Autor nieznany, Agady talmudyczne

Pobieranie e-booka

Wybierz wersję dla siebie:

.pdf

Jeśli planujesz wydruk albo lekturę na urządzeniu mobilnym bez dodatkowych aplikacji.

.epub

Uniwersalny format e-booków, obsługiwany przez większość czytników sprzętowych i aplikacji na urządzenia mobilne.

.mobi

Natywny format dla czytnika Amazon Kindle.

Na ten wyjątkowy zbiór składają się zwięzłe, ludowe opowieści, sagi, baśnie, legendy, przypowieści, mity, aforyzmy oraz przysłowia wybrane z Talmudu — jednej z najważniejszych ksiąg judaizmu, będącej komentarzem do Tory.

To zwięzłe formy, często odznaczające się stylem biblijnym. Celem opowieści agadycznych jest nie tylko samo opowiadanie, lecz także przedstawienie w aforystycznej formie talmudycznego kodeksu postępowania. Agady, nazywane również hagadami (hebr.: opowiadanie), to część ustnej tradycji, która na stałe weszła do europejskiego folkloru. Agady talmudyczne w przekładzie Michała Friedmana to antologia, którą docenią nie tylko jidyszyści i miłośnicy kultury żydowskiej. To także interesujący materiał źródłowy dla kulturoznawców, religioznawców i literaturoznawców.

Spis treści:

