TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

  1. Ojczyzna: 1 2
  2. Patriota: 1
  3. Słowo: 1 2
  4. Ziemia: 1

  Władysław BełzaKatechizm polskiego dzieckaPolska mowa

  1

  Ukochaj dziatwo słowo rodzinne,

  Skarb twój najdroższy, wspaniały!

  Tym słowem usta twoje niewinne,

  Pierwszy paciorek szeptały.

  5

  A co po Bogu najdroższe dziatki!

  Dla duszy tkliwej i czystej:

  Słodkie imiona ojca i matki

  Wzięłyście z mowy ojczystej.

  Pierwsze wrażenia, pierwsze pojęcia,

  10

  Pieśń ptaszka, kwiatki w dąbrowie[1],

  Co zajmowały umysł dziecięcia,

  W tej tłumaczono wam mowie.

  Ojczyzna, Ziemia, SłowoNie tylko kraj ten, w którym żyjecie,

  Ojczyzną waszą się zowie:

  15

  Bo jest i druga ojczyzna, dziecię,

  Co w polskim mieści się słowie.

  Z głębi serc polskich, nurty[2] żywemi

  Rwie się jak rzeka wspaniała:

  To mowa ojców, co naszej ziemi

  20

  Nazwisko „Polski” nadała.

  A jakież czary mowa ta mieści:

  Raz gromem huczy i błyska;

  To znów się ozwie jękiem boleści,

  Że aż łzy z oczu wyciska.

  25

  Bo w niej się chowa moc tajemnicza,

  Ta czarodziejska moc wróżki:

  Co raz ją zmienia w pieśń Mickiewicza[3],

  To znowu w hasło Kościuszki[4]!

  Patriota, Ojczyzna, SłowoWięc czcij to słowo, co się u świata

  30

  Okryło zasług wawrzynem!

  Bo kto nim gardzi albo pomiata,

  Ten złym Ojczyzny jest synem!

  Przypisy

  [1]

  dąbrowa — las dębowy, tj. taki, w którym rosną dęby. [przypis edytorski]

  [2]

  nurty — dziś popr. forma C. lm: nurtami. [przypis edytorski]

  [3]

  Mickiewicz, Adam (1798–1855) — wybitny poeta pol. romantyzmu, działacz i publicysta polit.; autor wierszy, ballad, powieści poetyckich, dramatu Dziady oraz epopei szlacheckiej Pan Tadeusz; był porównywany do Byrona i Goethego. [przypis edytorski]

  [4]

  Kościuszko, Tadeusz (1746–1817) — generał wojsk pol. i amer., Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej podczas insurekcji 1794 r. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...