Liryka francuskojęzyczna

Kolekcja stanowi uzupełnienie dzieła przekładowego Tadeusza Boy'a-Żeleńskiego, przybliżającego polskim czytelnikom główny zrąb prozy francuskiej (dodatkowo prozę Anatole'a France'a znaleźć można w biblioteczce noblistów). Dzięki tłumaczeniom Stefana Napierskiego, Zofii Trzeszczkowskiej, Bronisławy Ostrowskiej i Antoniego Langego czytelnicy mają możliwość zapoznać się również z liryką francuską. Znajdą tu nazwiska ważne i znajome (m.in. liczne wiersze i prozę poetycką Baudelaire'a), ale też zupełnie dziś nieznane.

W rosnącym zbiorze biblioteki nazwiska te i pojedyncze niekiedy utwory gubią się; warto je więc wydobyć. Zgromadzone tu wszystkie dają cenny wgląd w bogactwo i różnorodność liryki francuskojęzycznej. Prezentowane teksty powstały głównie w okresie romantyzmu i modernizmu, kiedy Paryż był artystyczną stolicą świata – stąd przykłady twórczości autorów z wielu różnych krajów, np. Jeana Moréasa z Grecji, Stuarta Merrilla z USA, czy Georgesa Rodenbacha, Émile'a Verhaerena i Charles'a Van Lerberghe z Belgii.

Sortuj:

Zmieniamy się!

Jeżeli to czytasz jesteś jedną z osób, której prezentujemy nowy wygląd części stron. Będziemy bardzo! wdzięczni za Twoją opinię – możesz nam ją przesłać tutaj. Jeżeli wolisz klasyczny wygląd - wystarczy, że klikniesz tutaj