TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

  1. Bóg: 1
  2. Cnota: 1 2
  3. Czas: 1
  4. Filozof: 1
  5. Jesień: 1
  6. Kobieta: 1 2
  7. Kochanek: 1 2
  8. Korzyść: 1 2
  9. Mądrość: 1
  10. Miłość: 1 2
  11. Młodość: 1
  12. Nauka: 1
  13. Pobożność: 1
  14. Pochlebstwo: 1 2
  15. Religia: 1
  16. Rozum: 1 2
  17. Umiarkowanie: 1
  18. Wiosna: 1
  19. Wolność: 1
  20. Zdrada: 1

  Ignacy KrasickiSatyry, Część pierwszaPrzestroga młodemu

  1

  Wychodzisz na świat, Janie. Przy zaczęciu drogi

  Żądasz zdania mojego i wiernej przestrogi;

  Dam, na jaką się może zdobyć moja możność[1],

  W krótkich ją słowach zamknę: miej, Janie ostrożność!

  5

  Wchodzisz na świat. Krok pierwszy stawić nie jest snadno[2],

  Zewsząd cię zbójcy, zdrajcy, filuty opadną;

  Zewsząd łowcy przebiegli, kształtną[3] biorąc postać,

  Będą czuwać, jak by cię w sidła swoje dostać;

  Wpadniesz, jeśli się pierwej dobrze nie uzbroisz.

  10

  Słusznie się więc twych kroków pierwiastkowych[4] boisz.

  Rzadki na świat przychodzień, który by obfito

  Nie zapłacił na wstępie oszukania myto[5].

  UmiarkowanieStrzeż się, nie żebyś grzeszył zbytnim nieufaniem,

  Roztropna jest ostrożność; Piotr szedł za jej zdaniem.

  15

  Średniej się drogi trzymał i tak kroki zmierzał,

  Że ani zbytnie ufał, ani nie dowierzał;

  Piotr ocalał i chociaż podejścia nie szukał,

  Choć szedł drogą poczciwych, filutów oszukał.

  A to jak? Tak jak ślepy; ten, gdzie się obraca,

  20

  Nim stąpi, kijem pierwej bezpieczeństwa maca.

  Miej się na ostrożności, nikt cię nie oszuka.

  Znajdziesz Pawła na wstępie, co przychodniów szuka;

  Stary to mistrz i profes[6] w filutów zakonie,

  Zna on nie tylko panów, ale psy i konie,

  25

  Układa się i łasi, powierzchownie grzeczny,

  Z miny, z gestów poczciwy, uprzejmy, stateczny,

  Temu rady dodaje, z tym się towarzyszy,

  Tamtemu niby wierza[7], co od drugich słyszy:

  Trwożny, czy kto nie patrzy, czy kto nie podsłucha,

  30

  Za wżdy ma coś w rezerwie i szepcze do ucha,

  Rai, strzeże, poznaje i godzi, i rożni[8];

  Korzyść, Pochlebstwo, ZdradaPrzeszli przez jego ręce szlachetni, wielmożni,

  Przeszli, a z tych, co zdradnie całował i ściskał,

  Żadnego nie wypuścił, żeby co nie zyskał.

  35

  Znajdziesz po nim Macieja, co już resztą goni.

  Przechodzi dotąd wszystkich wytwornością koni,

  Ekwipaż po angielsku[9], z francuska lokaje,

  A choć do dalszych zbytków sposobu nie staje,

  Choć nikt borgować[10] nie chce, przykrzą się dłużnicy,

  40

  Przecież Maciej paradnie jedzie po ulicy,

  Przecież laufry przed końmi, Murzyn za karetą[11].[12]

  Chcesz widzieć tajemnicę przed światem ukrytą?

  Nauczysz się, bylebyś tym szedł, co on torem,

  Bylebyś się pożegnał z cnotą i honorem,

  45

  Bylebyś czoło stracił[13], dojdziesz przedsięwzięcia.