  Agada i przypowieść
 1. Halacha i Agada
 2. Pierwsze pokolenia
  1. Adam, pierwszy człowiek
  2. Piękny świat
  3. Oblubienica — szabat
  4. Trawy i drzewa
  5. Żelazo
  6. Słońce i księżyc
  7. Wszystkie stworzenia są pożyteczne
  8. Ewa
  9. Pierwszy grzech
  10. Feniks
  11. Ciekawska kobieta
  12. Po grzechu
  13. O utracie wiernego sługi
  14. Pierwszy zachód słońca
  15. Pierwszy ogień
  16. Krótkie dni
  17. Kain i Abel
  18. Upadli aniołowie i giganci
  19. Noe i potop
  20. Kłamstwo i Przekleństwo
  21. Pijaństwo
  22. Nemrod i pokolenie rozproszone
  23. Praojcowie
  24. Bożki Teracha
  25. Izmael i jego kobiety
  26. Ofiarowanie Izaaka
  27. Śmierć Abrahama
  28. Sodoma
  29. Eliezer w Sodomie
  30. Gościnny sodomianin
  31. Jałmużna po sodomsku
  32. Wyrok
  33. Żona Lota
  34. Jakub i Ezaw
  35. Ślepota Izaaka
  36. Błogosławieństwa
  37. Lea
  38. Jakub zmaga się z aniołem
  39. Śmierć Rebeki
  40. Grób Racheli
  41. Uroda Józefa
  42. Józef w Egipcie
  43. Józef i jego bracia
  44. Szma Izrael
  45. Pogrzeb Jakuba
  46. W powrotnej drodze po pogrzebie ojca
 3. Żydzi w Egipcie
  1. Zakaz wody
  2. Zarządzenie faraona w sprawie gliny i cegieł
  3. Dzięki pobożnym kobietom
  4. Po pracy
  5. Miara się przepełniła
  6. Rodzice Mojżesza
  7. Narodziny Mojżesza
  8. Próba
  9. Mojżesz wychodzi do swoich braci
  10. Ucieczka Mojżesza
  11. W kraju Kusz
  12. Jetro
  13. Wierny pasterz
  14. Ciernisty krzak
  15. Laska Mojżesza
  16. Ustąpienie starszyzny żydowskiej
  17. Mojżesz i Aaron u faraona
  18. Serce faraona
  19. Laski zamienione w węże
  20. Między pasterzem i wilkiem
  21. Plaga krwi
  22. Żaby
  23. Miarka za miarkę
  24. Plaga gradu
  25. Trzy dni ciemności
  26. Faraon poszukuje Mojżesza
  27. Trumna Józefa
 4. Wyjście z Egiptu
  1. Niedorajda
  2. Obustronna radość
  3. Niewczesny żal
  4. Żydzi nad Morzem Czerwonym
  5. Rozstąpiły się wody Morza Czerwonego
  6. Anioł, władca morza
  7. To jest mój Bóg
  8. Łup z morza
 5. Żydzi na pustyni
  1. Manna
  2. Amalek
  3. Nadanie Tory
  4. Złoty cielec
  5. Przybytek
  6. Rzesza Żydów
  7. Portret Mojżesza
  8. Korach
  9. Woda ze skały w Meribie. Źródło kłótni
  10. Śmierć Aarona
  11. W Dolinie Arnonu
  12. Og, król Baszanu
  13. Ubranie, które Żydzi nosili na pustyni
  14. Śmierć pokolenia pustyni
  15. Bileam
  16. Śmierć Mojżesza
 6. Sędziowie i królowie
  1. Jefte i jego córka
  2. Elkana i Anna
  3. Saul
 7. Król Dawid
  1. I. Dawid — wierny pasterz
  2. II. Dawid i bawół
  3. III. Mądrość i szaleństwo
  4. IV. Osa i pająk
  5. V. Dawid i Mikal
  6. VI. Harfa Dawida
  7. VII. Dawid i Jiszbi
  8. VIIII. Dawid i jego psalmy
  9. IX. Śmierć Dawida
 8. Król Salomon
  1. I. Mądrość Salomona
  2. II. Dwie głowy
  3. III. Sąd w sprawie sporu między wężem i człowiekiem
  4. IV. Sąd na trzema podróżnymi
  5. V. Chytra sztuczka Egiptu
  6. VI. Córka faraona
  7. VII. Tron Salomona
  8. VIII. Królowa Saby
  9. IX. Orzeł króla Salomona
  10. X. Król Salomon i Asmodeusz
  11. Jonasz i wieloryb
  12. Merodak-Baladan
  13. Menasses i prorok Izajasz
  14. Śmierć Menassesa
  15. Jojakin i Jechoniasz
 9. Zburzenie Pierwszej Świątyni Pańskiej
  1. Głód
  2. Prorok Jeremiasz
  3. Pożar
  4. Król Sedekiasz
  5. Żałoba ojców
  6. Krew proroka Zachariasza
 10. Okrucieństwo potomków Izmaela
  1. Nad rzekami Babilonu
  2. Tęsknota
  3. Nechama
 11. Między pierwszym i drugim zburzeniem bet ha-midraszu
  1. Powietrzny pałac króla Tyru Hirama na środku morza
  2. Daniel i wąż
  3. Chanania, Miszael i Azaria
 12. Cud purymowy
  1. I. Uczta Achaszwerosza
  2. II. Bigtan i Teresz
  3. III. Jak z tymi, co na górze, tak też z tymi, co na dole
  4. IV. Wywyższenie Hamana
  5. V. Zamiar Hamana
  6. VI. Donosy Hamana
  7. VII. Okrutny dekret
  8. VIII. Klęska Hamana
  9. Szubienica Hamana
 13. Czasy Drugiej Świątyni Pańskiej
