Wesprzyj Wolne Lektury 1,5% podatku — to nic nie kosztuje! Wpisz KRS 00000 70056 i nazwę fundacji Wolne Lektury do deklaracji podatkowej. Masz czas tylko do końca kwietnia :)

Przekaż 1,5%

Przekaż 1,5% podatku na Wolne Lektury KRS 00000 70056
Ufunduj darmowe książki dla tysięcy dzieciaków.
WIĘCEJ

Szacowany czas do końca: -
Władysław Bełza, Katechizm polskiego dziecka (zbiór), Modlitwa polskiego dziewczęcia
Do polskiego chłopięcia → ← Modlitwa za Ojczyznę

Spis treści

  1. Bóg: 1 2
  2. Córka: 1
  3. Matka: 1 2
  4. Matka Boska: 1
  5. Modlitwa: 1 2
  6. Ojciec: 1
  7. Ojczyzna: 1
  8. Opieka: 1
  9. Polska: 1 2 3
  10. Słowo: 1
  11. Władza: 1

  Władysław BełzaKatechizm polskiego dzieckaModlitwa polskiego dziewczęcia

  1
  Mama powiadała:
  Żem dziecię tej ziemi,
  Żem jest Polka mała.
  5
  I wiem, jak mi Polska
  Jest droga i miła,
  Bom się w polskiej mowie
  Pacierza uczyła.
  Bo mię polskie niwy
  10
  Chlebem swym karmiły;
  Bo mię polskiej pieśni
  Skowronki uczyły.
  Strzeże Matka Boska,
  15
  Ta polska królowa,
  Nasza Częstochowska.
  Bóg, PolskaBo przy Bożym tronie
  Polscy święci stoją
  I co dzień się modlą
  20
  Za Ojczyznę moją.
  Modlitwa, Ojczyzna, Bóg, OjciecWięc i ten paciorek
  Polskiego dziewczęcia
  Przyjm, o wielki Boże,
  W ojcowskie objęcia!
  25
  Bo on się z mej duszy
  Wyrywa jak łkanie:
  „Ojczyznę kochaną
  Racz nam wrócić Panie!”[1]

  Przypisy

  [1]

  Ojczyznę kochaną racz nam wrócić Panie! — przekręcony nieco wers refrenu pieśni religijnej „Boże, coś Polskę”. Pierwowzór tekstu, autorstwa Alojzego Felińskiego, powstały w 1816 r. na cześć Aleksandra I, cara Rosji i króla Królestwa Polskiego w jednej osobie, był wzorowany na hymnie ang. God save the King i zawierał słowa: „Naszego króla zachowaj nam Panie!”. Pieśń szybko przekształciła się z hołdowniczej w buntowniczą dzięki zmianie słów na: „Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie”. W 1862 r. zakazano jej wykonywania w zaborze ros., później stała się pieśnią powstania styczniowego (nazywano ją Marsylianką 1863 roku). W 1918 r. konkurowała z Mazurkiem Dąbrowskiego do tytułu hymnu Polski, przy czym wers w refrenie zmieniono na: „Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie”. [przypis edytorski]

  x