  Zbądź się wstydu, a język trzymaj od najęcia[14],

  Korzyść, PochlebstwoCzołgaj się, a gdy podłość rozpostrzesz najdalej,

  Dokażesz, że przed tobą będą się czołgali.

  Zyskasz korzyść niecnotą; ale to zysk podły;

  50

  Nie tymi prawe szczęście obwieszcza się źrodły;

  Strzeż się więc takich zdobycz[15], co czynią zelżywym. Młodość, NaukaJesteś w wiośnie młodości, w tym wieku szczęśliwym,

  Co do wszystkiego zdatny. Do użycia wzywa

  Rozkosz miła z pozoru, w istocie zdradliwa;

  Uwdzięcza[16] bite ślady, lecz choć mile pieści,

  55

  Kładzie żółć przy słodyczy, ciernie z kwiaty mieści[17],

  Omamia nieostrożnych zdradnymi kompany.

  Będziesz na pierwszym wstępie uprzejmie wezwany

  Od rzeszy grzeczno–modnej, rozpustnie wytwornej.

  Tam się nauczysz w szkole przebiegłej, wybornej,

  60

  Jak grzecznie rozposażyć[18] zbiory przodków skrzętne,

  A ślady wspaniałości stawiając pamiętne,

  Niesłychanymi zbytki i treścią rozpusty

  Zawstydzać marnotrawców i dziwić oszusty.

  Nauczysz się, jak prawom można się nie poddać,

  65

  Jak dostać, kiedy nie masz, dostawszy nie oddać,

  Jak zwodzić zaufanych a śmiać się z zwiedzionych,

  Jak w błędzie utrzymywać sztucznie[19] omamionych,

  Jak się udać, gdy trzeba, za dobrych i skromnych,

  Jak podchlebiać przytomnym[20], śmiać się z nieprzytomnych,

  70

  Jak cnocie, gdzie ją znajdziesz, dać zelżywą postać,

  Jak deptać wszystkie względy, byle swego dostać,

  Jak wziąwszy grzeczną tonu modnego postawę,

  Dla żartu dowcipnego szarpać cudzą sławę,

  Jak się chlubić z niecnoty, a w wyrazach sprośnych

  75

  Mieszać fałsz z zuchwałością w tryumfach miłosnych.

  Taka to nasza młodzież! Jesień, WiosnaPo skażonej wiośnie

  Jaki plon, jaki owoc w jesieni urośnie?

  Rzuć okiem na Tomasza: słaby, wynędzniały,

  Dwudziestoletni starzec. Poszły kapitały,

  80

  Poszły wioski, miasteczka, pałace, ogrody,

  Jęczy nędzarz, a pamięć niepowrotnej szkody

  Truje resztę dni smutnych, co je wlecze z pracą[21]:

  Taka korzyść rozpusty, tak się zbytki płacą.

  Uszedłeś marnotrawców, wpadniesz w otchłań nową.

  85

  Kochanek, MiłośćCi to są, co z romansów zawróconą głową,

  Bohatyry miłosne, żaki teatralni[22],

  Trawią wiek u nóg bogiń przy ich gotowalni.

  Westchnienia ich kunsztowne do Filidów[23] modnych,

  Kaloandry[24] w afektach wiernych a dowodnych

  90

  Jęczą nad srogim losem, a boginie cudne,

  Raz uprzejme, drugi raz dzikie i obłudne,

  Czy się zechcą nasrożyć, czy wdzięcznie uśmiechać,

  Dają im tylko wolność rozpaczać i wzdychać. Czas, Kobieta, Miłość, WolnośćStrzeż się matni zdradliwych, w które płochych mieści

  Zbyt czuły na podstępy zawżdy kunszt niewieści;

  95

  Strzeż się sideł powabnych, w które młodzież wabią.

  Choć sztuką zdradę skryją, pęta ujedwabią,

  Przecież w nich wolność ginie, czas się drogi traci,

  Zysk wdzięcznych sentymentów w cnoty nie bogaci;

  A Filida[25] tymczasem, gdy ją statek[26] smuci,

  100

  Dla nowego Tyrsysa[27] dawnego porzuci.

