Potrzebujemy Twojej pomocy!

Na stałe wspiera nas 473 czytelników i czytelniczek.

Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy dopiero przy 500 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Przekaż 1,5%

Przekaż 1,5% podatku na Wolne Lektury KRS 00000 70056
Ufunduj darmowe książki dla tysięcy dzieciaków.
WIĘCEJ

Szacowany czas do końca: -
Ignacy Krasicki, Satyry, Satyry, część pierwsza, Szczęśliwość filutów
Marnotrawstwo → ← Złość ukryta i jawna

Spis treści

  1. Cnota: 1 2
  2. Los: 1 2
  3. Szczęście: 1

  Ignacy KrasickiSatyry, Część pierwszaSzczęśliwość filutów

  1
  „Rok się skończył, winszować tej pory należy”.
  „Komu?” „Wszystkim”. „Niech Jędrzej z winszowaniem bieży;
  Jędrzej, co to zmyśloną wziąwszy na się postać,
  Szuka, gdzie by się wkręcić lub zysk jaki dostać,
  5
  A przedajnym językiem, drogi albo tani,
  Jak zgodzą, jak zapłacą, tak chwali lub gani.
  Albo Szymon, miłośnik ludzkiego rodzaju,
  Co złych i dobrych współem chwaląc dla zwyczaju,
  Gdy cnotę i występki równą szalą mierzy,
  10
  Tyle zyskał w rzemiośle, że mu nikt nie wierzy.
  Niechaj tacy winszują; ja milczę”. „Źle czynisz.
  Alboż wszystkich zarówno potępiasz i winisz?
  Alboż wszystkim źle życzysz?” „Owszem, dobrze życzę.
  Są cnotliwi; a chociaż niewiele ich liczę,
  15
  Chociaż ledwo ten rodzaj w złych się stoku[1] zmieści,
  Są dobrzy i w płci męskiej, są i w płci niewieściej”.
  „Więc im winszuj!” Cnota, Los, Szczęście„A jakaż winszować przyczyna?”
  „Stary się rok zakończył, a nowy zaczyna”.
  „Cóż mam dobrym powiedzieć? W starym ucierpieli,
  20
  I w przyszłym cierpieć będą zapewne musieli.
  Nie kończy się poczciwych niefortuna[2] z rokiem,
  Rzadko się cnota szczęsnym ucieszy wyrokiem.
  Do was więc mowę zwracam, sztuczni[3], a ostrożni,
  Filuty oświecone i jaśnie wielmożni,
  25
  Wielmożni i szlachetni z zgrają waszą całą,
  Winszuję, że w tym roku dobrze się udało.
  Coście tylko pragnęli, wszystko wam los zdarzył,
  Wyście się tam ogrzali, gdzie się drugi sparzył.
  Fortuna[4], której koło ustawnie[5] się toczy,
  30
  Była ślepą dla innych, dla was miała oczy.
  Więc winszuję wszem wobec, każdemu z osobna,
  Tobie najprzód, którego dziś postać ozdobna,
  Którego oko śmiałe, a czoło jak z miedzi[6],
  W twoich progach los spoczął i Fortuna siedzi,
  35
  Płyną ci dni pomyślne, a przędziarka Kloto[7]
  Pasmo życia nawija na jedwab i złoto.
  Gdzie stąpisz, wszystko w kwiecie, gdzie wspojźrzysz, w owocach,
  A gdy bierzesz spoczynek w twych rozkosznych nocach,
  Ty śpisz, a szczęście czuje[8]. Brzęczą złota trzosy,
  40
  Wrzask cię chwały otacza, a podchlebne głosy,
  Im bardziej natężone, im ogromniej wrzeszczą,
  Tym wdzięczniej słuch twój mocnią[9], uszy twoje pieszczą.
  Umiesz słyszeć, coć miło, na przymówkę głuchy,
  A gdy czasem mniej wdzięczne zalecą podsłuchy,
  45
  Umiesz i niedosłyszeć. Talent dziwny, rzadki!
  Takie więc szczęścia twego gdy widzę zadatki,
  Winszuję ci. A najprzód, żeś ocalał zdrowo;
  Wieluż za mniej los srogi ukarał surowo,
  A bardziej sprawiedliwość, której wiek zepsuty
  50
  Nie zna teraz, a przeto szczęśliwe filuty.
  Winszuję, jak ty inszym, że tobie nie mierzą;
  Winszuję, żeś choć zdradził, przecież jeszczeć wierzą;
  Winszuję, żeś choć okradł, nie każą ci wracać,
  Możesz łupu zdartego, na co chcesz, obracać;
  55
  Jest więc czego winszować. A tobie, Konstanty,
  Coś się zgrał na wsie, weksle, pieniądze i fanty[10],
  Przecież grasz, czego srogi los niegdy pozbawił,
  Przemysł sztuczny[11] to zleczył, fortunę poprawił,
  Odzyskałeś, coś przegrał, już brzękasz wygraną,
  60
  Winszuję, że cię na złym dziele nie złapano.
  A tobie, panie Pawle, jest czego winszować[12]:
  Przed rokiem musiałeś się o szeląg[13] turbować,
  Teraz kroćmi rachujesz. Jak to przyszło? — Sztuka!
  Zyskałeś, cóżeś zyskał? Nowa to nauka!
  65
  Nie powiem. I satyra nie ma być zbyt jasną.
  Tak to nowe światełka wschodzą, stare gasną.
  Panie Pietrze, a waszeć coś wskórał w tym roku?
  Utyłeś, więc winszuję dobrego obroku. A jak?
  Mamże powiedzieć czyli mam zasłaniać?
  70
  Zasłonię; proszę jednak jejmości się kłaniać[14].
  A waść, panie Wincenty, coś majętność kupił
  Nie dawszy i szeląga? Czyś okradł, czyś złupił,
  Dość, że wioska już twoja. Niechaj płacze głupi;
  Po co nie był ostrożnym, już jej nie odkupi.
  75
  Zły też to był gospodarz, grunt leżał odłogiem,
  Pola były zarosły chwastem, łąki głogiem;
  Ty przemysłem naprawisz, coś zyskał fortelem,
  I tak się wysłużonym już obywatelem
  Staniesz twojej ojczyźnie. Tak pięknej przysługi
  80
  Winszuję, a choćby się zgorszył może drugi,
  Że gardzisz skrupułami, winszuję i tego:
  Znak to jest mocnej duszy, umysłu wielkiego.
  Gmin podły wnętrzna trwoga i sumnienie straszy.
  Mędrcy! Wam dziękujemy, nauki to waszej
  85
  Jest dzieło, że z nas każdy pozbył się wędzidła;
  Stawia dowcip przemyślny, śmiało teraz sidła,
  Kto w nie wpadnie, tym gorzej, że był nieostrożny:
  Śmieje się, co oszukał, a umysł nietrwożny,
  Wsparty kunsztem dowcipnym wygodnej nauki,
  90
  Na dalsze się natęża i sidła, i sztuki.
  Winszuję więc wam, ucznie dzisiejsi i przeszli,
  Winszuję, żeście nawet mistrzów waszych przeszli.
  A wam co mam powiedzieć, cnotliwa hołoto[15]?
  Dobrzy! Cierpieć wasz podział, ale cierpieć z cnotą.
  95
  Modnej maksym nauki że się nie trzymacie,
  Trzódko mała wśród łotrów, niewiele zyskacie.
  Nie rozpaczajcie jednak. LosPatrzajcie, jak dalej
  Los tych, których rozpieścił, wesprze i ocali.
  Rzadko się niepoczciwość tak, jak zacznie, kończy,
  100
  CnotaA cnota, co się nigdy z chytrością nie łączy,
  Choć jej często dokuczą troski, niepokoje,
  Później, prawda, lecz lepiej wychodzi na swoje”.

