TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

  1. Ciało: 1
  2. Ciemność: 1
  3. Dusza: 1
  4. Kondycja ludzka: 1
  5. Kwiaty: 1
  6. Miłość: 1
  7. Noc: 1
  8. Obłok: 1
  9. Ogród: 1
  10. Poeta: 1
  11. Pogrzeb: 1
  12. Przemijanie: 1 2 3
  13. Sen: 1
  14. Spotkanie: 1
  15. Stworzenie: 1
  16. Śmierć: 1 2
  17. Światło: 1 2
  18. Wieczór: 1

  pisownia łączna/rozdzielna: bylejakim > byle jakim; pisownia joty: fijolet (pozostawiono dla rytmu);

  Bolesław LeśmianNapój cienistySłowa do pieśni bez słów

  1

  Obłok, ŚwiatłoKto cię odmłodzi, żywocie wieczny? Sam się przeinacz!

  Razem z chmurą się spłomień w zórz szkarłatnej zagęstce.

  PoetaA ja — obłędny nieistniejących zdarzeń wspominacz —

  Bywam tobie najbliższy tylko we śnie i w klęsce…

  5

  Nie było dolin — a jednak smutek stał się w dolinie…

  I choć wróżek nie było — w mgłach mówiono o wróżce…

  Brzegiem obłoków fijolet[1] płynie. Myśli, że płynie.

  Sen się boczy[2] na tego świateł w nicość rozprószcę[3].

  Ciało, NocW odmętach nocy niech ciał się strzeże bezbronne ciało,

  10

  Niech swe losy przesłania byle jakim błękitem.

  StworzenieW moim ogrodzie coś się znagliło i zaszemrało, —

  Zaszemrało, jak gdyby ktoś się rozstał z niebytem.

  MiłośćZnam ja na pamięć jedną dziewczynę… Znam jej westchnienia

  I mym ustom uległość pieszczotliwie zawiłą.

  15

  Nic w niej nie było, oprócz uśmiechu i przeznaczenia, —

  I kochałem ją za to, że nic więcej nie było.

  Śmierć, Pogrzeb, Przemijanie, Dusza, KwiatyZnam taką duszę, co cmentarniejąc nie do poznania,

  Sztuczną różę w śmierć niosła… Była niegdyś różystką[4]

  Skąd ten świat cały? — I róże sztuczne?… I czyjeś łkania?

  20

  I ja — w świecie, — i ptaki — i pogrzeby — i wszystko?

  SenZnam ja złocistość, co śni się niebu w imię rezedy[5]

  Dla snów błędnych jest człowiek — lada Bożą ustronią[6].

  Wieczór, ŚwiatłoGasł niegdyś wieczór — i łódź się moja rozbiła wtedy

  O tę zgubną złocistość. Tak się stało, że o nią.

  25

  PrzemijanieZorza dokrwawia swój żal do nieba w czerwieniach pustych,

  A obłoki gasnące chcą w bezludny świat uróść[7].

  Czymże jest dla mnie — albo dla jezior — albo dla brzóz tych

  Głuchoniemej wieczności zaraźliwość i burość!

  Czym tajemnicę w niepowtarzalnych dreszczach roztrwonił,

  30

  Gdym twe ciało w ciemnościach pieszczotami przejaśnił?…

  Kondycja ludzkaŚwiat się już dla mnie dość nanicestwił i naustronił, —

  I jam dość się dla świata naczłowieczył i naśnił!

  Spieszno mi teraz do zmartwychwstania kilku topoli,

  Co szumiały w pobliżu zanikłego w snach domu!

  35

  Spieszno mi teraz do zatajonej w gwiazdach niedoli,

  Którą muszę sam przeżyć, nic nie mówiąc nikomu.

  Przemijanie, ŚmierćI co ja zrobię po śmierci z sobą i z całym światem? —

  Czy w twych łzach się zazłocę? Czy się we mgle — zniebieszczę?

  Ogród, Ciemność, SpotkanieMrok nieodparty zszedł się w ogrodzie z bezwolnym kwiatem, —

  40

  Myśmy byli w tym mroku i będziemy tam jeszcze!

  Przypisy

  [1]

  fijolet — dziś popr.: fiolet. [przypis redakcyjny]

  [2]

  boczyć się — dąsać się, okazywać niechęć. [przypis redakcyjny]

  [3]

  rozprószca (neol.) — ten, który rozprasza. [przypis redakcyjny]

  [4]

  różystka — osoba wyrabiające sztuczne kwiaty (róże). [przypis redakcyjny]

  [5]

  rezeda — roślina o niewielkich żółtawych lub zielonkawych kwiatach. [przypis redakcyjny]

  [6]

  ustroń a. ustronie — miejsce oddalone od ludzkich siedzib; schronienie. [przypis redakcyjny]

  [7]

  uróść (daw.) — urosnąć. [przypis redakcyjny]

  Close
  Please wait...