Oferta dla Przyjaciół

Czytaj teksty współczesnych autorek i autorów wcześniej niż inni. Ty decydujesz, ile płacisz!

Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur.

TAK, chcę dołączyć!
Nie, rezygnuję z tej oferty
Informacje o nowościach

Informacje o nowościach w naszej bibliotece w Twojej skrzynce mailowej? Nic prostszego, zapisz się do newslettera. Kliknij, by pozostawić swój adres e-mail.

x
X
Support!
Help free the book!George Orwell - Rok 1984
collected: 6506.50 złneeded: 18750.00 złuntil fundraiser end:
Help free the book!

5645 free readings you have right to

Language Language

Genre: Artykuł

 1. W tekście wydanym w 1908 r. przez Polskie Stowarzyszenie Równouprawnienia Kobiet autorka rekonstruuje historię patriarchatu, wskazując na szereg kulturowych i religijnych barier uniemożliwiających kobietom osiągnięcie równości.

 2. Trudno sobie dziś wyobrazić, że niedawno jeszcze domagać się trzeba było, by placówki oświatowe były otwarte dla kobiet. W głowie się nie mieści, że kobiety nie głosowały w wyborach! A w międzywojniu, kiedy te prawa już sobie wywalczyły, dzięki działaczkom takim jak Kazimiera Bujwidowa, z owych nowo uzyskanych praw — jako fanaberii i upadku obyczajów — wyśmiewały się środowiska endeckie i Roman Dmowski osobiście, nie uważał on bowiem kobiety za samodzielną istotę ludzką, głosił to chętnie, a otaczające go grono wielbicielek chichotało zachwycone. „Lata dwudzieste, lata trzydzieste, wrócą piosenką, sukni szelestem…” — może lepiej nie.

  Zmieniają się czasy, pisze autorka niniejszej broszury pochodzącej z 1909 r., zmieniają się też pytania stawiane w tzw. „kwestii kobiecej”. Kiedyś były to pytania o człowieczeństwo kobiet w ogóle, potem pytania o sens posiadania przez kobiety praw wyborczych, a dziś… No właśnie. Nadal jest parę zasadniczych pytań. Nie dla wszystkich jest np. oczywiste, że mąż pracujący poza domem i dostający za to pieniądze nie ma żony „na utrzymaniu”, skoro ona swoją pracą utrzymuje dobrostan tegoż domu i jego mieszkańców: na równi są pracującymi partnerami.

  Broszura Bujwidowej zawiera też krótki rys historyczny walki o prawa kobiet, na świecie i w Polsce. Pouczająca to podróż w świat tak niedawno jeszcze boleśnie realny.

 3. Broszura Daszyńskiej-Golińskiej została opublikowana w związku z uzyskaniem przez kobiety praw wyborczych na podstawie Dekretu o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z 28 listopada 1918. Celem publikacji, wydanej w Warszawie nakładem Związku Polskich Stowarzyszeń Kobiecych, było niewątpliwie przygotowanie do nadchodzących wyborów (odbyły się 26 stycznia 1919) do sejmu mającego uchwalić konstytucję II Rzeczypospolitej. Po części przygotowanie takie polegało na tym, aby dać wsparcie, umocnić nowo uprawnione wyborczynie. Autorka z doświadczenia wiedzieć bowiem musiała, że „prawo wyborcze kobiet jest akcją, która będzie zwalczana i ośmieszana”.

  Zawartość obejmuje informacje, takie jak: sumaryczna relacja z praktyki korzystania z praw wyborczych przez kobiety w innych państwach (np. w Anglii, Nowej Zelandii, Finlandii); przypomnienie zasług, które na rzecz swoich państw położyły kobiety-obywatelki, aby te prawa uzyskać; omówienie sposobu funkcjonowania nowoczesnych, demokratycznych systemów władzy, a wreszcie wyjaśnienie, jak mają się odbywać wybory (np. co zmienia proporcjonalność w stosunku do zwykłych wyborów większościowych itd.). Ciekawe jest uświadomić sobie, że pierwszym wyborom w Polsce towarzyszyły dwie okoliczności: po pierwsze, granice państwa pozostawały nieustalone (w części Galicji na wschód od Przemyśla trwa walka o granice z Ukraińcami), więc okręgi wyborcze objęły tylko część, bezspornie już polskich ziem; po drugie w procedurach wyborczych trzeba było uwzględnić, jak głosować mają niepiśmienni wyborcy (a należało wypisać imię i nazwisko swego kandydata, nie tylko postawić krzyżyk przy wydrukowanym nazwisku).

