TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

  1. Bóg: 1
  2. Broń: 1
  3. Car: 1
  4. Grób: 1
  5. Kobieta: 1
  6. Łzy: 1
  7. Matka Boska: 1
  8. Naród: 1
  9. Niewola: 1
  10. Ojczyzna: 1
  11. Polska: 1
  12. Powstanie: 1
  13. Walka: 1 2
  14. Władza: 1
  15. Wróg: 1
  16. Zemsta: 1 2 3

  Władysław AnczycMarsz strzelców

  1

  Broń, Walka, WrógHej, strzelcy wraz! nad nami Orzeł Biały,

  A przeciw nam śmiertelny stoi wróg,

  BógWnet z naszych strzelb piorunne zagrzmią strzały,

  A lotem kul kieruje Zbawca Bóg,

  5

  Więc gotuj broń i kule bij głęboko,

  Grób, Ojczyzna, ZemstaO ojców grób bagnetów poostrz stal,

  Na odgłos trąb twój sztuciec[1] bierz na oko,

  Hej, baczność! cel i w łeb lub serce pal.

  Hej trąb! Hej trąb! strzelecka trąbko w dal,

  10

  A kłuj, a rąb i w łeb lub serce pal.

  Wzrósł liściem bór, więc górą wiara strzelcy,

  Marsz, w ręku broń, a w piersiach święty żar.

  Hej, Moskwa tu! a nuże tu[2], wisielcy,

  Od naszych kul nie schroni kniaź i car.

  15

  Raz przecie już zabrzmiały trąbek dźwięki,

  Lśni polska broń jak złotych kłosów fal,

  Zemsta, Kobieta, Walka, ŁzyDziś spłacim łzy sióstr, matek i wdów jęki,

  Hej, baczność! cel i w łeb lub serce pal.

  Hej trąb! Hej trąb! strzelecka trąbko w dal,

  20

  A kłuj, a rąb i w łeb lub serce pal.

  Car, Władza, Powstanie, Polska, NaródChcesz zdurzyć[3] nas, oszukać chcesz nas carze,

  Plujem ci w twarz za morze twoich łask;

  Amnestią[4] twą owiniem nasze kule,

  Odpowiedź da huk armat, kurków trzask,

  25

  Do Azji precz, potomku Dżengishana[5],

  Tam naród twój, tam ziemia carskich gal,

  Nie dla ciebie krwią ziemia nasza zlana,

  Hej, baczność! cel i w łeb lub serce pal.

  Hej trąb! Hej trąb! strzelecka trąbko w dal,

  30

  A kłuj, a rąb i w łeb lub serce pal.

  Do Azji precz, tyranie! tam siej mordy,

  Tam ziemia twa, tam panuj, tam twa śmierć.

  Tu Polska jest, tu zginiesz i twe hordy

  Lub naród w pień wymorduj, wysiecz, zgnieć!

  35

  Matka Boska, Zemsta, NiewolaO Boże nasz! o Matko z Jasnej Góry!

  Wysłuchaj nas! niech korna łza i żal

  Przebłaga Cię, niewoli zerwij sznury,

  Hej, baczność! cel i w łeb lub serce pal.

  Hej trąb! Hej trąb! strzelecka trąbko w dal,

  40

  A kłuj, a rąb i w łeb lub serce pal.

  Przypisy

  [1]

  sztuciec — sztucer; rodzaj broni palnej. [przypis edytorski]

  [2]

  a nuże tu — chodź tu. [przypis edytorski]

  [3]

  zdurzyć — odurzyć, oszołomić. [przypis edytorski]

  [4]

  amnestia — pieśń, napisana podczas powstania styczniowego (1863–1864), nawiązuje w tym miejscu do faktu ogłoszenia 13 IV 1863 r. przez cara Aleksandra II obietnicy amnestii dla powstańców, co miało przerzedzić szeregi walczących. [przypis edytorski]

  [5]

  Dżengishan — właśc. Czyngis-chan a. Dżyngis-chan (1162–1227), władca mongolski, twórca Imperium Mongolskiego; prowadził politykę podbojów (zajął m.in. północne Chiny); w 1223 r. w bitwie nad Kałką jego wojska pokonały siły ruskie sprzymierzone z Połowcami; do 1206 r. nosił imię Temudżyn. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...