  Skacz ze skały, w miłosnych pętach niewolniku,

  Albo siadłszy w zamysłach[28] przy krętym strumyku,

  Gadaj z echem płaczącym na płonne nadzieje;

  Twoja Filis[29] tymczasem z głupiego się śmieje.

  105

  Nie masz tego w romansach — ale jest na jawie;

  KochanekKtokolwiek się tej płochej poświęcił zabawie,

  Nie inszą korzyść żądań zniewieściałych zyska;

  Czyli politowania wart, czy pośmiewiska,

  Niech boginie osądzą. — Ty zważ, co cię czeka.

  110

  Boginie są, mój Janie; czcij je, lecz z daleka[30].

  Nie, żebyś był odludkiem. KobietaZnajdziesz nawet w mieście,

  Co umysł mając męski, powaby niewieście,

  Szacowne bardziej cnotą niż blaskiem urody,

  Mimo zwyczaj powszechny, mimo przepis mody

  115

  Śmią pełnić obowiązki, a proste Sarmatki[31],

  Są i żony poczciwe, i starowne matki;

  Romans je w obowiązkach nigdy nie rozgrzesza.

  Z takich gniazd, jeśli znajdziesz, szukaj towarzysza;

  I znajdziesz. Niech odszczeka, co je trzy rachował[32].

  120

  Nie będę ja zbyt ostrą satyrą brakował[33].

  Są, a często, choć pozór przeciwnie obwieszcza,

  W uściech płochość, a cnota w sercu się umieszcza. FilozofWojciech — mędrzec ponury, łapie młodzież żywą,

  A najeżony miną poważnie żarliwą,

  Nową rzeczy postawą gdy dziwi i cieszy,

  125

  Same wyroki głosi zgromadzonej rzeszy.

  Za nic dawni pisarze, stare księgi — fraszki,

  Dzieła wieków to płonne u niego igraszki;

  Filozof, jednym słowem, i miną, i cerą[34],

  Unosi się nad podłą gminu atmosferą,

  130

  Depce miałkość[35] uprzedzeń, a dając, co nie ma,

  Stwarza nowy rząd rzeczy[36] i wiary systema.

  Z daleka od tej szkoły, z daleka, mój Janie!

  Powabne tam jest wejście, wdzięczne przywitanie,

  Ale powrót fatalny. Rozum, Pobożność, CnotaZły to rozum, bracie,

  135

  Co się na cnoty, wiary zasadza utracie.

  Ochełznaj[37] dumne zdania pokory munsztukiem[38],

  Bóg, Cnota, Mądrość, Rozum, ReligiaWierz, nie szperaj, bądź raczej cnotliwym nieukiem

  Niż mądrym, a bezbożnym. Tacy byli dawni,

  Równie, a może więcej naukami sławni,

  140

  Przodki twoje poczciwe, co Boga się bali.

  Co mogli, co powinni, oni roztrząsali,

  Umieli dzielić w zdaniu, o czym sądzić można,

  Od tego, w czym nauka próżna i bezbożna.

  Na co rozum, dar boży, jeśli bluźni dawcę?

  145

  Mijaj, Janie, bezbożnych maksym prawodawcę,

  Mijaj mądrość nieprawą. Ta niech tobą rządzi,

  Co do cnoty zaprawia, w nauce nie błądzi,

  Co prawe obowiązki bezwzględnie określa,

  Co zna ludzką ułomność, w zdaniach nie wymyśla,

  150

  Co cię łącząc z poczciwym, staropolskim gminem,

  Nie każe ci się wstydzić, żeś chrześcijaninem.

