Wolne Lektury potrzebują pomocy...


Potrzebujemy Twojej pomocy!

Na stałe wspiera nas 434 czytelników i czytelniczek.

Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy dopiero przy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Tak, dorzucę się do Wolnych Lektur!
Tym razem nie pomogę, przechodzę prosto do biblioteki
Pracuj dla Wolnych Lektur

Pracuj dla Wolnych Lektur! Szukamy fundraiserek i fundraiserów >>>

x
Do polskiego chłopięcia → ← Modlitwa za Ojczyznę

Spis treści

  1. Bóg: 1 2
  2. Córka: 1
  3. Matka: 1 2
  4. Matka Boska: 1
  5. Modlitwa: 1 2
  6. Ojciec: 1
  7. Ojczyzna: 1
  8. Opieka: 1
  9. Polska: 1 2 3
  10. Słowo: 1
  11. Władza: 1

  Władysław BełzaKatechizm polskiego dzieckaModlitwa polskiego dziewczęcia

  1
  Mama powiadała:
  Żem dziecię tej ziemi,
  Żem jest Polka mała.
  5
  I wiem, jak mi Polska
  Jest droga i miła,
  Bom się w polskiej mowie
  Pacierza uczyła.
  Bo mię polskie niwy
  10
  Chlebem swym karmiły;
  Bo mię polskiej pieśni
  Skowronki uczyły.
  Strzeże Matka Boska,
  15
  Ta polska królowa,
  Nasza Częstochowska.
  Bóg, PolskaBo przy Bożym tronie
  Polscy święci stoją
  I co dzień się modlą
  20
  Za Ojczyznę moją.
  Modlitwa, Ojczyzna, Bóg, OjciecWięc i ten paciorek
  Polskiego dziewczęcia
  Przyjm, o wielki Boże,
  W ojcowskie objęcia!
  25
  Bo on się z mej duszy
  Wyrywa jak łkanie:
  „Ojczyznę kochaną
  Racz nam wrócić Panie!”[1]

  Przypisy

  [1]

  Ojczyznę kochaną racz nam wrócić Panie! — przekręcony nieco wers refrenu pieśni religijnej „Boże, coś Polskę”. Pierwowzór tekstu, autorstwa Alojzego Felińskiego, powstały w 1816 r. na cześć Aleksandra I, cara Rosji i króla Królestwa Polskiego w jednej osobie, był wzorowany na hymnie ang. God save the King i zawierał słowa: „Naszego króla zachowaj nam Panie!”. Pieśń szybko przekształciła się z hołdowniczej w buntowniczą dzięki zmianie słów na: „Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie”. W 1862 r. zakazano jej wykonywania w zaborze ros., później stała się pieśnią powstania styczniowego (nazywano ją Marsylianką 1863 roku). W 1918 r. konkurowała z Mazurkiem Dąbrowskiego do tytułu hymnu Polski, przy czym wers w refrenie zmieniono na: „Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie”. [przypis edytorski]

  Zamknij
  Proszę czekać…
  x