Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

Spis treści

  1. Anioł: 1
  2. Błoto: 1
  3. Bóg: 1
  4. Cierpienie: 1
  5. Dworzanin: 1
  6. Dwór: 1
  7. Dziedzictwo: 1
  8. Fircyk: 1
  9. Krew: 1
  10. Łzy: 1
  11. Miasto: 1
  12. Miłosierdzie: 1 2 3
  13. Nienawiść: 1
  14. Oko: 1
  15. Pielgrzym: 1
  16. Polak: 1
  17. Próżność: 1
  18. Przeczucie: 1
  19. Religia: 1
  20. Rosja: 1
  21. Rozpacz: 1
  22. Samotnik: 1
  23. Społecznik: 1
  24. Szatan: 1
  25. Sztuka: 1 2
  26. Urzędnik: 1 2 3
  27. Wieża Babel: 1
  28. Władza: 1 2
  29. Zbrodnia: 1
  30. Zima: 1

  Adam MickiewiczDziadów części III UstępPetersburg

  1

  Miasto, RosjaDziedzictwo, SztukaZa dawnych greckich i italskich czasów

  Lud się budował pod przybytkiem Boga,

  Nad źródłem nimfy, pośród świętych lasów,

  Albo na górach chronił się od wroga.

  5

  Tak zbudowano Ateny, Rzym, Spartę. —

  W wieku gotyckim[1] pod wieżą barona[2],

  Gdzie była cała okolic obrona,

  Stawały chaty do wałów przyparte;

  Albo pilnując spławnej rzeki cieków

  10

  Rosły powoli z postępami wieków.

  Wszystkie te miasta jakieś bóstwo wzniosło,

  Jakiś obrońca lub jakieś rzemiosło.

  Ruskiej stolicy jakież są początki?

  Skąd się zachciało sławiańskim tysiącom

  15

  Leźć w te ostatnie swoich dzierżaw kątki

  Wydarte świeżo morzu i Czuchońcom[3]?

  WładzaTu grunt nie daje owoców ni chleba,

  Wiatry przynoszą tylko śnieg i słoty;

  Tu zbyt gorące lub zbyt zimne nieba,

  20

  Srogie i zmienne jak humor despoty!

  BłotoNie chcieli ludzie; — błotne okolice

  Car upodobał, i stawić rozkazał,

  Nie miasto ludziom, lecz sobie stolicę:

  Car tu wszechmocność woli swej pokazał. —

  25

  Zbrodnia, KrewW głąb ciekłych piasków i błotnych zatorów

  Rozkazał wpędzić sto tysięcy palów

  I wdeptać ciała stu tysięcy chłopów.

  Potem, na palach i ciałach Moskalów

  Grunt założywszy, inne pokolenia

  30

  Zaprzągł do taczek, do wozów, okrętów,

  Sprowadzać drzewa i sztuki kamienia

  Z dalekich lądów i z morskich odmętów[4].

  SztukaPrzypomniał Paryż — wnet paryskie place

  Kazał budować. Widział Amsterdamy —

  35

  Wnet wodę wpuścił i porobił tamy.

  Słyszał, że w Rzymie są wielkie pałace —

  Pałace stają. Wenecka stolica,

  Co wpół na ziemi, a do pasa w wodzie

  Pływa jak piękna syrena–dziewica,

  40

  Uderza cara — i zaraz w swym grodzie

  Porznął błotniste kanałami pole,

  Zawiesił mosty i puścił gondole.

  Ma Wenecyją, Paryż, Londyn drugi,

  Prócz ich piękności, poloru, żeglugi.Bóg, Szatan

  45

  U architektów sławne jest przysłowie:

  Że ludzi ręką był Rzym budowany,

  A Wenecyją stawili bogowie;

  Ale kto widział Petersburg, ten powie:

  Że budowały go chyba Szatany.