  Przypisy

  [1]

  stok — stek, zbiorowisko. [przypis redakcyjny]

  [2]

  niefortuna — niepowodzenie. [przypis redakcyjny]

  [3]

  sztuczny — chytry, przebiegły. [przypis redakcyjny]

  [4]

  Fortuna — „bogini szafująca złem i dobrem, szczęściem i nieszczęściem. Wyobrażają Fortunę ślepą i łysą, nigdy nie siedzącą, ale skwapliwą do biegu, mającą skrzydła u nóg, jedną nogą stojącą na kole szybko obracającym się, drugą na powietrzu”. (P. Chompre, Słownik mytologiczny). [przypis redakcyjny]

  [5]

  ustawnie — nieustannie. [przypis edytorski]

  [6]

  czoło jak z miedzi — wytarte, bezwstydne. [przypis redakcyjny]

  [7]

  Kloto — jedna z trzech Park (Moir). „Prządkami ich życia ludzkiego czyniła starożytność pod alegorią wyrażając, iż najstarsza z nich Klotho trzyma w ręku kądziel i pasmo wije życia ludzkiego”. (Zbiór potrzebn. wiad.). [przypis redakcyjny]

  [8]

  czuć — czuwać. [przypis redakcyjny]

  [9]

  mocnić — wzmacniać. [przypis redakcyjny]

  [10]

  fanty — cenne przedmioty, tu: dane w zastaw. [przypis redakcyjny]

  [11]

  przemysł sztuczny — przemyślność, spryt. [przypis redakcyjny]

  [12]

  A tobie, panie Pawle… — w „niejasnym” sformułowaniu zarzutu możemy się domyślać, że mowa tu o nowobogackich w rodzaju kamerdynera królewskiego Ryxa, który za intymne usługi oddane królowi został krociowym panem i starostą piaseczyńskim. [przypis redakcyjny]

  [13]

  szeląg — drobna moneta z miedzi wartości 1/3 grosza. [przypis redakcyjny]

  [14]

  proszę jednak jejmości się kłaniać — aluzja do żony nowobogackiego, która zapewne przysporzyła mężowi fortuny zdobywając dla niego względy możnych. [przypis redakcyjny]

  [15]

  cnotliwa hołoto — w ten sposób nazywa tu Krasicki, zapożyczając ironicznie terminu ze słownika filutów, ogół szlachty realizującej czynnie program obozu reform. [przypis redakcyjny]

  x