Motyw: Rewolucja

Twórczość

Ksawery Pruszyński Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy) Stefan Żeromski Zygmunt Krasiński Andrzej Kijowski Stanisław Brzozowski Juliusz Słowacki Friedrich Nietzsche Emil Zola Bruno Jasieński Andrzej Strug Joseph Conrad Stanisława Przybyszewska Anatole France Bolesław Prus Jerzy Żuławski Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort Marian Zdziechowski Jerzy Andrzejewski Tadeusz Boy-Żeleński Karel Čapek Fryderyk Hebbel Janusz Korczak Charles de Montesquieu (Monteskiusz) Stendhal Cecylia Walewska Honoré de Balzac George Gordon Byron Józef Czechowicz Maksim Gorki Alter Kacyzne Jan Kasprowicz Ignacy Krasicki Wacław Święcicki Antoni Sobański Stanisław Staszic Hans Christian Andersen Pedro Calderon de la Barca Wacław Berent Kazimiera Bujwidowa Władysław Bukowiński Gusta Dawidsohn-Draengerowa Kazimierz Deczyński Julien Offray de La Mettrie Johann Wolfgang von Goethe Seweryn Goszczyński Antoni Lange Tadeusz Miciński Adam Mickiewicz Franciszek Mirandola Michel de Montaigne Alfred de Musset Franciszek Nowicki Ferdynand Ossendowski Bronisława Ostrowska Edgar Allan Poe Marcel Proust Stanisław Przybyszewski Władysław Stanisław Reymont Józef Roth William Shakespeare (Szekspir) Henryk Sienkiewicz Olaf Stapledon Maciej Szarek Stanisław Wyspiański Zofia Żurakowska Dwudziestolecie międzywojenne Modernizm Współczesność Romantyzm Oświecenie Pozytywizm Renesans Barok Epika Dramat Liryka Powieść Reportaż Dramat współczesny Esej Wiersz Aforyzm List Dramat romantyczny Tragedia Rozprawa Opowiadanie Różne Dialog Artykuł Pamiętnik Poemat powieść fantasy Traktat Dziennik Felieton Nowela Poemat dygresyjny Bajka Pieśń Przypowieść Rozprawa polityczna Baśń Dramat niesceniczny Dramat szekspirowski Oda Pogadanka Praca naukowa Proza poetycka Reportaż podróżniczy

Motyw: Rewolucja

Rewolucja, jako gwałtowna i radykalna zmiana systemu sprawowania władzy, wiąże się ściśle z tematami: pozycji społecznej (ponieważ właśnie w jej zakresie dokonuje zasadniczych zmian), buntu, walki, a także przemocy i – fantazmatycznie - krwi. Ważna jest także kwestia przywódcy, który powiedzie lud na barykady. Podczas gdy teoretycy rewolucji, Marks i Engels, obserwując sytuację polityczną we Francji, Anglii i Niemczech, widzieli potencjalnych rewolucjonistów w robotnikach i za rewolucyjne uważali środowisko miast, na wschodzie Europy obawiano się przede wszystkim ruchów chłopskich. Znalazło to oddźwięk w literaturze polskiej (vide Psalmy przyszłości), w której motyw rewolucji odnajdujemy przede wszystkim w dziełach o konserwatywnym zabarwieniu ideowym (takich jak Nie-Boska komedia Z. Krasińskiego, czy Bunt Reymonta). Pozytywnie rewolucję wartościował np. Słowacki w swym systemie genezyjskim (zob. też Odpowiedź na Psalmy przyszłości). Rewolucjonistę można postrzegać jako odmianę idealisty, ponieważ stara się on kształtować rzeczywistość nie w zgodzie z tym, co jest, ale według wyznawanych idei oraz swoich marzeń na temat tego, czym jest sprawiedliwość społeczna.

Zmieniamy się!

Jeżeli to czytasz jesteś jedną z osób, której prezentujemy nowy wygląd części stron. Będziemy bardzo! wdzięczni za Twoją opinię – możesz nam ją przesłać tutaj. Jeżeli wolisz klasyczny wygląd - wystarczy, że klikniesz tutaj