Potrzebujemy Twojej pomocy!

Na stałe wspiera nas 471 czytelników i czytelniczek.

Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy dopiero przy 500 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Przekaż 1,5%

Przekaż 1,5% podatku na Wolne Lektury KRS 00000 70056
Ufunduj darmowe książki dla tysięcy dzieciaków.
WIĘCEJ

Szacowany czas do końca: -
Ignacy Krasicki, Satyry, Satyry, część pierwsza, Świat zepsuty
Złość ukryta i jawna → ← Do króla

Spis treści

  1. Burza: 1
  2. Klęska: 1
  3. Kobieta: 1
  4. Małżeństwo: 1
  5. Obowiązek: 1
  6. Odwaga: 1
  7. Ojciec: 1
  8. Ojczyzna: 1
  9. Państwo: 1
  10. Prawda: 1
  11. Syn: 1
  12. Upadek: 1
  13. Walka: 1

  Ignacy KrasickiSatyry, Część pierwszaŚwiat zepsuty

  1
  Wolno szaleć młodzieży, wolno starym zwodzić,
  Wolno się na czas[1] żenić, wolno i rozwodzić,
  Godzi się kraść ojczyznę łatwą i powolną;
  A mnie sarkać na takie bezprawia nie wolno?[2]
  5
  PrawdaNiech się miota złość na cię i chytrość bezczelna —
  Ty mów prawdę, mów śmiało, satyro rzetelna.
  Ojciec, SynGdzieżeś, cnoto? gdzieś, prawdo? gdzieście się podziały?
  Tuście niegdyś najmilsze przytulenie miały.
  Czciły was dobre nasze ojcy i pradziady,
  10
  A synowie, co w bite[3] wstąpać[4] mieli ślady,
  Szydząc z świętej poczciwych swych przodków prostoty,
  Za blask czczego poloru[5] zamienili cnoty.
  UpadekSłów aż nadto, a same matactwa i łgarstwa;
  Wstręt[6] ustał, a jawnego sprośność niedowiarstwa
  15
  Śmie się targać na święte wiary tajemnice;
  Jad się szerzy, a źródło biorąc od stolice,
  Grozi dalszą zarazą. Pełno ksiąg bezbożnych,
  Pełno mistrzów zuchwałych, pełno uczniów zdrożnych;
  KobietaA jeśli gdzie się cnota i pobożność mieści,
  20
  Wyśmiewa ją zuchwałość, nawet w płci niewieściej,
  Wszędzie nierząd, rozpusta, występki szkaradne.
  Gdzieżeście, o matrony święte i przykładne?
  Gdzieżeście, ludzie prawi, przystojna młodzieży?
  Oślep tłuszcza bezbożna w otchłań zbytków bieży.
  25
  Co zysk podły skojarzył, to płochość rozprzęże;
  Wzgardziły jarzmem cnoty i żony, i męże,
  Zapamiętałe dzieci rodziców się wstydzą,
  Wadzą się przyjaciele, bracia nienawidzą,
  Rwą krewni łup sierocy, łzy wdów piją zdrajce,
  30
  Oczyszcza wzgląd nieprawy[7] jawne winowajcę.
  Zdobycz wieków, zysk cnoty posiadają zdzierce,
  Zwierzchność bez poważenia, prawo w poniewierce.
  Zysk serca opanował, a co niegdyś tajna[8],
  Teraz złość na widoku[9], a cnota przedajna.
  35
  Duchy przodków, nadgrody cnót co używacie,
  Na wasze gniazdo okiem jeżeli rzucacie,
  Jeśli odgłos dzieł naszych was kiedy doleci,
  Czyż możecie z nas poznać, żeśmy wasze dzieci?
  Jesteśmy, ale z gruntu skażeni, wyrodni,
  40
  Jesteśmy, ależ tego nazwiska niegodni.
  To, co oni honorem, poczciwością zwali,
  My prostotą[10] ochrzcili; więc co szacowali,
  My tym gardziem, a grzeczność[11] przenosząc nad cnotę,
  Dzieci złe, psujem ojców poczciwych robotę:
  45
  Dobra była uprawa, lecz złe ziarno padło,
  Stądci teraz Feniksem[12] prawie zgodne stadło:
  MałżeństwoZysk małżeństwa kojarzy, żartem jest przysięga,
  Lubieżność wspaja węzły, niestatek rozprzęga[13],
  Młodzież próżna nauki[14], a rozpusty chciwa,
  50
  Skora do rozwiązłości, do cnoty leniwa.
  Zapamiętałe[15] starcy, zhańbione przymioty,
  Śmieje się zbrodnia syta z pognębionej cnoty.
  Wstyd ustał, wstyd, ostatnia niecnoty zapora;
  Złość zaraźna w swym źródle, a w skutkach zbyt spora[16],
  55
  Przeistoczyła dawny grunt ustaw poczciwych;
  Chlubi się jawna kradzież z korzyści zelżywych.
  Nie masz jarzma, a jeśli jest taki, co dźwiga,
  Nie włożyła go cnota — fałsz, podłość, intryga.
  Płodzie szacownych ojców noszący nazwiska!
  60
  Zewsząd cię zasłużona dolegliwość ściska;
  Sameś sprawcą twych losów. Zdrożne obyczaje,
  Klęska, PaństwoKrnąbrność, nierząd, rozpusta, zbytki gubią kraje.
  Próżno się stan[17] mniemaną potęgą nasrożył,
  Który na gruncie cnoty rządów nie założył.
  65
  Próżno sobie podchlebia. Ten, co niegdyś słynął,
  Rzym cnotliwy zwyciężał, Rzym występny zginął.
  Nie Goty i Alany[18] do szczętu go zniosły:
  Zbrodnie, klęsk poprzedniki i upadków posły,
  Te go w jarzmo wprawiły; skoro w cnocie stygnął,
  70
  Upadł — i już się więcej odtąd nie podźwignął.
  Był czas, kiedy błąd ślepy nierządem się chlubił[19].
  Ten nas nierząd, o bracia, pokonał i zgubił,
  Ten nas cudzym w łup oddał, z nas się złe zaczęło;
  Dzień jeden nieszczęśliwy[20] zniszczył wieków dzieło.
  75
  Padnie słaby i leże[21] — wzmoże się wspaniały:
  Rozpacz — podział nikczemnych[22]!
  Grozi burza, grzmi niebo; okręt nie zatonie.
  Majtki zgodne z żeglarzem, gdy staną w obronie;
  80
  A choć bezpieczniej okręt opuścić i płynąć,
  Poczciwej być w okręcie, ocalić lub zginąć.