  50

  Wieża BabelUlice wszystkie ku rzece pobiegły:

  Szerokie, długie, jak wąwozy w górach

  Domy ogromne: — tu głazy, tam cegły,

  Marmur na glinie, glina na marmurach;

  A wszystkie równe i dachy, i ściany,

  55

  Jak korpus wojska na nowo ubrany.

  Urzędnik, WładzaNa domach pełno tablic i napisów:

  Śród pism tak różnych, języków tak wielu,

  Wzrok, ucho błądzi, jak w wieży Babelu.

  Napis: Tu mieszka Achmet, Chan Kirgisów,

  60

  Rządzący polskich spraw departamentem

  Senator. — Napis: „Tu monsieur Żoko

  Lekcyje daje paryskim akcentem,

  Jest kuchtą dworskim, wódczanym poborcą,

  Basem w orkiestrze, przy tym szkół dozorcą.”

  65

  Napis: „Tu mieszka Włoch Piacere Gioco.

  Robił dla frejlin Carskich salcesony,

  Teraz panieński pensyjon otwiera.”

  ReligiaNapis: „Mieszkanie pastora Dienera,

  Wielu orderów Carskich kawalera.

  70

  Dziś na kazanie wykłada z ambony,

  Że Car jest Papież z Boskiego ramienia,

  Pan samowładny wiary i sumnienia.

  I wzywa przy tym braci kalwinistów,

  Socynijanów i anabaptystów,

  75

  Aby jak każe Imperator ruski

  I jego wierny Alijant, Król pruski,

  Przyjąwszy nową wiarę i sumnienie,

  Wszyscy się zeszli w jedno zgromadzenie[5].”

  Napis: „Tu stroje damskie” — dalej: „Nuty”;

  80

  Tam robią: „Dzieciom zabawki” — tam: „Knuty”.

  ZimaW ulicach kocze, karety, landary

  Mimo ogromu i bystrego lotu

  Na łyżwach błysną, znikną bez łoskotu,

  Jak w panorama czarodziejskie mary.

  85

  Na kozłach koczów angielskich brodaty

  Siedzi woźnica; szron mu okrył szaty,

  Brodą i wąsy, i brwi; biczem wali;

  Przodem na koniach lecą chłopcy mali

  W kożuchach, istne dzieci Boreasza;

  90

  Świszczą piskliwie i gmin się rozprasza,

  Pierzcha przed koczem saneczek gromada,

  Jak przed okrętem białych kaczek stada.

  Tu ludzie biegą, każdego mróz goni,

  Żaden nie stanie, nie patrzy, nie gada;

  95

  Każdego oczy zmrużone, twarz blada;

  Każdy trze ręce i zębami dzwoni,

  I z ust każdego wyzioniona para

  Wychodzi słupem, prosta, długa, szara.

  Widząc te dymem buchające gminy,

  100

  Myślisz, że chodzą po mieście kominy[6].

  Dwór, DworzaninPo bokach gminnej cisnącej się trzody

  Ciągną poważnie dwa ogromne rzędy,

  Jak procesyje w kościelne obrzędy

  Lub jak nabrzeżne bystrej rzeki lody.

  105

  I gdzież ta zgraja wlecze się powoli,

  Na mróz nieczuła jak trzoda soboli? —

  Przechadzka modna jest o tej godzinie;

  Zimno i wietrzno, ale któż dba o to!

  Wszak Cesarz tędy zwykł chodzić piechoto,

  110

  I cesarzowa, i dworu mistrzynie.

  Idą marszałki, damy, urzędniki,

  W równych abcugach[7]: pierwszy, drugi, czwarty,

  Jako rzucane z rąk szulera karty,

  Króle, wyżniki, damy i niżniki[8],

  115

  Starki i młodki, czarne i czerwone,

  Padają na tę i na ową stronę,

  Po obu stronach wspaniałej ulicy,

  Po mostkach lsnącym wysłanych granitem.

