Motyw: Ojczyzna

Twórczość

powieść grozy Starożytność Renesans Barok Oświecenie Romantyzm Pozytywizm Modernizm Dwudziestolecie międzywojenne Współczesność Louisa May Alcott Edmondo de Amicis Władysław Anczyc Jerzy Andrzejewski Arystofanes Autor nieznany Krzysztof Kamil Baczyński Michał Bałucki Ballada Baśń Władysław Bełza Miłosz Biedrzycki Tadeusz Borowski Tadeusz Boy-Żeleński Stanisław Brzozowski George Gordon Byron Miguel de Cervantes Saavedra François-René de Chateaubriand Jan Niecisław Baudouin de Courtenay Józef Czechowicz Kazimierz Deczyński Demostenes Dialog Dramat Dramat poetycki Dramat romantyczny Ignacy Drygas Adolf Dygasiński Epika Epos Esej Felieton Anatole France Fraszka Aleksander Fredro Tadeusz Gajcy Gawęda Gawęda szlachecka Johann Wolfgang von Goethe Seweryn Goszczyński Artur Gruszecki Halina Górska Paul Heyse Fryderyk Hölderlin Hugo von Hofmannsthal Homer Horacy Humoreska Hymn Franciszek Karpiński Kazanie Andrzej Kijowski Rudyard Kipling Jan Kochanowski Wespazjan Hieronim Kochowski Komedia Maria Konopnicka Janusz Korczak Wincenty Korotyński Halina Krahelska Ignacy Krasicki Zygmunt Krasiński Józef Ignacy Kraszewski Władysław Łoziński Legenda Bolesław Leśmian Gotthold Ephraim Lessing Jerzy Liebert Liryka List Antoni Malczewski Karol Maliszewski Tadeusz Miciński Adam Mickiewicz Zuzanna Morawska Julian Ursyn Niemcewicz Andrzej Niemojewski Friedrich Nietzsche Cyprian Kamil Norwid Nowela Odezwa Opowiadanie Artur Oppman Eliza Orzeszkowa Bronisława Ostrowska Pamiętnik Jan Chryzostom Pasek Pieśń Platon Edgar Allan Poe Poemat Poemat dygresyjny Poemat prozą Wincenty Pol Wacław Potocki Powieść powieść dla dzieci i młodzieży powieść historyczna powieść obyczajowa Powieść poetycka Bolesław Prus Ksawery Pruszyński Kazimierz Przerwa-Tetmajer Stanisław Przybyszewski Psalm Reportaż Reportaż podróżniczy Władysław Stanisław Reymont Różne Maria Rodziewiczówna Wacław Rolicz-Lieder Edmond Rostand Józef Roth Jean-Jacques Rousseau Rozprawa Rozprawa polityczna Henryk Rzewuski Satyra Fryderyk Schiller Maurycy Schlanger Henryk Sienkiewicz Piotr Skarga Juliusz Słowacki Sofokles Sonet Stanisław Staszic Stendhal Rajnold Suchodolski Jonathan Swift Władysław Syrokomla Maciej Szarek Mikołaj Sęp Szarzyński Tragedia Traktat Edmund Wasilewski Maria Więckowska Wiersz Stefan Witwicki Józef Wybicki Stanisław Wyspiański Stefan Żeromski Narcyza Żmichowska Jerzy Żuławski Zofia Żurakowska Marian Zdziechowski

Motyw: Ojczyzna

Pojęcie to ma dwa zasadnicze znaczenia: klasyczne i romantyczne (a następnie postromantyczne). W ujęciu klasycznym, ojczyzna zabezpiecza prawa obywatelskie, co stanowi o jej wartości oraz decyduje o konieczności jej obrony, choćby kosztem największych poświęceń. W taki sposób rozumieli swoją ojczyznę Spartanie, na czele z Leonidasem, który poległ tak sławną śmiercią pod Termopilami, tym też była ojczyzna dla Kochanowskiego i Frycza Modrzewskiego: porządkiem społecznym. Jednak w Europie przeoranej rewolucją i wojnami napoleońskimi, a następnie ciasno ujętej w karby pod rządami Świętego Przymierza — dla wielu narodów (pojęcie to wówczas kształtowało się i wypełniało znaczeniem) ojczyzna utraciła swą funkcję gwarantowania praw swych obywateli (ponadto rozszerzył się zbiór tych, którzy ubiegali się o status obywatela). Ojczyzna stała się ideą wymagającą ofiar dla zachowania jej samej — nawet jako idei tylko i nawet bez perspektywy uzyskania lub umocnienia praw obywateli. Jako idea, ojczyzna uzyskała też sankcję boską, uległa sakralizacji (co spowodowało pewne zamieszanie w sferze religijnej).