  Zofia Daszyńska-Golińska optymistycznie zapowiada — po doświadczeniu właśnie kończącej się wojny — nadejście nowej, kobiecej kultury: kultury pokoju, kultury rozwoju, a nie podboju. Zwraca więc uwagę wyborczyniom na zagadnienia, które niezależnie od stronnictwa politycznego łączą dążenia wszystkich kobiet, a są to: opieka nad dziećmi, nauczanie i wychowanie, opieka nad ubogimi, walka z nierządem, higiena społeczna, ustawodawstwo ochronne i ubezpieczenia pracy kobiet i młodocianych, zrównanie płac przy równych kwalifikacjach, popieranie spółdzielczości, walka z alkoholizmem, reforma kodeksu cywilnego, zawierającego nadal wiele niesprawiedliwości i absurdów. Autorka namawia, żeby właśnie pod kątem stosunku do tych ważnych dla kobiet kwestii wybierać do sejmu ludzi uczciwych i zdolnych, pracujących dla dobra publicznego.

All matching works

Motifs and themes

B

Bieda (2)

Brud (1)

C

Chłop (3)

Choroba (2)

Chrystus (1)

Ciało (5)

Cierpienie (1)

Cnota (3)

Córka (2)

Czarownica (2)

Czary (1)

Czas (1)

Czyn (2)

D

Dama (2)

Dom (7)

Dorosłość (1)

Drzewo (1)

Dzieciństwo (2)

Dziecko (20)

Dziedzictwo (7)

Dziewictwo (2)

E

Egoizm (1)

Emigrant (1)

Erotyzm (9)

F

Fałsz (4)

Filozof (2)

G

Głód (1)

Gospodyni (2)

Gość (1)

Grzech (3)

Grzeczność (1)

H

Handel (4)

Hańba (1)

Historia (13)

I

Idealista (1)

Interes (12)

J

Jedzenie (1)

K

Kara (1)

Kłamstwo (1)

Kobieta (161)

Kobieta demoniczna (1)

Kobieta "upadła" (8)

Kochanek (3)

Kochanek romantyczny (1)

Kondycja ludzka (21)

Konflikt (1)

Konflikt wewnętrzny (1)

Koniec świata (1)

Korzyść (3)

Król (1)

Krzywda (3)

Ksiądz (1)

Książka (1)

L

Lekarz (1)

Lud (5)

M

Małżeństwo (12)

Maszyna (2)

Matka (27)

Mądrość (1)

Mąż (3)

Mędrzec (2)

Mężczyzna (62)

Miasto (3)

Mieszczanin (2)

Milczenie (1)

Miłość (7)

Miłość spełniona (1)

Mizoginia (26)

Moda (1)

N

Nacjonalizm (1)

Narodziny (1)

Naród (3)

Natura (2)

Nauczyciel (1)

Nauczycielka (4)

Nauka (15)

Niewola (12)

O

Obcy (1)

Obowiązek (5)

Obraz świata (5)

Obrzędy (1)

Obyczaje (43)

Obywatel (23)

Odrodzenie (2)

Odwaga (1)

Okręt (1)

Opieka (3)

P

Pan (1)

Państwo (23)

Pieniądz (9)

Pies (1)

Piękno (1)

Podstęp (1)

Polityka (16)

Polowanie (3)

Polska (15)

Poświęcenie (5)

Pozory (1)

Pozycja społeczna (20)

Praca (33)

Praca u podstaw (1)

Prawda (2)

Prawnik (1)

Prawo (61)

Przemiana (10)

Przemoc (1)

Przyjaźń (2)

R

Religia (10)

Rewolucja (4)

Robotnik (6)

Rodzina (4)

Rozstanie (1)

Rozum (4)

Rycerz (3)

S

Samobójstwo (1)

Samolubstwo (1)

Sąd (2)

Seks (7)

Sędzia (1)

Sierota (1)

Siła (5)

Słowo (2)

Sługa (1)

Sprawiedliwość (1)

Syn (3)

Szaleniec (1)

Szczęście (1)

Szkoła (10)

Ś

Śmierć (1)

U

Ucieczka (1)

Upadek (2)

Uroda (1)

Urzędnik (1)

W

Walka (24)

Walka klas (2)

Wdowa (1)

Wiedza (3)

Wieś (1)

Wina (1)

Władza (16)

Własność (5)

Wojna (7)

Wolność (26)

Współpraca (4)

Z

Zabobony (6)

Zbrodnia (1)

Zbrodniarz (1)

Zdrowie (1)

Zemsta (1)

Zło (1)

Ż

Żebrak (1)

Żołnierz (5)

Żona (8)

Genre: Artykuł

No description.
Close

* Loading