Blackout

Od 12 lat Wolne Lektury udostępniają książki nieodpłatnie i bez reklam
Jesteśmy najpopularniejszą biblioteką w Polsce: w 2019 roku 5,9 miliona unikalnych użytkowników odwiedziło nas 21 milionów razy. Wszyscy zasługujemy na bibliotekę, która gwarantuje dostęp do najwyższej jakości wydań cyfrowych.

Stoi przed nami realna groźba zamknięcia
Niestety, z milionów czytelników wspiera nas jedynie niewiele 190 osób. Środki, jakie do tej pory pozyskiwaliśmy ze źródeł publicznych, są coraz mniejsze.

Potrzebujemy pomocy Przyjaciół
Nie uda się utrzymać tej niezwykłej biblioteki bez Twojego wsparcia. Jeśli możesz sobie na to pozwolić, zacznij wspierać nas regularnie. Potrzeba minimum 1000 Przyjaciół, żeby Wolne Lektury dalej istniały.

Zostań naszym Przyjacielem!

Tak, chcę pomóc Wolnym Lekturom!
Nie chcę pomagać, chcę tylko czytać
Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

Spis treści

  1. Ojczyzna: 1 2
  2. Patriota: 1
  3. Słowo: 1 2
  4. Ziemia: 1

  Władysław BełzaKatechizm polskiego dzieckaPolska mowa

  1

  Ukochaj dziatwo słowo rodzinne,

  Skarb twój najdroższy, wspaniały!

  Tym słowem usta twoje niewinne,

  Pierwszy paciorek szeptały.

  5

  A co po Bogu najdroższe dziatki!

  Dla duszy tkliwej i czystej:

  Słodkie imiona ojca i matki

  Wzięłyście z mowy ojczystej.

  Pierwsze wrażenia, pierwsze pojęcia,

  10

  Pieśń ptaszka, kwiatki w dąbrowie[1],

  Co zajmowały umysł dziecięcia,

  W tej tłumaczono wam mowie.

  Ojczyzna, Ziemia, SłowoNie tylko kraj ten, w którym żyjecie,

  Ojczyzną waszą się zowie:

  15

  Bo jest i druga ojczyzna, dziecię,

  Co w polskim mieści się słowie.

  Z głębi serc polskich, nurty[2] żywemi

  Rwie się jak rzeka wspaniała:

  To mowa ojców, co naszej ziemi

  20

  Nazwisko „Polski” nadała.

  A jakież czary mowa ta mieści:

  Raz gromem huczy i błyska;

  To znów się ozwie jękiem boleści,

  Że aż łzy z oczu wyciska.

  25

  Bo w niej się chowa moc tajemnicza,

  Ta czarodziejska moc wróżki:

  Co raz ją zmienia w pieśń Mickiewicza[3],

  To znowu w hasło Kościuszki[4]!

  Patriota, Ojczyzna, SłowoWięc czcij to słowo, co się u świata

  30

  Okryło zasług wawrzynem!

  Bo kto nim gardzi albo pomiata,

  Ten złym Ojczyzny jest synem!

  Przypisy

  [1]

  dąbrowa — las dębowy, tj. taki, w którym rosną dęby. [przypis edytorski]

  [2]

  nurty — dziś popr. forma C. lm: nurtami. [przypis edytorski]

  [3]

  Mickiewicz, Adam (1798–1855) — wybitny poeta pol. romantyzmu, działacz i publicysta polit.; autor wierszy, ballad, powieści poetyckich, dramatu Dziady oraz epopei szlacheckiej Pan Tadeusz; był porównywany do Byrona i Goethego. [przypis edytorski]

  [4]

  Kościuszko, Tadeusz (1746–1817) — generał wojsk pol. i amer., Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej podczas insurekcji 1794 r. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...