Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

Spis treści

  1. Chłop: 1
  2. Gospodarz: 1
  3. Kondycja ludzka: 1
  4. Miłość niespełniona: 1
  5. Pozycja społeczna: 1

  interpunkcja: I do cepów jestem i do cięcia > I do cepów jestem, i do cięcia

  Jan KasprowiczZ chałupyXI

  1

  Miłość niespełniona, Pozycja społeczna, ChłopNa zapłociu[1] spędzali wieczory,

  On jej szeptał: «O, moja jedyna!»

  Z nim bylica i biała brzezina,

  Z nim szeptały zielone jawory.

  5

  GospodarzA przed świtem na nogach… Tak, skory!

  I gbur[2] kontent[3], i lubi jak syna —

  Da mu córkę, gdy przyjdzie godzina,

  Morgę[4] ziemi i krowę z obory.

  Przyszły żniwa, czasy zapowiedzi[5]

  10

  «I do cepów jestem, i do cięcia[6],

  Kondycja ludzkaPanie gburze! weźcie mnie za zięcia!»

  Ale gbur mu odpowie z owczarska:

  «Niechaj każdy, jak usiadł, tak siedzi —

  Tyś parobkiem, ona gospodarska».

  Przypisy

  [1]

  zapłocie — ścieżka na tyłach wsi, za płotami gospodarstw. [przypis edytorski]

  [2]

  gbur (daw.) — chłop, zwłaszcza zamożny, mający własną ziemię, gospodarz (dziś: grubianin, człowiek nieuprzejmy). [przypis edytorski]

  [3]

  kontent (daw.) — zadowolony. [przypis edytorski]

  [4]

  morga a. mórg — daw. miara powierzchni gruntu, nieco ponad 0,5 ha. [przypis edytorski]

  [5]

  zapowiedzi — publiczne ogłoszenie zamiaru zawarcia związku małżeńskiego wobec miejscowej wspólnoty parafialnej. [przypis edytorski]

  [6]

  I do cepów jestem, i do cięcia — nadaję się i do młócenia zboża, i do pracy przy żniwach. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...