Potrzebujemy Twojej pomocy!

Na stałe wspiera nas 475 czytelników i czytelniczek.

Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy dopiero przy 500 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Przekaż 1,5%

Przekaż 1,5% podatku na Wolne Lektury KRS 00000 70056
Ufunduj darmowe książki dla tysięcy dzieciaków.
WIĘCEJ

Szacowany czas do końca: -
Władysław Bełza, Katechizm polskiego dziecka (zbiór), Do polskiego chłopięcia
Do polskiej dzieweczki → ← Modlitwa polskiego dziewczęcia

Spis treści

  1. Bieda: 1
  2. Bóg: 1
  3. Duma: 1
  4. Dziedzictwo: 1
  5. Historia: 1
  6. Polak: 1
  7. Polska: 1 2
  8. Własność: 1

  Władysław BełzaKatechizm polskiego dzieckaDo polskiego chłopięcia

  1
  Polak, Polska, Historia, Dziedzictwo, Bieda, DumaNie płacz, nie płacz synku drogi,
  Żeś na ziemi swej ubogi!
  Że nie miecz ci ani radło[1],
  Lecz tułactwo[2] w doli padło[3],
  5
  Żeś łzy tylko i cierpienia,
  Odziedziczył z twego mienia[4].
  Przez Bóg żywy, to fałsz, dziecię!
  Naprzód wziąłeś na tym świecie
  To, co rodu twego znakiem:
  10
  Imię zacne, żeś Polakiem.
  A czy wiesz ty, ile cześci[5],
  Krwi i chwały w nim się mieści?
  Czy wiesz, jaka to poczciwa[6]
  Duma wzrusza twe serduszko,
  15
  Gdy z usteczek ci się zrywa:
  To Batory[7]! To Kościuszko[8]!
  Urodzajna twoja rola,
  Zbożem śmieją ci się pola,
  Lasy twoje echa głuszą,
  20
  Owce wełną ci się puszą,
  A jesienią na jabłoni,
  Owoc się jak szkarłat płoni,
  Że zostaje na przychówek[9]
  I na zimę, i przednówek[10].
  25
  A więc nie płacz, synku drogi,
  Żeś na ziemi swej ubogi;
  Bo z twych łanów, w dawne lata
  Tyś spichlerzem[11] był pół świata,
  Dzieląc wszystkich pod swym niebem
  30
  Równo sercem jak i chlebem.
  Sól z Wieliczki brałeś hojnie,
  Złoto w dani lub na wojnie,
  A na pługi i do zbroi,
  Szło żelazo z ziemi twojéj,
  35
  I starczyło z twojej gleby,
  I na zbytek, i potrzeby.
  Bóg, Polska, WłasnośćWięc pogodnym patrz mi licem,
  Boś ty skarbów tych dziedzicem!
  I rąk nie łam z próżną troską…
  40
  Wróci Bóg, co przemoc wzięła!
  W sprawiedliwość wierzmy boską:
  Jeszcze Polska nie zginęła!

  Przypisy

  [1]

  radło — narzędzie rolnicze służące do spulchniania gleby. [przypis edytorski]

  [2]

  tułactwo — wygnanie, błąkanie się, emigracja. [przypis edytorski]

  [3]

  w doli padło — przypadło w udziale jako los. [przypis edytorski]

  [4]

  mienie — własność, posiadane dobra. [przypis edytorski]

  [5]

  cześci — D. lp od wyrazu: cześć (tzn. szacunek); dziś: czci. [przypis edytorski]

  [6]

  poczciwy — tu: godny czci, zasługujący na szacunek. [przypis edytorski]

  [7]

  Batory, Stefan (1533–1586) — właśc. Istvan Bathory, książę Siedmiogrodu, od 1571 król Polski, a od 1576 wielki książę litewski; poślubił Annę Jagiellonkę, córkę Zygmunta I Starego, ostatnią przedstawicielkę Piastów na polskim tronie. Jeden z najwybitniejszych polskich królów elekcyjnych. [przypis edytorski]

  [8]

  Kościuszko, Tadeusz (1746–1817) — generał wojsk pol. i amer., Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej podczas insurekcji 1794 r. [przypis edytorski]

  [9]

  na przychówek — tu: na przechowanie. [przypis edytorski]

  [10]

  przednówek — okres przed nowymi zbiorami, przypadający zwykle pod koniec zimy, na przedwiośniu; spożywano wtedy resztki zapasów jedzenia z poprzedniego roku, zanim można było zebrać pierwsze plony w roku nowym. [przypis edytorski]

  [11]

  spichlerz — budynek służący do przechowywania ziarna zbóż, magazyn, z którego można w razie potrzeby czerpać zboże do spożycia lub zasiewów; tu w znaczeniu przenośnym, jako określenie całego państwa zasobnego w zboże i mogącego udzielać tych zasobów innym. [przypis edytorski]

  x