  1. Bejt ha-mikdasz w pełnym blasku
  2. Szymon Sprawiedliwy
  3. Aleksander Macedoński
  4. Chonio i bet ha-midrasz
  5. Aleksandryjska synagoga
  6. Cud chanukowy
  7. Król Janaj
  8. Hyrkan i Arystobul
  9. Herod
  10. Ofiara paschalna
  11. Bikurim, czyli pierwsze plony
  12. Święto czerpania wody
  13. Surowe zarządzenie
  14. Pielgrzymi
  15. Kapłańskie rady
 14. Mądrość dzieci Jerozolimy
  1. Sława Jerozolimy
  2. Bystry wzrok
  3. Przegrał z kretesem
  4. Natychmiastowa odpowiedź
 15. Drugie zburzenie Świątyni Pańskiej
  1. Straszne znaki
  2. Z jakiego powodu został zburzony kraj?
  3. I. Z powodu Kamcy i Bar-Kamcy zburzona została Jerozolima
  4. II. Z powodu koguta i kury zburzone zostało miasto Tur-Małka
  5. III. Z powodu osi w powozie zburzone zostało miasto Bejtar
  6. Jak wróg mścił się na Żydach
  7. Ciało ojca ratuje życie syna
  8. Dziecko, o które drżało serce matki
  9. W otchłani morza
  10. Brat i siostra
  11. Cafnet bat Pniel
  12. Gniew Boga
  13. Córka Nakdimona ben Guriona
  14. Żałoba Boga
  15. Menac
  16. Słychać w nocy płacz
  17. Smutek Boga po zburzeniu świątyni
  18. Pociecha
 16. Rabi Szymon ben Szatach
  1. Odnowiony sanhedryn
  2. Ucieczka i powrót
  3. Janaj przed sądem rabiego Szymona ben Szatacha
  4. Kidusz ha-szem
  5. W jednym dniu powieszono osiemdziesiąt czarownic
 17. Choni Hameagel i jego wnuki
  1. Choni wymodlił deszcz
  2. Siedemdziesięcioletni sen
  3. Aba Chilkija wymodlił deszcz
  4. Chanan Ukryty
 18. Hilel Stary
  1. Hilel i jego umiłowanie Tory
  2. Skromność Hilela
  3. Pisana i ustna Tora
  4. Cała Tora na jednej nodze
  5. Z chęci zostania kapłanem chciał przyjąć żydowską wiarę
  6. Z ciałem i duszą należy się obchodzić troskliwie
  7. Dobroć Hilela
 19. Rabi Jochanan ben Zakaj
  1. Wiedza i mądrość Jochanana
  2. Dwie drogi
 20. Rabi Chanina ben Dosa
  1. Cud w piecu i w dzieży
  2. Nóżka ze złotego stołu
  3. Płonący ocet
  4. Kozy rabiego Chaniny
  5. Skąd się wzięły kozy u biednego rabiego Chaniny?
  6. Rozciągnięte belki
  7. Aniołowie-tragarze
  8. Chanina ben Dosa i deszcz
  9. Biada wężowi
  10. Rabi Chanina ben Dosa i lew
  11. Modlitwa rabiego Chaniny za chorych
  12. Pobożny osioł
  13. Raban Gamliel II
  14. Raban Gamliel i rabi Jehoszua
  15. Nasi usługuje swoim gościom
  16. Przekleństwa, które zamieniają się w błogosławieństwa
 21. Rabi Eliezer ben Hurkanos
  1. Hurkanos Wielki
  2. Bejt ha-midrasz rabiego Eliezera
  3. Wielki spór
  4. Choroba rabiego Eliezera
 22. Rabi Jehoszua ben Chanania
  1. „Szczęśliwa jego matka”
  2. Piękna mądrość w brzydkim naczyniu
  3. Lew i bocian
  4. Jedna owieczka wśród siedemdziesięciu wilków
  5. Wyzwolone dziecko
  6. Pokonały go trzy osoby
  7. Gościa pięknie przyjmij, ale bądź ostrożny
  8. Oblicze Boga
  9. Obiad dla Boga
  10. Bej-Iloi
  11. Rozkaz cesarza i rozkaz Mojżesza
  12. Rabi Jehoszua i ateńscy uczeni
  13. Rabi Jehoszua w jesieni życia
 23. Nachum Gamzo
  1. Również i to wyjdzie na dobre
  2. Sam dla siebie wyprosił
 24. Rabi Tarfon
  1. Kupił miasteczko
  2. Rabi Tarfon i jego matka
 25. Rabi Akiwa
  1. Nasz nauczyciel Mojżesz i rabi Akiwa
  2. Rabi Akiwa i córka Kalby-Szawuy
  3. W jaki sposób rabi Akiwa zabrał się do nauki
  4. Pochylił głowę
  5. Wszystko, co Bóg czyni, dla dobra czyni
  6. Smutek rabiego Akiwy
  7. Spłacił dług
  8. Rabi Akiwa i Tomosrufus
  9. Śmierć rabiego Akiwy
  10. Pogrzeb rabiego Akiwy
 26. Dziesięć ofiar cesarskiej władzy
  1. II. Rabi Szymon i rabi Iszmael
  2. III. Rabi Akiwa ben Josef
  3. IV. Rabi Chanina ben Teradion
  4. V. Rabi Jehuda ben Bawa
  5. VII. Rabi Jehuda ben Dama
  6. VII. Rabi Chucpit-Meturgeman
  7. VIII. Rabi Chanina ben Chachinaj
  8. IX. Rabi Jeszewaw-Hasofer
  9. X. Rabi Eliezer ben Szamua
  10. XI. I pomszczę ich krew!
 27. Rabi Meir
  1. Zarobki rabiego Meira
