Motyw: Cud

Twórczość

powieść grozy powieść fantastyczna Starożytność Średniowiecze Renesans Barok Oświecenie Romantyzm Pozytywizm Modernizm Dwudziestolecie międzywojenne Współczesność Aforyzm Baśń Władysław Bełza Wojciech Bogusławski Tadeusz Boy-Żeleński Karel Čapek Miguel de Cervantes Saavedra chanson de geste Joseph Conrad Uriel Waldo Cutler Józef Czechowicz Dialog Antonina Domańska Dramat Dramat romantyczny Dramat szekspirowski Dramat wierszowany Dramat współczesny Epika Epos Esej Eurypides Felieton Anatole France Gawęda Zuzanna Ginczanka Stefan Grabiński Jacob i Wilhelm Grimm Gerhart Hauptmann Henryk Ibsen Roman Jaworski Zygmunt Kaczkowski Søren Kierkegaard Andrzej Kijowski Wespazjan Hieronim Kochowski Komedia Maria Konopnicka Janusz Korczak Wincenty Korotyński Zygmunt Krasiński Józef Ignacy Kraszewski Kronika Legenda Bolesław Leśmian Gotthold Ephraim Lessing Liryka Gustav Meyrink Adam Mickiewicz Molière (Molier) Charles de Montesquieu (Monteskiusz) nie dotyczy Friedrich Nietzsche Cecylia Niewiadomska Autor nieznany Cyprian Kamil Norwid Nowela Odezwa Opowiadanie Pamiętnik Blaise Pascal Pietro Aretino Edgar Allan Poe Poemat Poemat dygresyjny Wacław Potocki Powiastka filozoficzna Powieść powieść dla dzieci i młodzieży powieść dworna powieść historyczna Powieść poetycka Bolesław Prus Stanisław Przybyszewski Psalm Aleksander Puszkin François Rabelais Edward Redliński Reportaż Reportaż podróżniczy Władysław Stanisław Reymont Różne Jean-Jacques Rousseau Rozprawa Fryderyk Schiller Artur Schopenhauer William Shakespeare (Szekspir) Henryk Sienkiewicz Juliusz Słowacki Antoni Sobański Robert Louis Stevenson Andrzej Strug Władysław Syrokomla Torquato Tasso Tragedia Teodor Tripplin Voltaire (Wolter) Wergiliusz Wiersz Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy) Bogdan Wojdowski Stefan Żeromski Jerzy Żuławski

Motyw: Cud

Z pomocą tego motywu wskazujemy te zjawiska, które są postrzegane jako nadnaturalne, wyjątkowe, będące wynikiem interwencji sił wyższych, boskich - najbardziej wyraziste i klasyczne przykłady znajdziemy na pewno w Legendzie o świętym Aleksym, ale nie brak też cudów np. w literaturze romantycznej.