Wolne Lektury potrzebują pomocy...Wolne Lektury utrzymują się z dobrowolnych darowizn i dotacji.


Na stałe wspiera nas 373 czytelników i czytelniczek.
Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy dopiero przy 1000 regularnych darczyńców.


Dołącz do darczyńców! Przyjaciele Wolnych Lektur zyskują wcześniejszy dostęp do nowych publikacji!
Potrzebujemy Twojej pomocy!

TAK, wpłacam
Tym razem nie pomogę, przechodzę prosto do biblioteki
Znajdź nas na YouTube

Audiobooki Wolnych Lektur znajdziesz na naszym kanale na YouTube.
Kliknij, by przejść do audiobooków.

x
Do polskiej dzieweczki → ← Modlitwa polskiego dziewczęcia

Spis treści

  1. Bieda: 1
  2. Bóg: 1
  3. Duma: 1
  4. Dziedzictwo: 1
  5. Historia: 1
  6. Polak: 1
  7. Polska: 1 2
  8. Własność: 1

  Władysław BełzaKatechizm polskiego dzieckaDo polskiego chłopięcia

  Polak, Polska, Historia, Dziedzictwo, Bieda, DumaNie płacz, nie płacz synku drogi,
  Żeś na ziemi swej ubogi!
  Że nie miecz ci ani radło[1],
  Lecz tułactwo[2] w doli padło[3],
  Żeś łzy tylko i cierpienia,
  Odziedziczył z twego mienia[4].
  Przez Bóg żywy, to fałsz, dziecię!
  Naprzód wziąłeś na tym świecie
  To, co rodu twego znakiem:
  Imię zacne, żeś Polakiem.
  A czy wiesz ty, ile cześci[5],
  Krwi i chwały w nim się mieści?
  Czy wiesz, jaka to poczciwa[6]
  Duma wzrusza twe serduszko,
  Gdy z usteczek ci się zrywa:
  To Batory[7]! To Kościuszko[8]!
  Urodzajna twoja rola,
  Zbożem śmieją ci się pola,
  Lasy twoje echa głuszą,
  Owce wełną ci się puszą,
  A jesienią na jabłoni,
  Owoc się jak szkarłat płoni,
  Że zostaje na przychówek[9]
  I na zimę, i przednówek[10].
  A więc nie płacz, synku drogi,
  Żeś na ziemi swej ubogi;
  Bo z twych łanów, w dawne lata
  Tyś spichlerzem[11] był pół świata,
  Dzieląc wszystkich pod swym niebem
  Równo sercem jak i chlebem.
  Sól z Wieliczki brałeś hojnie,
  Złoto w dani lub na wojnie,
  A na pługi i do zbroi,
  Szło żelazo z ziemi twojéj,
  I starczyło z twojej gleby,
  I na zbytek, i potrzeby.
  Bóg, Polska, WłasnośćWięc pogodnym patrz mi licem,
  Boś ty skarbów tych dziedzicem!
  I rąk nie łam z próżną troską…
  Wróci Bóg, co przemoc wzięła!
  W sprawiedliwość wierzmy boską:
  Jeszcze Polska nie zginęła!

  Przypisy

  [1]

  radło — narzędzie rolnicze służące do spulchniania gleby. [przypis edytorski]

  [2]

  tułactwo — wygnanie, błąkanie się, emigracja. [przypis edytorski]

  [3]

  w doli padło — przypadło w udziale jako los. [przypis edytorski]

  [4]

  mienie — własność, posiadane dobra. [przypis edytorski]

  [5]

  cześci — D. lp od wyrazu: cześć (tzn. szacunek); dziś: czci. [przypis edytorski]

  [6]

  poczciwy — tu: godny czci, zasługujący na szacunek. [przypis edytorski]

  [7]

  Batory, Stefan (1533–1586) — właśc. Istvan Bathory, książę Siedmiogrodu, od 1571 król Polski, a od 1576 wielki książę litewski; poślubił Annę Jagiellonkę, córkę Zygmunta I Starego, ostatnią przedstawicielkę Piastów na polskim tronie. Jeden z najwybitniejszych polskich królów elekcyjnych. [przypis edytorski]

  [8]

  Kościuszko, Tadeusz (1746–1817) — generał wojsk pol. i amer., Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej podczas insurekcji 1794 r. [przypis edytorski]

  [9]

  na przychówek — tu: na przechowanie. [przypis edytorski]

  [10]

  przednówek — okres przed nowymi zbiorami, przypadający zwykle pod koniec zimy, na przedwiośniu; spożywano wtedy resztki zapasów jedzenia z poprzedniego roku, zanim można było zebrać pierwsze plony w roku nowym. [przypis edytorski]

  [11]

  spichlerz — budynek służący do przechowywania ziarna zbóż, magazyn, z którego można w razie potrzeby czerpać zboże do spożycia lub zasiewów; tu w znaczeniu przenośnym, jako określenie całego państwa zasobnego w zboże i mogącego udzielać tych zasobów innym. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...