  Przypisy

  [1]

  na czas — czasowo, na pewien czas. [przypis redakcyjny]

  [2]

  J. Kleiner wskazuje na wyraźne pokrewieństwo tych wierszy z odpowiednimi wierszami pierwszej satyry Juwenalisa, który pisze: „Jaż tego nie uznam za godne oświetlenia lampą wenuzyńską (Horacjuszową)? Jaż tego nie miałbym poruszyć?” (J. Kleiner, Pierwszy cykl „Satyr” Krasickiego, [w książce:] O Krasickim i o Fredrze. Dziesięć rozpraw, Wrocław 1956, s. 59). [przypis redakcyjny]

  [3]

  bite — ubite, utarte. [przypis redakcyjny]

  [4]

  wstąpać — wstępować. [przypis edytorski]

  [5]

  czczy polor — zewnętrzna, pozorna ogłada, elegancja. [przypis redakcyjny]

  [6]

  wstręt — tu: odraza, opór wobec zła. [przypis redakcyjny]

  [7]

  wzgląd nieprawy — niesprawiedliwa opinia. [przypis redakcyjny]

  [8]

  tajna — tajona, ukrywana. [przypis redakcyjny]

  [9]

  na widoku — jawna, publiczna. [przypis redakcyjny]

  [10]

  prostota — prostactwo. [przypis redakcyjny]

  [11]

  grzeczność — układność. [przypis redakcyjny]

  [12]

  Feniks — niezwykłe, rzadkie zjawisko. Feniks był to mityczny ptak Egipcjan, który w pewnych odstępach czasu miał przelatywać z Arabii do Heliopolis (Egipt), aby w świątyni bożka słońca spłonąć na stosie, a następnie odrodzić się z popiołów. „O nim powiadano, jakoby ze wszystkich ptaków był najpiękniejszy i jeden szczególnie w swoim rodzaju”. (P. Chompre, Słowik mytologiczny […] w polskim języku […] od ks. Dominika Szybińskiego, wyd. 2, Warszawa 1784). [przypis redakcyjny]

  [13]

  Krasicki wskazuje na niebezpieczeństwo dość powszechnego współcześnie rozkładu instytucji małżeństwa. W czasach stanisławowskich niepomiernie rozmnożyły się rozwody, jeszcze w XVII w. dość rzadkie. Karpiński w Pamiętnikach tak zobrazował ówczesną sytuację obyczajową: „Rozpusta miasta Warszawy do tego stopnia przyszła, że w mieście tym (śmiało powiedzieć można) dziesięć razy więcej rozwodów było niżeli w Polsce i Litwie całej. Nawet już w zwyczaj między możniejszymi przy pisaniu ślubnych intercyz weszło, ażeby się która by strona rozwodzić chciała, to drugiej pewną sumę płacić obowiązaną była”. (F. Karpiński, Pamiętniki, Poznań 1844, s. 87). [przypis redakcyjny]

  [14]

  próżna nauki — nie posiadająca nauk, niewykształcona. [przypis redakcyjny]

  [15]

  zapamiętałe — niebaczne. [przypis redakcyjny]

  [16]

  spora — prędka. [przypis redakcyjny]

  [17]

  stan — państwo. [przypis redakcyjny]

  [18]

  Alani — naród Scytii. […] Prokopiusz nazywa ich Gotami. […] Naród ten dziki najwięcej pod namiotami przebywał, nauk i kunsztów nie znał, obyczajów był grubych, chciwości niepohamowanej. W wojnie byli biegłymi i nad zwyczaj podobnych sobie umieli karność i porządek zachowywać”. (Zbiór potrzebn. wiad.). Koczownicze te plemiona barbarzyńskie przez najazdy i podboje prowincji cesarstwa rzymskiego (I–V w.) przyczyniły się do jego upadku. [przypis redakcyjny]

  [19]

  błąd ślepy nierządem się chlubił — aluzja do głoszonego przez szlachtę, szczególnie w epoce saskiej, hasła: „Polska nierządem stoi”. [przypis redakcyjny]

  [20]

  Dzień jeden nieszczęśliwy — mowa zapewne o zatwierdzeniu pierwszego rozbioru Polski przez sejm w dniu 30 IX 1773 r. [przypis redakcyjny]

  [21]

  leże — polegnie, zginie. [przypis redakcyjny]

  [22]

  podział nikczemnych — udziałem słabych, niedołężnych. [przypis redakcyjny]

  [23]

  wały — fale [przypis edytorski]

  x