TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

  1. Dziecko: 1
  2. Matka: 1
  3. Przemijanie: 1
  4. Śmierć: 1

  Daniel NaborowskiKrótkość żywota

  1

  PrzemijanieGodzina za godziną niepojęcie chodzi:

  Był przodek, byłeś ty sam, potomek się rodzi.

  Krótka rozprawa: jutro — coś dziś jest, nie będziesz,

  A żeś był, nieboszczyka imienia nabędziesz;

  5

  Dźwięk, cień, dym, wiatr, błysk, głos, punkt, żywot ludzki słynie.

  Słońce więcej nie wschodzi to, które raz minie,

  Kołem niehamowanym lotny czas uchodzi,

  Z którego spadł niejeden, co na starość godzi[1].

  Wtenczas, kiedy ty myślisz, jużeś był, nieboże;

  10

  Matka, Dziecko, ŚmierćMiędzy śmiercią, rodzeniem byt nasz ledwie może

  Nazwan być czwartą częścią mgnienia[2]; wielom była

  Kolebka grobem, wielom matka ich mogiła.

  Przypisy

  [1]

  na starość godzi — sens: zamierza dożyć podeszłego wieku. [przypis edytorski]

  [2]

  mgnienie (daw.) — bardzo krótki odcinek czasu. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...