Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

5557 free readings you have right to

Language

Motif: Prorok

  1. Ajschylos, Oresteja

  2. Zygmunt Krasiński, Irydion

  3. Bolesław Leśmian, Napój cienisty, W nicość śniąca się droga (cykl), Eliasz

Motif: Prorok

Jest to osoba głosząca proroctwa. Zazwyczaj proroczą wizję zsyła prorokowi bóstwo, co sankcjonuje prawo proroków do formułowania moralnych pouczeń. Najsłynniejsi prorocy to: Izajasz, Jeremiasz, Jan Chrzciciel, Kasandra, a spośród czysto literackich bohaterów wymienić jeszcze należy księdza Piotra z Dziadów Mickiewicza.

Close

* Loading