Spis treści

  1. Łzy: 1
  2. Odrodzenie przez grób: 1
  3. Ojczyzna: 1
  4. Patriota: 1
  5. Polska: 1
  6. Wzrok: 1
  7. Żołnierz: 1

  Władysław BełzaKatechizm polskiego dzieckaMarsz Skautów

  1

  Ojczyzna, Polska, Odrodzenie przez grób, Żołnierz, Patriota„Święta miłości kochanej ojczyzny”[1],

  Oto w twą służbę wchodzi hufiec[2] nasz!

  Od lat najmłodszych do późnej siwizny

  Pragnie przy tobie czujną trzymać straż!

  5

  Równajmy krok,

  WzrokWytężmy wzrok,

  Czy gdzie się podstęp nie kryje?

  Uderzmy w ton

  Silny jak dzwon:

  10

  Polska niech żyje! Niech żyje!

  ŁzyMy łez nie ronim nad twoją mogiłą,

  Bo nie wierzymy, żeś złożona w grób!

  W nas życie młode tętni całą siłą,

  Żyć dla cię chcemy, — nie konać u stóp!

  15

  Równajmy krok…

  Pragniemy spajać nadziei ogniwa,

  Że nam zwycięstwo da nabyty hart;

  Że i ty z nami żyć będziesz szczęśliwa,

  I każdy syn twój będzie ciebie wart!

  20

  Równajmy krok…

  Będziem iść karnie pomimo przeszkody[3],

  Będziem z zapałem walczyć o twój byt;

  Aby w nagrodę kiedyś z piersi młodej

  Okrzyknąć twego odrodzenia świt!

  25

  Równajmy krok,

  Wytężmy wzrok,

  Czy gdzie się podstęp nie kryje?

  Uderzmy w ton

  Silny jak dzwon:

  30

  Polska niech żyje! Niech żyje!

  Przypisy

  [1]

  Święta miłości kochanej ojczyzny — początkowy wers „Hymnu do miłości Ojczyzny” Ignacego Krasickiego; utwór powstał w 1774 r. jako hymn Szkoły Rycerskiej, jednak w okresie rozbiorów Polski należał do najpopularniejszych wierszy patriotycznych i nieformalnie pełnił rolę hymnu narodowego. [przypis edytorski]

  [2]

  hufiec — oddział wojsk lub jednostek paramilitarnych. [przypis edytorski]

  [3]

  pomimo przeszkody — dziś: pomimo przeszkód. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...