  2. Rabi Meir występuje przeciwko nasi
  3. Rabi Meir i Acher
  4. Dobry brat
  5. Zwrócił zastaw
  6. Niech znikną grzechy
  7. Z przypowieści rabiego Meira
 28. Rabi Szymon bar Jochaj i jego syn rabi Elazar
  1. Jedne usta
  2. Unieważniony dekret
  3. Dolina złotych monet
  4. Tragarz — uczeń proroka Eliasza
  5. Sam wziął na siebie cierpienie
  6. Rabi Pinchas ben Jair
  7. Małe stało się wielkie
  8. Odnaleziona perła
 29. Rabi Jehuda Hanasi
  1. Zamienione dzieci
  2. Osiem zalet
  3. Zachorował i wyzdrowiał
  4. Rok głodu
  5. Córka Achera
  6. Wieś pełna dzieci
  7. O mało nie sprowadzili Mesjasza
  8. Legiony i muchy
  9. Co zanadto, to niezdrowo
  10. Kosztowny prezent
  11. Śmierć rabiego
 30. Rabi Chija
  1. Co robić, żeby Tora nie uległa zapomnieniu
  2. Z litości
  3. Krzesło rabiego Chiji
 31. Rabi Jochanan i rabi Szymon ben Lakisz
  1. Uroda rabiego Jochanana
  2. Razem płakali
  3. Tora i towar
  4. Dobra wymiana
  5. Rabi Szymon ben Lakisz (Reisz Lakisz)
  6. Siła odpowiednia dla Tory
  7. Rabi Kahana u rabiego Jochanana
  8. Gdzie jesteś ben Lakisz?
 32. Raw (Aba) i Szmuel
  1. Iskry latały
  2. Na opak
  3. Sieroce pieniądze
  4. Chacham a nie rabi
 33. Rabi Huna
  1. O poczynaniach Rawy Huny
  2. Z octu wino
  3. Pogrzeb Rawy Huny
 34. Raw Szeszet
  1. Widzący ślepiec
 35. Raba bar Nachmani
  1. Śmierć w lesie
 36. Hespedy
  1. Po śmierci cadyków
 37. Izrael i narody świata
  1. Jeden bóg, jeden naród
  2. Klucz na łańcuchu
  3. Co ważniejsze?
  4. Krnąbrny naród
  5. Wybrani spośród wszystkich narodów
  6. Prześladowany naród
  7. Inni niż wszyscy
  8. Ręce Ezawa i głos Jakuba
  9. Wielkość i honor Izraela
  10. Kto jest najważniejszy?
  11. Znaki rozpoznawcze Żydów
  12. Dzieci, które zgrzeszyły
  13. Izrael — jedna wiązka
  14. Wrogowie i przyjaciele Izraela
  15. Żydzi - naród wieczny
  16. Przyjmowanie prozelity
  17. Bez zasług ojców
  18. Trzy rodzaje prozelitów
  19. Jeżeliby który przystąpił do stada
  20. Sławni prozelici
  21. Statek może odpłynąć
  22. Trzy legiony prozelitów
  23. Nie oni, ale ich szczęśliwy los
  24. Rozsiani po świecie
  25. Narody świata
  26. Ziemia Izraela
  27. Do domu
  28. Miłość do Erec Israel
  29. Za życia czy po śmierci
  30. Kto zasłużył na pogrzeb w Erec Israel?
  31. Tora z Syjonu
  32. Tora z Erec Israel
  33. Kraj mlekiem i miodem płynący
  34. Jerozolima
 38. Hebrajski a inne języki
  1. Język jest życiem narodu
  2. Albo język święty (hebrajski), albo światowy
  3. Aramejski — siostrzany język hebrajskiego
  4. Pierwsze słowo
  5. Przetłumaczona Tora
  6. Do czego służą poszczególne języki
  7. Galut-diaspora
  8. Rozwianii rozproszeni
  9. Galut wśród obcych narodów
  10. Jeden dobry dzień
  11. Obumarłe uczucie
  12. Co do nas mają?
  13. Krzywdziciel — władca nad władcami
  14. Ślepy w ciemnościach
  15. Pijany nie od wina
  16. Nie wzbudzajcie zazdrości
  17. Nastraszeni
  18. I uciekł
  19. Żyd — słowo obelżywe
  20. Bóg cierpi razem z Żydami
  21. Opiekun Żydów
  22. Prawdziwe światło
  23. Nie znalazła miejsca do odpoczynku
  24. Słowa, które napawają strachem
  25. Szczęście, że tak się stało
  26. Niewola Szechiny
  27. Bóg nie opuszcza swego narodu
  28. Musisz wiedzieć
 39. Zbawienie oraz czasy Mesjasza
  1. Izby nieszczęść i pokoje ocaleń
  2. Ty, Boże, jesteś naszym Ojcem
  3. Koniec
  4. Dzisiaj
  5. Cztery podobieństwa
 40. Czasy Mesjasza
  1. Mesjasz
 41. Tora
  1. Wielkie znaczenie Tory
  2. Biedni i bogaci
  3. Rozum i inteligencja
  4. Najlepszy zawód
  5. Najlepszy towar
  6. Miejsce, gdzie kwitnie Tora
  7. Niezbędne warunki i cechy potrzebne do opanowania Tory
  8. Umiłowanie Tory
  9. Nauka Tory dla samej Tory
  10. Nauczanie innych Tory
  11. Dziatwa szkolna
  12. Jak i czego się uczyć?
  13. Rabi i chawer
  14. Cześć Tory i tych, którzy ją studiują
