TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

  1. Cnota: 1
  2. Dziecko: 1
  3. Dziedzictwo: 1
  4. Góra: 1
  5. Historia: 1
  6. Koń: 1
  7. Król: 1
  8. Nieśmiertelność: 1
  9. Ojciec: 1
  10. Państwo: 1 2
  11. Poeta: 1
  12. Polak: 1
  13. Przemoc: 1
  14. Przyjaźń: 1
  15. Przywódca: 1
  16. Rosja: 1
  17. Rosjanin: 1
  18. Upadek: 1
  19. Władza: 1
  20. Wolność: 1

  Adam MickiewiczDziadów części III UstępPomnik Piotra Wielkiego

  1

  Przyjaźń, Polak, Rosjanin, PoetaZ wieczora na dżdżu stali dwaj młodzieńce

  Pod jednym płaszczem, wziąwszy się za ręce:

  Jeden, ów pielgrzym, przybylec z zachodu,

  Nieznana carskiej ofiara przemocy;

  5

  Drugi był wieszczem ruskiego narodu[1],

  Sławny pieśniami na całej północy.

  Znali się z sobą niedługo, lecz wiele —

  I od dni kilku już są przyjaciele.

  GóraIch dusze wyższe nad ziemskie przeszkody,

  10

  Jako dwie Alpów spokrewnione skały,

  Choć je na wieki rozerwał nurt wody:

  Ledwo szum słyszą swej nieprzyjaciółki,

  Chyląc ku sobie podniebne wierzchołki.

  Pielgrzym coś dumał nad Piotra kolosem,

  15

  A wieszcz rosyjski tak rzekł cichym głosem:

  Dziedzictwo, Rosja, Władza, Historia, Państwo, Przemoc, Upadek, Nieśmiertelność„Pierwszemu z carów, co te zrobił cuda,

  Druga carowa pamiętnik stawiała[2][3].

  Już car odlany w kształcie wielkoluda

  Siadł na brązowym grzbiecie bucefała

  20

  miejsca czekał, gdzie by wjechał konno.

  Lecz Piotr na własnej ziemi stać nie może.

  W ojczyźnie jemu nie dosyć przestronno,

  Po grunt dla niego posłano za morze.

  Posłano wyrwać z finlandzkich nadbrzeży

  25

  Wzgórek granitu; ten na Pani[4] słowo

  Płynie po morzu i po lądzie bieży,

  I w mieście pada na wznak przed carową[5][6].

  Już wzgórek gotów; leci car miedziany,

  Car knutowładny w todze Rzymianina,

  30

  Wskakuje rumak na granitu ściany,

  Staje na brzegu i w górę się wspina.

  Cnota, Państwo, PrzywódcaNie w tej postawie świeci w starym Rzymie

  Kochanek ludów, ów Marek Aureli,

  Który tam naprzód rozsławił swe imię,

  35

  Że wygnał szpiegów i donosicieli:

  A kiedy zdzierców domowych poskromił,

  Gdy nad brzegami Renu i Patolu

  Hordy najezdców barbarzyńskich zgromił,

  Do spokojnego wraca Kapitolu.

  40

  Piękne, szlachetne, łagodne ma czoło,

  Na czole błyszczy myśl o szczęściu państwa;

  Rękę poważnie wzniósł, jak gdyby wkoło

  Miał błogosławić tłum swego poddaństwa,

  A drugą rękę opuścił na wodze,

  45

  Rumaka swego zapędy ukraca.

  Dziecko, Król, OjciecZgadniesz, że mnogi lud tam stał na drodze

  I krzyczał: „Cesarz, ojciec nasz powraca!”

  Cesarz chciał z wolna jechać między tłokiem,

  Wszystkich ojcowskim udarować okiem.

  50

  KońKoń wzdyma grzywę, żarem z oczu świeci,

  Lecz zna, że wiezie najmilszego z gości,

  Że wiezie ojca milijonom dzieci,

  I sam hamuje ogień swej żywości;

  Dzieci przyjść blisko, ojca widzieć mogą.

  55

  Koń równym krokiem, równą stąpa drogą:

  Zgadniesz, że dojdzie do nieśmiertelności![7]

  Wolność„Car Piotr wypuścił rumakowi wodze,

  Widać, że leciał tratując po drodze,

  Od razu wskoczył aż na sam brzeg skały.

  60

  Już koń szalony wzniósł w górę kopyta,

  Car go nie trzyma, koń wędzidłem zgrzyta,

  Zgadniesz, że spadnie i pryśnie w kawały.

  Od wieku stoi, skacze, lecz nie spada,

  Jako lecąca z granitów kaskada,

  65

  Gdy ścięta mrozem nad przepaścią zwiśnie:

  Lecz skoro słońce swobody zabłyśnie

  I wiatr zachodni ogrzeje te państwa,

  I cóż się stanie z kaskadą tyraństwa?”

  Przypisy

  [1]

  był wieszczem ruskiego narodu — według przyjętego przeważnie mniemania mowa o znakomitym poecie rosyjskim Aleksandrze Puszkinie (1799–1837), z którym Mickiewicz w Rosji zawarł bliższą przyjaźń.

  [2]

  Druga carowa pamiętnik stawiała — na pomniku Piotra jest napis: Petro primo Catharina secunda. [przypis autorski]

  [3]

  Petro primo Catharina secunda — „Piotrowi pierwszemu Katarzyna Druga”.

  [4]

  Pani — carowej Katarzyny II.

  [5]

  I w mieście pada na wznak przed carową — ten wiersz jest tłumaczony z rosyjskiego poety, którego nazwiska nie pomnę. [przypis autorski]

  [6]

  Raczej przerobiony z poety Rubana (1742–1795), z jego wiersza sławiącego pomnik Piotra Wielkiego.

  [7]

  Zgadniesz, że dojdzie do nieśmiertelności! — pomnik konny kolosalny Piotra roboty Falkoneta i posąg Marka Aureliusza stojący teraz w Rzymie w Kapitolium są tu wiernie opisane.

  Close
  Please wait...