  Przypisy

  [1]

  możność — tu: stan wiedzy, doświadczenie. [przypis redakcyjny]

  [2]

  snadno — łatwo. [przypis edytorski]

  [3]

  kształtny — przyjemny. [przypis redakcyjny]

  [4]

  pierwiastkowych — pierwszych. [przypis edytorski]

  [5]

  myto — opłata, podatek. [przypis redakcyjny]

  [6]

  profes — zakonnik, który złożył ostatnie, uroczyste śluby. [przypis redakcyjny]

  [7]

  wierzać — powierzać, zwierzać w zaufaniu. [przypis redakcyjny]

  [8]

  rożni — różni, doprowadza do poróżnienia się stron, do kłótni. [przypis edytorski]

  [9]

  Ekwipaż po angielsku — już w końcu panowania Augusta III coraz modniejsze stawały się angielskie karety, które sprowadzali przeważnie tylko magnaci. [przypis redakcyjny]

  [10]

  borgować — pożyczać na kredyt. [przypis edytorski]

  [11]

  za karetą — „u kozła tylniego wisiał stopień […] na paskach rzemiennych, po którym lokaje na kozioł wstępowali, hajducy zaś i pajucy, gdzie nie było hajduków, na tym stopniu plac swój za karetą mieli”. (J. Kitowicz, Opis obyczajów, s. 531). Obowiązkiem hajduków w czasie podróży było otwieranie drzwi karety i ustawianie przed nią stopnia. Zgodnie z ówczesną modą na egzotykę do dobrego tonu należało mieć służącego Murzyna. [przypis redakcyjny]

  [12]

  Ochocki zanotował w Pamiętnikach: „W r. 1786 zastałem jeszcze w Warszawie wiele pańskich domów, jeżdżących z kawalkatą ekwipażami”. Ową „kawalkatę” stanowił orszak sług, do których należeli laufrowie, biegnący przed karetą, których zadaniem było trzaskać z harapów na znak, że wszyscy powinni ustąpić z drogi; „laufrów odziewano z hiszpańska, w lekkie materie, w trzewiki, z kaszkietem na głowie z herbem pańskim i piórami strusimi, którego nie zdejmowali nigdy ani w kościele, ani w sali posługując do stołu”. (J. D. Ochocki, Pamiętniki, s. 97, 93). [przypis redakcyjny]

  [13]

  czoło stracić — wyzbyć się wstydu. [przypis redakcyjny]

  [14]

  język trzymaj od najęcia — bądź płatnym chwalcą. [przypis redakcyjny]

  [15]

  zdobycz — dawny dopełniacz liczby mnogiej. [przypis redakcyjny]

  [16]

  Uwdzięcza — nadaje wdzięku, powabu. [przypis redakcyjny]

  [17]

  Wszystkie teksty podają zgodnie ten wiersz w brzmieniu: „Kładzie żółć przy goryczy, ciernie z kwiaty mieści”. W miejsce niewłaściwego „przy goryczy”, co jest oczywistym przepisaniem się Krasickiego, wprowadzono koniekturę wydawcy: „przy słodyczy”. [przypis redakcyjny]

  [18]

  rozposażyć — porozdzielać, porozdawać. [przypis redakcyjny]

  [19]

  sztucznie — umiejętnym podejściem, chytrze. [przypis redakcyjny]

  [20]

  przytomny — obecny. [przypis redakcyjny]

  [21]

  z pracą — z trudem, mozołem. [przypis redakcyjny]

  [22]

  żaki teatralni — zgrywające się młokosy. [przypis redakcyjny]

  [23]

  Filida, Filis, Tyrsys — konwencjonalne imiona bohaterów modnych sielanek dworskich. [przypis redakcyjny]

  [24]

  Kaloander — aluzja do bohatera popularnego wówczas romansu włoskiego poety Giovanni Ambrogio Mariniego pt. Calloandro sconosciuto (1640), przetłumaczonego na język polski, którego pełny tytuł brzmi: Kolloander wierny Leonildzie przyjaźni dotrzymujący, przy różnych nienawiści wojennych awanturach i przypadkach, z okazji niedotrzymania słowa między Poliartem, cesarzem konstantynopolitańskim, Enceladona synem, i między Tygryndą, królową trabizońską, Tygranora króla córką, albo historia polityczna, kawalerskie ich dzielności i skrytą miłość przez Hymeneusz dożywotniej przyjaźni między nimi zakończone opisująca. O romansach pisał Krasicki w Zbiorze potrzebn. wiad.: „rodzaj ten pisma, zbyt teraz rozpleniony zabawką momentalną, nie nadgradza nieskończonego uszczerbku w obyczajach młodzieży”. [przypis redakcyjny]