  15. Uczeni i prostacy (am ha-arecim)
  16. Tora ustna
  17. Święte Pisma
  18. Język własny (hebrajski) i język przekładu
  19. Studiowanie i działanie
  20. Nakazy i zakazy Tory
  21. Sjag, czyli ogrodzenie dla Tory
 42. Obyczaj łamie prawo
  1. Tajemnice Tory
 43. Mądrość a proroctwo
  1. Mądrość
  2. Uczony stoi wyżej od króla
  3. Proroctwo i Duch Święty
 44. Bóg, oby był błogosławiony
  1. Wielkość Boga
  2. Jedność Boga i jego pieczęć
  3. Miejsce Boga
  4. Gdzie jest Bóg?
  5. Ile jest Szechin?
  6. Dokąd uciec przed Bogiem?
  7. Spomiędzy dwóch drążków
  8. Zobaczyć Boga
  9. Obiad dla Boga
  10. Wielkie Imię Boga
  11. Obyczaje i drogi, którymi Bóg się kieruje
  12. Bóg nie zamienia
  13. Oko Boga
  14. Spory wokół Boga
  15. Adrian chce zostać Bogiem
  16. Bóg z góry przewiduje
  17. Siedzi na wysokościach i kojarzy stadła
  18. Bóg-opiekun i jego wysłannicy
  19. Cuda Boga
  20. Siedem niebios
  21. Boże anioły
 45. Bałwochwalstwo
  1. Najcięższy grzech
  2. Skąd żywy u zmarłych?
  3. Czy z powodu głupców należałoby zniszczyć świat
  4. Z powodu głupca można stracić zaufanie
  5. Wielu bogów — wiele istot
  6. Moloch
  7. Pokolenie Menaszego
  8. Instynkt Zła popycha do bałwochwalstwa
  9. Dwie połówki
  10. Ludzie wobecBoga
  11. Bojaźń Boga
  12. Spełnianie woli Boga
  13. Cześć należna Bogu
  14. Chilul ha-Szem
  15. Wiara
 46. Modlitwa
  1. Bogu należy służyć całym sercem
  2. Czyste źródło
  3. Znaczenie Tory
  4. Modły za kogoś
  5. Modlitwa na drogę
  6. Modlitwa płynąca z głębi serca
  7. Modlitwie winny towarzyszyć pobożna radość i powaga
  8. W obliczu Szechiny
  9. Liczone słowa
  10. W stronę Jerozolimy
  11. Jak należy się modlić?
  12. Daremna modlitwa
  13. Przewodzący modlitwie
  14. Modlitwa w bożnicy
  15. Cześć bożnicy
  16. Piękne świątynie
 47. Dobro i Zło
  1. Jecer tow i jecer ha-ra (Dobry Instynkt i Zły Instynkt)
  2. Nieurodzajne pole
  3. Kto raz zgrzeszył, zgrzeszy ponownie
  4. Zapach padliny
  5. Wykłuł sobie oczy
  6. Czterej świadkowie
  7. Pali się
  8. W postaci obcej kobiety
  9. Promienista korona
  10. „Bardzo dobre”
  11. Ci płaczą i tamci płaczą
  12. Micwa i grzech
  13. Dobry cadyk i niedobry cadyk
  14. Prawdziwi cadycy i prawdziwi złoczyńcy
  15. Z nieprzymuszonej woli
  16. Lepiej dla nich i lepiej dla świata
  17. Nie ufaj sobie
  18. Towarzysze drogi
  19. Fundament świata
  20. Siła cadyka
  21. Trzydziestu sześciu sprawiedliwych (Łamedwawnicy)
  22. Palmy i cedry
  23. Dzięki zasługom cadyków
  24. Własna zasługa
  25. Specjalna troska
  26. Perły pozostają perłami
  27. Ciężka strata
  28. Oddał duszę w stanie czystym
  29. Dwa spotkania
  30. Zbierał róże
  31. Zanotowane w księdze
  32. Złoczyńcy
  33. Wzburzone morze
  34. Unikaj złoczyńcy
  35. Oko złoczyńcy
  36. Nie ciesz się z klęski złoczyńcy
  37. Uwodziciele
  38. Plagi
  39. Pokuta
  40. Na dzień przed śmiercią
  41. Z korytarza do salonu
  42. Przed Ojcem w niebie
  43. „Otwórzcie mi”
  44. Nafta i balsam
  45. Moc skruchy
  46. Kogo uznaje się za pokutnika
  47. Cztery sposoby na odpuszczenie grzechów
  48. Pokutnicy
  49. W jednej chwili zasłużył na życie wieczne
  50. Kąpiel z płazem w ręku
  51. Ułatwienia dla pokutnika
 48. Nagroda i kara
  1. Nie dla nagrody
  2. Za wszystko jest zapłata
  3. Trzy rzeczy
  4. Zapłata za lekkie i ważkie micwy
  5. Dziś i jutro
  6. Dwie drogi
  7. Trzy rodzaje ludzi
  8. z góry zapłacone
  9. Razem zgrzeszyli i razem zostali ukarani
  10. Czy widzisz także moją klatkę?
  11. Wyrok Boga jest sprawiedliwy
  12. Miara według miary
  13. Jedno gasi drugie
  14. Na tym i na tamtym świecie
  15. Cierpiący cadyk i szcęśliwy złoczyńca
  16. Wysokie góry i głęboka przepaść
  17. Mało lat i dużo zasług
  18. Z wielkiego skarbca
  19. Tamten świat
  20. Raj
  21. Piekło
  22. Wyzwolenie z piekła