  Urzędnik, PróżnośćA naprzód idą dworscy urzędnicy:

  120

  Ten w futrze ciepłem, lecz na wpół odkrytem,

  Aby widziano jego krzyżów cztery;

  Zmarznie, lecz wszystkim pokaże ordery,

  Wyniosłym okiem równych sobie szuka

  I, gruby, pełznie wolnym chodem żuka,

  125

  FircykDalej gwardyjskie modniejsze młokosy,

  Proste i cienkie jak ruchome piki,

  W pół ciała tęgo związane jak osy.

  UrzędnikDalej z pochyłym karkiem czynowniki,

  Spode łba patrzą, komu się pokłonić,

  130

  Kogo nadeptać, a od kogo stronić;

  A każdy giętki, we dwoje skurczony,

  Tuląc się pełzną jako skorpijony.

  Pośrodku damy jako pstre motyle,

  Tak różne płaszcze, kapeluszów tyle;

  135

  Każda w paryskim świeci się stroiku

  I nóżką miga w futrzanym trzewiku,

  Białe jak śniegi, rumiane jak raki. —

  Wtem dwór odjeżdża; stanęły orszaki.

  Podbiegły wozy, ciągnące jak statki

  140

  Obok pływaczów w głębokiej kąpieli.

  Już pierwsi w wozy wsiedli i zniknęli;

  Za nimi pierzchły piechotne ostatki.

  Niejeden kaszlem suchotniczym stęknie,

  A przecież mówi: „Jak tam chodzić pięknie!

  145

  Cara widziałem, i przed Jenerałem

  Nisko kłaniałem, i z paziem gadałem!”

  RozpaczSzło kilku ludzi między tym natłokiem,

  Różni od innych twarzą i odzieniem,

  Na przechodzących ledwo rzucą okiem,

  150

  Ale na miasto patrzą z zadumieniem.

  Po fundamentach, po ścianach, po szczytach,

  Po tych żelazach i po tych granitach

  Czepiają oczy, jakby próbowali,

  Czy mocno każda cegła osadzona;

  155

  I opuścili z rozpaczą ramiona,

  Jak gdyby myśląc: człowiek ich nie zwali!

  Pielgrzym, Samotnik, NienawiśćDumali — poszli — został z jedenastu

  Pielgrzym[9] sam jeden, zaśmiał się złośliwie,

  Wzniósł rękę, ścisnął i uderzył mściwie

  160

  W głaz, jakby groził temu głazów miastu.

  Potem na piersiach założył ramiona

  OkoI stał dumając, i w cesarskim dworze

  Utkwił źrenice dwie jako dwa noże;

  I był podobny wtenczas do Samsona,

  165

  Gdy zdradą wzięty i skuty więzami

  Pod Filistynów dumał kolumnami.

  Na czoło jego nieruchome, dumne

  Nagły cień opadł, jak całun na trumnę,

  Twarz blada strasznie zaczęła się mroczyć;

  170

  Rzekłbyś, że wieczór, co już z niebios spadał,

  Naprzód na jego oblicze osiadał

  I stamtąd dalej miał swój cień roztoczyć.

  Społecznik, MiłosierdziePo prawej stronie już pustej ulicy

  Stał drugi człowiek — nie był to podróżny,

  175

  Zdał się być dawnym mieszkańcem stolicy;

  Bo rozdawając między lud jałmużny,

  Każdego z biednych po imieniu witał,

  Tamtych o żony, tych o dzieci pytał.

  Odprawił wszystkich wsparł się na granicie

  180

  Brzeżnych kanałów i wodził oczyma

  Po ścianach gmachów i po dworca szczycie,

  Lecz nie miał oczu owego pielgrzyma;

  I wzrok wnet spuszczał, kiedy szedł z daleka

  Biedny, żebrzący żołnierz lub kaleka.

  185

  Wzniósł w niebo ręce, stał i dumał długo —

  Cierpienie, Miłosierdzie, Łzy, AniołW twarzy miał wyraz niebieskiej rozpaczy.

