TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

  1. Duch: 1
  2. Mądrość: 1
  3. Przemiana: 1

  Antoni LangeSonety wedyckieVI. Buddhi[1](Anima spiritualis[2])

  1

  Duch, PrzemianaWówczas zwycięski duch wejdzie w przymierze

  Z całą naturą — i jej łono chlebne[3],

  Jej mleczne piersi, jej tchnienie leczebne[4]

  Będą mu jako miłości puklerze[5].

  5

  Wolny od boju o żer — w onej erze —

  Duch się uniesie w krainy podniebne,

  Gdzie schną na wieki morza krwi haniebne,

  Ku bardziej boskiej ciągle dążąc sferze.

  MądrośćAle w miłości i poznaniu Wedy[6],

  10

  I w mar szlachectwie rosnąc, pozna wtedy,

  Że w wiecznych złudzeń kole — trwa na ziemi;

  Że ziemia żądzom jego nazbyt niska,

  Bowiem, gdy zdrój ich wyżej praw jej tryska,

  By je przeważyć, musi zlać się z niemi[7].

  Przypisy

  [1]

  buddhi (z sanskr.) — rozum, intelekt. [przypis edytorski]

  [2]

  anima spiritualis (z łac. anima: dusza oraz spiritualis: duchowy, nadprzyrodzony, niematerialny) — dusza niematerialna, duchowa; dusza wyższa. [przypis edytorski]

  [3]

  chlebny — urodzajny. [przypis edytorski]

  [4]

  leczebny (daw.) — leczniczy. [przypis edytorski]

  [5]

  puklerz — rodzaj okrągłej tarczy; pancerz. [przypis edytorski]

  [6]

  weda (z sanskr. veda) — wiedza; wedy: staroindyjskie teksty sakralne. [przypis edytorski]

  [7]

  niemi — dziś popr.: nimi. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...