TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

  1. Bieda: 1
  2. Bóg: 1
  3. Duma: 1
  4. Dziedzictwo: 1
  5. Historia: 1
  6. Polak: 1
  7. Polska: 1 2
  8. Własność: 1

  Władysław BełzaKatechizm polskiego dzieckaDo polskiego chłopięcia

  1

  Polak, Polska, Historia, Dziedzictwo, Bieda, DumaNie płacz, nie płacz synku drogi,

  Żeś na ziemi swej ubogi!

  Że nie miecz ci ani radło[1],

  Lecz tułactwo[2] w doli padło[3],

  5

  Żeś łzy tylko i cierpienia,

  Odziedziczył z twego mienia[4].

  Przez Bóg żywy, to fałsz, dziecię!

  Naprzód wziąłeś na tym świecie

  To, co rodu twego znakiem:

  10

  Imię zacne, żeś Polakiem.

  A czy wiesz ty, ile cześci[5],

  Krwi i chwały w nim się mieści?

  Czy wiesz, jaka to poczciwa[6]

  Duma wzrusza twe serduszko,

  15

  Gdy z usteczek ci się zrywa:

  To Batory[7]! To Kościuszko[8]!

  Urodzajna twoja rola,

  Zbożem śmieją ci się pola,

  Lasy twoje echa głuszą,

  20

  Owce wełną ci się puszą,

  A jesienią na jabłoni,

  Owoc się jak szkarłat płoni,

  Że zostaje na przychówek[9]

  I na zimę, i przednówek[10].

  25

  A więc nie płacz, synku drogi,

  Żeś na ziemi swej ubogi;

  Bo z twych łanów, w dawne lata

  Tyś spichlerzem[11] był pół świata,

  Dzieląc wszystkich pod swym niebem

  30

  Równo sercem jak i chlebem.

  Sól z Wieliczki brałeś hojnie,

  Złoto w dani lub na wojnie,

  A na pługi i do zbroi,

  Szło żelazo z ziemi twojéj,

  35

  I starczyło z twojej gleby,

  I na zbytek, i potrzeby.

  Bóg, Polska, WłasnośćWięc pogodnym patrz mi licem,

  Boś ty skarbów tych dziedzicem!

  I rąk nie łam z próżną troską…

  40

  Wróci Bóg, co przemoc wzięła!

  W sprawiedliwość wierzmy boską:

  Jeszcze Polska nie zginęła!

  Przypisy

  [1]

  radło — narzędzie rolnicze służące do spulchniania gleby. [przypis edytorski]

  [2]

  tułactwo — wygnanie, błąkanie się, emigracja. [przypis edytorski]

  [3]

  w doli padło — przypadło w udziale jako los. [przypis edytorski]

  [4]

  mienie — własność, posiadane dobra. [przypis edytorski]

  [5]

  cześci — D. lp od wyrazu: cześć (tzn. szacunek); dziś: czci. [przypis edytorski]

  [6]

  poczciwy — tu: godny czci, zasługujący na szacunek. [przypis edytorski]

  [7]

  Batory, Stefan (1533–1586) — właśc. Istvan Bathory, książę Siedmiogrodu, od 1571 król Polski, a od 1576 wielki książę litewski; poślubił Annę Jagiellonkę, córkę Zygmunta I Starego, ostatnią przedstawicielkę Piastów na polskim tronie. Jeden z najwybitniejszych polskich królów elekcyjnych. [przypis edytorski]

  [8]

  Kościuszko, Tadeusz (1746–1817) — generał wojsk pol. i amer., Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej podczas insurekcji 1794 r. [przypis edytorski]

  [9]

  na przychówek — tu: na przechowanie. [przypis edytorski]

  [10]

  przednówek — okres przed nowymi zbiorami, przypadający zwykle pod koniec zimy, na przedwiośniu; spożywano wtedy resztki zapasów jedzenia z poprzedniego roku, zanim można było zebrać pierwsze plony w roku nowym. [przypis edytorski]

  [11]

  spichlerz — budynek służący do przechowywania ziarna zbóż, magazyn, z którego można w razie potrzeby czerpać zboże do spożycia lub zasiewów; tu w znaczeniu przenośnym, jako określenie całego państwa zasobnego w zboże i mogącego udzielać tych zasobów innym. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...