TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

  1. Cnota: 1 2
  2. Los: 1 2
  3. Szczęście: 1

  Ignacy KrasickiSatyry, Część pierwszaSzczęśliwość filutów

  1

  „Rok się skończył, winszować tej pory należy”.

  „Komu?” „Wszystkim”. „Niech Jędrzej z winszowaniem bieży;

  Jędrzej, co to zmyśloną wziąwszy na się postać,

  Szuka, gdzie by się wkręcić lub zysk jaki dostać,

  5

  A przedajnym językiem, drogi albo tani,

  Jak zgodzą, jak zapłacą, tak chwali lub gani.

  Albo Szymon, miłośnik ludzkiego rodzaju,

  Co złych i dobrych współem chwaląc dla zwyczaju,

  Gdy cnotę i występki równą szalą mierzy,

  10

  Tyle zyskał w rzemiośle, że mu nikt nie wierzy.

  Niechaj tacy winszują; ja milczę”. „Źle czynisz.

  Alboż wszystkich zarówno potępiasz i winisz?

  Alboż wszystkim źle życzysz?” „Owszem, dobrze życzę.

  Są cnotliwi; a chociaż niewiele ich liczę,

  15

  Chociaż ledwo ten rodzaj w złych się stoku[1] zmieści,

  Są dobrzy i w płci męskiej, są i w płci niewieściej”.

  „Więc im winszuj!” Cnota, Los, Szczęście„A jakaż winszować przyczyna?”

  „Stary się rok zakończył, a nowy zaczyna”.

  „Cóż mam dobrym powiedzieć? W starym ucierpieli,

  20

  I w przyszłym cierpieć będą zapewne musieli.

  Nie kończy się poczciwych niefortuna[2] z rokiem,

  Rzadko się cnota szczęsnym ucieszy wyrokiem.

  Do was więc mowę zwracam, sztuczni[3], a ostrożni,

  Filuty oświecone i jaśnie wielmożni,

  25

  Wielmożni i szlachetni z zgrają waszą całą,

  Winszuję, że w tym roku dobrze się udało.

  Coście tylko pragnęli, wszystko wam los zdarzył,

  Wyście się tam ogrzali, gdzie się drugi sparzył.

  Fortuna[4], której koło ustawnie[5] się toczy,

  30

  Była ślepą dla innych, dla was miała oczy.

  Więc winszuję wszem wobec, każdemu z osobna,

  Tobie najprzód, którego dziś postać ozdobna,

  Którego oko śmiałe, a czoło jak z miedzi[6],

  W twoich progach los spoczął i Fortuna siedzi,

  35

  Płyną ci dni pomyślne, a przędziarka Kloto[7]

  Pasmo życia nawija na jedwab i złoto.

  Gdzie stąpisz, wszystko w kwiecie, gdzie wspojźrzysz, w owocach,

  A gdy bierzesz spoczynek w twych rozkosznych nocach,

  Ty śpisz, a szczęście czuje[8]. Brzęczą złota trzosy,

  40

  Wrzask cię chwały otacza, a podchlebne głosy,

  Im bardziej natężone, im ogromniej wrzeszczą,

  Tym wdzięczniej słuch twój mocnią[9], uszy twoje pieszczą.

  Umiesz słyszeć, coć miło, na przymówkę głuchy,

  A gdy czasem mniej wdzięczne zalecą podsłuchy,

  45

  Umiesz i niedosłyszeć. Talent dziwny, rzadki!

  Takie więc szczęścia twego gdy widzę zadatki,

  Winszuję ci. A najprzód, żeś ocalał zdrowo;

  Wieluż za mniej los srogi ukarał surowo,

  A bardziej sprawiedliwość, której wiek zepsuty

  50

  Nie zna teraz, a przeto szczęśliwe filuty.

  Winszuję, jak ty inszym, że tobie nie mierzą;

  Winszuję, żeś choć zdradził, przecież jeszczeć wierzą;

  Winszuję, żeś choć okradł, nie każą ci wracać,

  Możesz łupu zdartego, na co chcesz, obracać;

  55

  Jest więc czego winszować. A tobie, Konstanty,

  Coś się zgrał na wsie, weksle, pieniądze i fanty[10],

  Przecież grasz, czego srogi los niegdy pozbawił,

  Przemysł sztuczny[11] to zleczył, fortunę poprawił,

  Odzyskałeś, coś przegrał, już brzękasz wygraną,

  60

  Winszuję, że cię na złym dziele nie złapano.

  A tobie, panie Pawle, jest czego winszować[12]:

  Przed rokiem musiałeś się o szeląg[13] turbować,

  Teraz kroćmi rachujesz. Jak to przyszło? — Sztuka!

  Zyskałeś, cóżeś zyskał? Nowa to nauka!

  65

  Nie powiem. I satyra nie ma być zbyt jasną.

  Tak to nowe światełka wschodzą, stare gasną.

