Motyw: Mucha

Iliada

Homer

Iliada

Rzekł; cieszy się niezmiernie błękitna bogini,
Że z niebian wszystkich do niej pierwsze śluby czyni...
Czytaj więcej

Motyw: Mucha

Jedno ze zwierząt znaczących; mucha wiąże się z brudem, biedą, jej cechą jest wszechobecność, natręctwo. W utworach Dostojewskiego mucha jest wykorzystywana do metaforycznych obrazów kondycji ludzkiej.