Ta książka jest dostępna dla tysięcy dzieciaków dzięki darowiznom od osób takich jak Ty!

Dorzuć się!

O autorze

Autor nieznany

Autor nieznany - hasło to odnosi się zarówno do utworów plastycznych, jak i literackich, których autor lub autorka pozostaje bezimienny, choć jest zapewne konkretną osobą, o której można by ustalić jakieś przypuszczalne informacje (jak np. o Gallu Anonimie czy Mistrzu Pięknej Madonny z Wrocławia), jak również do utworów będących najprawdopodobniej dziełem pewnej zbiorowości, np. cechu.
W przypadku sztuk wizualnych szczególny rodzaj anonimowości zachowują autorzy tworzący w pracowniach wielkich mistrzów, wykonujący ich polecania, pomniejsze partie większych zamówień. Niemal detektywistyczne technologie, m.in.: badania wieku podłoża, prześwietlenie warstwy malarskiej podczerwienią, pozwalają współcześnie coraz lepiej identyfikować twórców. Czasami jednak można wskazać tylko krąg kulturowy twórcy, centrum artystyczne, pod którego wpływem autor tworzył oraz oszacować czas powstania dzieła.
W przypadku literatury do dzieł o autorze zbiorowym zaliczyć można utwory ludowe lub niektóre dzieła starożytne, których powstanie ginie w mrokach dziejów: zrodzone w kulturze oralnej, były powtarzane i zapamiętywane przez kolejnych słuchaczy. Z czasem ktoś zapisywał zapamiętany utwór, niekiedy powstawało kilka niezależnych zapisów. Po epoce antycznej, kiedy twórczość miała zapewniać autorowi indywidualną, ,,imienną" nieśmiertelność - na początku średniowiecza za cnotę twórców uznawano anonimowość. Sztuka miała służyć chwale Boga, religii, kraju - instytucjom trwalszym od znikomego i mało istotnego jednostkowego bytu. Legendy, mity, wiele kronik czy pieśni - teksty ważne dla całych społeczności, to często dzieła, których autorów nie sposób wskazać.