  Panie Pietrze, a waszeć coś wskórał w tym roku?

  Utyłeś, więc winszuję dobrego obroku. A jak?

  Mamże powiedzieć czyli mam zasłaniać?

  70

  Zasłonię; proszę jednak jejmości się kłaniać[14].

  A waść, panie Wincenty, coś majętność kupił

  Nie dawszy i szeląga? Czyś okradł, czyś złupił,

  Dość, że wioska już twoja. Niechaj płacze głupi;

  Po co nie był ostrożnym, już jej nie odkupi.

  75

  Zły też to był gospodarz, grunt leżał odłogiem,

  Pola były zarosły chwastem, łąki głogiem;

  Ty przemysłem naprawisz, coś zyskał fortelem,

  I tak się wysłużonym już obywatelem

  Staniesz twojej ojczyźnie. Tak pięknej przysługi

  80

  Winszuję, a choćby się zgorszył może drugi,

  Że gardzisz skrupułami, winszuję i tego:

  Znak to jest mocnej duszy, umysłu wielkiego.

  Gmin podły wnętrzna trwoga i sumnienie straszy.

  Mędrcy! Wam dziękujemy, nauki to waszej

  85

  Jest dzieło, że z nas każdy pozbył się wędzidła;

  Stawia dowcip przemyślny, śmiało teraz sidła,

  Kto w nie wpadnie, tym gorzej, że był nieostrożny:

  Śmieje się, co oszukał, a umysł nietrwożny,

  Wsparty kunsztem dowcipnym wygodnej nauki,

  90

  Na dalsze się natęża i sidła, i sztuki.

  Winszuję więc wam, ucznie dzisiejsi i przeszli,

  Winszuję, żeście nawet mistrzów waszych przeszli.

  A wam co mam powiedzieć, cnotliwa hołoto[15]?

  Dobrzy! Cierpieć wasz podział, ale cierpieć z cnotą.

  95

  Modnej maksym nauki że się nie trzymacie,

  Trzódko mała wśród łotrów, niewiele zyskacie.

  Nie rozpaczajcie jednak. LosPatrzajcie, jak dalej

  Los tych, których rozpieścił, wesprze i ocali.

  Rzadko się niepoczciwość tak, jak zacznie, kończy,

  100

  CnotaA cnota, co się nigdy z chytrością nie łączy,

  Choć jej często dokuczą troski, niepokoje,

  Później, prawda, lecz lepiej wychodzi na swoje”.

  Przypisy

  [1]

  stok — stek, zbiorowisko. [przypis redakcyjny]

  [2]

  niefortuna — niepowodzenie. [przypis redakcyjny]

  [3]

  sztuczny — chytry, przebiegły. [przypis redakcyjny]

  [4]

  Fortuna — „bogini szafująca złem i dobrem, szczęściem i nieszczęściem. Wyobrażają Fortunę ślepą i łysą, nigdy nie siedzącą, ale skwapliwą do biegu, mającą skrzydła u nóg, jedną nogą stojącą na kole szybko obracającym się, drugą na powietrzu”. (P. Chompre, Słownik mytologiczny). [przypis redakcyjny]

  [5]

  ustawnie — nieustannie. [przypis edytorski]

  [6]

  czoło jak z miedzi — wytarte, bezwstydne. [przypis redakcyjny]

  [7]

  Kloto — jedna z trzech Park (Moir). „Prządkami ich życia ludzkiego czyniła starożytność pod alegorią wyrażając, iż najstarsza z nich Klotho trzyma w ręku kądziel i pasmo wije życia ludzkiego”. (Zbiór potrzebn. wiad.). [przypis redakcyjny]

  [8]

  czuć — czuwać. [przypis redakcyjny]

  [9]

  mocnić — wzmacniać. [przypis redakcyjny]

  [10]

  fanty — cenne przedmioty, tu: dane w zastaw. [przypis redakcyjny]

  [11]

  przemysł sztuczny — przemyślność, spryt. [przypis redakcyjny]

  [12]

  A tobie, panie Pawle… — w „niejasnym” sformułowaniu zarzutu możemy się domyślać, że mowa tu o nowobogackich w rodzaju kamerdynera królewskiego Ryxa, który za intymne usługi oddane królowi został krociowym panem i starostą piaseczyńskim. [przypis redakcyjny]

  [13]

  szeląg — drobna moneta z miedzi wartości 1/3 grosza. [przypis redakcyjny]

  [14]

  proszę jednak jejmości się kłaniać — aluzja do żony nowobogackiego, która zapewne przysporzyła mężowi fortuny zdobywając dla niego względy możnych. [przypis redakcyjny]

  [15]

  cnotliwa hołoto — w ten sposób nazywa tu Krasicki, zapożyczając ironicznie terminu ze słownika filutów, ogół szlachty realizującej czynnie program obozu reform. [przypis redakcyjny]

  Close
  Please wait...