  Patrzył jak anioł, gdy z niebios posługą

  Między czyscowe dusze zstąpić raczy:

  I widzi całe w męczarniach narody,

  190

  Czuje, co cierpią, mają cierpieć wieki —

  I przewiduje, jak jest kres daleki

  Tylu pokoleń zbawienia — swobody.

  Oparł się płacząc na kanałów brzegu,

  Łzy gorzkie biegły i zginęły w śniegu;

  195

  Lecz Bóg je wszystkie zbierze i policzy,

  Za każdą odda ocean słodyczy.

  Późno już było, oni dwaj zostali,

  Oba samotni, i chociaż odlegli,

  Na koniec jeden drugiego postrzegli,

  200

  I długo siebie nawzajem zważali.

  Miłosierdzie, PolakPierwszy postąpił człowiek z prawej strony:

  „Bracie, rzekł, widzę, żeś tu zostawiony

  Sam jeden, smutny, cudzoziemiec może;

  Co ci potrzeba, rozkaż w Imię Boże[10];

  205

  Chrześcijaninem jestem i Polakiem,

  Witam cię Krzyża i Pogoni znakiem”.

  Pielgrzym, zbyt swymi myślami zajęty,

  Otrząsnął głową i uciekł z wybrzeża;

  PrzeczucieAle nazajutrz, gdy myśli swych męty

  210

  Z wolna rozjaśnia i pamięć odświeża,

  Nieraz żałuje owego natręta;

  Jeśli go spotka, pozna go, zatrzyma;

  Choć rysów jego twarzy nie pamięta,

  Lecz w głosie jego i w słowach coś było

  215

  Znanego uszom i duszy pielgrzyma —

  Może się o nim pielgrzymowi śniło.

  Przypisy

  [1]

  wiek gotycki — średniowiecze.

  [2]

  baron — tu w znaczeniu: średniowieczny pan feudalny.

  [3]

  Wydarte świeżo morzu i Czuchońcom — Finowie, po rosyjsku zwani Czuchońcami albo Czuchnami, mieszkali na brzegach błotnistych Newy, gdzie potem założono Petersburg. [przypis autorski]

  [4]

  Z dalekich lądów i z morskich odmętów — u wielu historyków znaleźć można opisanie założenia i budowania Petersburga. Wiadomo, iż mieszkańców do tej stolicy gwałtem spędzano i że ich więcej niż sto tysięcy w czasie budowania wymarło. Granit i marmur zwożono morzem ze stron dalekich. [przypis autorski]

  [5]

  Wszyscy się zeszli w jedno zgromadzenie — wyznania, które się odłączyły od Kościoła katolickiego, są protegowane szczególniej w Rosji; naprzód stąd, iż zwolennicy tych wyznań z łatwością przechodzą na wiarę grecką za przykładem niemieckich księżniczek i książąt; potem, że pastorowie są najlepszą podporą despotyzmu, wmawiając ludowi ślepe posłuszeństwo dla władzy świeckiej, nawet w rzeczach sumnienia, w których katolicy odwołują się do decyzji Kościoła. Wiadomo, iż wyznania auszburskie i genewskie na rozkaz króla pruskiego połączyły się w jeden Kościół. [przypis autorski]

  [6]

  Myślisz, że chodzą po mieście kominy. Para z ust wychodząca w czasie tęgich mrozów daje się widzieć w kształcie słupa, długiego częstokroć na kilka łokci. [przypis autorski]

  [7]

  W… abcugach — (z niem.) w odstępach.

  [8]

  wyżniki… niżniki — dawne nazwy figur w kartach.

  [9]

  Pielgrzym — Konrad o znamionach Mickiewicza.

  [10]

  w Imię Boże — jest to zatem człowiek zapowiedziany Konradowi przez ks. Piotra, zob. wyżej VIII 632.

  Close
  Please wait...