  [25]

  Filida, Filis, Tyrsys — konwencjonalne imiona bohaterów modnych sielanek dworskich. [przypis redakcyjny]

  [26]

  statek — stałość. [przypis redakcyjny]

  [27]

  Filida, Filis, Tyrsys — konwencjonalne imiona bohaterów modnych sielanek dworskich. [przypis redakcyjny]

  [28]

  w zamysłach — w zamyśleniu, w zadumie. [przypis redakcyjny]

  [29]

  Filida, Filis, Tyrsys — konwencjonalne imiona bohaterów modnych sielanek dworskich. [przypis redakcyjny]

  [30]

  Bogatszą charakterystykę „bogini” odnajdujemy w nieukończonej satyrze, ogłoszonej przez L. Bernackiego w krytycznym wydaniu satyr i listów (s. 232–233): „Dla wdzięków bojaźliwa, a dla mody chora, / Jęczy, wzdycha wsparta na sofach piękna Leonora [!]. / Jęczy, wzdycha, niesyta szczęściem, nowych zysków łaknie [!], / W tym, co tylko mieć może, a ma, czegoś braknie. / Im więcej zgromadziła, tym bardziej ubywa, / Piękna, młoda, dostatnia, przecież nieszczęśliwa. / Gdzie jest — nudno, gdzie nie jest — tam miłe momenta. / Więc tam leci, gdzie pragnie; doszła — niekontenta. / Skąd nudność? Zbyt myśl wzniosła, zbyt się umysł żarzy, / Co usłyszy, co zoczy — mniej, niż sobie marzy. / Świat szczupły na te głowy, dopieroż kraj cały! [przypis redakcyjny]

  [31]

  Sarmatki — tu: Polki przestrzegające dawnych obyczajów, wprowadzone do satyry jako przeciwstawienie kobiet modnych. [przypis redakcyjny]

  [32]

  Niech odszczeka, co je trzy rachował — aluzja do zjadliwego ustępu satyry Boileau (satyra X, ww. 43–44): „Ba, i dziś nawet podług tak sławnego wzoru / Można znaleźć małżonkę wierną nie z pozoru. / Prawda. Ja sam w Krakowie, jeśli się nie mylę, / Trzy takie bym wymienił.” (Boileau, Satyry wierszem polskim przełożone, z przystosowaniem do polskich rzeczy przez J. Gorczyczewskiego, Warszawa 1805, I. 90. Tu jest to satyra IX, ww. 43–46). [przypis redakcyjny]

  [33]

  brakować — tu: piętnować. [przypis redakcyjny]

  [34]

  cera — ułożenie twarzy, mina. [przypis redakcyjny]

  [35]

  miałkość — powierzchowność. [przypis redakcyjny]

  [36]

  Stwarza nowy rząd rzeczy — daje pogląd na siły, które rządzą światem. Po w. 134 znajdował się w brulionie, następnie zarzucony przez autora fragment: „Tli się ogień szkodliwy, zajęty w iskierce, / Powabne jego słowa wkradają się w serce, / W bluźnierskich żartach, grzeczną mądrość kiedy mieści, / Doktor płochych umysłów, apostoł niewieści, / Wszystko, co jest, on pojął, co było, on wiedział. / Rzekł słowo, a choć reszty ani dopowiedział, / Rozśmiał się lub zasępił — misternie a sztucznie, / Umieją to tłumaczyć omamione ucznie.” (I. Krasicki, Satyry i listy, s. 95–96). [przypis redakcyjny]

  [37]

  ochełznać — okiełznać, stłumić. [przypis redakcyjny]

  [38]

  munsztukiem — wędzidem; za jego pomocą powściąga się zapędy konia; tu: umysłu. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...