Chcemy, aby każde dziecko w Polsce miało wygodny i bezpłatny dostęp do lektur szkolnych - zróbmy to razem! Wspieraj Wolne Lektury stałą wpłatą

Dorzucam się!
Tym razem nie pomogę
Pracuj dla Wolnych Lektur

Pracuj dla Wolnych Lektur! Szukamy fundraiserek i fundraiserów >>>

x

5723 darmowe utwory do których masz prawo

Język Język

Gatunek: Artykuł

  1. Tekst doktor Budzińskiej-Tylickiej, lekarki prowadzącej w Poradni Świadomego Macierzyństwa w Warszawie, to broszura informacyjna, wydana zresztą w „Cyklu obyczajowym” Wydawnictwa Rój (tego samego, które nie wahało się publikować Gombrowicza, Schulza czy Jasieńskiego).

    Celem zasadniczym tekstu jest pokazanie w kontekście społecznym, ekonomicznym, politycznym i medycznym, dlaczego świadomie planowane życie reprodukcyjne jest sprawą niezwykle ważną i — jak pisze autorka — dziejową koniecznością.

    Przy okazji dla dzisiejszych czytelników jest to ciekawy dokument z dziejów obyczajowości w Polsce.

  2. Tekst z 1897 r., wydany nakładem feministycznego czasopisma „Ster” we Lwowie (od 1907 r. funkcjonowało w Warszawie) stanowi podsumowanie sytuacji kobiet w Polsce i drogowskaz dla najważniejszych bieżących działań. Paulina Kuczalska-Reinschmit daje rys historyczny pokazujący, jak oczywistą rzeczą było w dawnej kulturze polskiej, że kobiety pracowały, a także uczestniczyły w życiu ekonomicznym i politycznym. Znajdowało to np. odzwierciedlenie w przepisie prawa przyznającym własność matce, a po niej córce, do wszystkich ruchomości w domu, ponieważ to ona osobiście je wypracowała. Podobnie każda gospodyni była lekarką: według domowych receptur przekazywanych w rodzinie z matki na córkę zwykła sporządzać „maści, wódki i driakwie” na wszelkie schorzenia. Mieszczki wypracowywały osobisty majątek handlem. Matrony z rodzin możnowładców zarządzały sprawami miast (np. Żółkwi), występowały z powodzeniem w sądach i w ogóle swobodnie zastępowały mężów w zarządzaniu majątkiem, kiedy ci bywali na wojnach, sejmach itp. imprezach.

    Autorka jest zdania, że należy powrócić właśnie do tej naszej tradycji i dlatego kształcić dziewczęta na równi z chłopcami w tych samych umiejętnościach oraz sprzyjać praktycznemu wykorzystaniu nabytej wiedzy. Do czegóż to bowiem podobne, co się z czasem porobiło: „Babki na niedźwiedzia szły dla zabawy, w stanowczej chwili potrafiły zarządzić obronę dworu i nie tylko rusznicę, lecz miecz wziąć do ręki — wnuczki mdlały na widok pająka”.

  3. W tekście wydanym w 1908 r. przez Polskie Stowarzyszenie Równouprawnienia Kobiet autorka rekonstruuje historię patriarchatu, wskazując na szereg kulturowych i religijnych barier uniemożliwiających kobietom osiągnięcie równości.

Wybrane utwory

Motywy i tematy

B

Bieda (2)

Brud (1)

C

Chłop (3)

Choroba (2)

Chrystus (1)

Ciało (5)

Cierpienie (1)

Cnota (3)

Córka (2)

Czarownica (2)

Czary (1)

Czas (1)

Czyn (2)

D

Dama (2)

Dom (7)

Dorosłość (1)

Drzewo (1)

Dzieciństwo (2)

Dziecko (20)

Dziedzictwo (7)

Dziewictwo (2)

E

Egoizm (1)

Emigrant (1)

Erotyzm (9)

F

Fałsz (4)

Filozof (2)

G

Głód (1)

Gospodyni (2)

Gość (1)

Grzech (3)

Grzeczność (1)

H

Handel (4)

Hańba (1)

Historia (13)

I

Idealista (1)

Interes (12)

J

Jedzenie (1)

K

Kara (1)

Kłamstwo (1)

Kobieta (161)

Kobieta demoniczna (1)

Kobieta "upadła" (8)

Kochanek (3)

Kochanek romantyczny (1)

Kondycja ludzka (21)

Konflikt (1)

Konflikt wewnętrzny (1)

Koniec świata (1)

Korzyść (3)

Król (1)

Krzywda (3)

Ksiądz (1)

Książka (1)

L

Lekarz (1)

Lud (5)

M

Małżeństwo (12)

Maszyna (2)

Matka (27)

Mądrość (1)

Mąż (3)

Mędrzec (2)

Mężczyzna (62)

Miasto (3)

Mieszczanin (2)

Milczenie (1)

Miłość (7)

Miłość spełniona (1)

Mizoginia (26)

Moda (1)

N

Nacjonalizm (1)

Narodziny (1)

Naród (3)

Natura (2)

Nauczyciel (1)

Nauczycielka (4)

Nauka (15)

Niewola (12)

O

Obcy (1)

Obowiązek (5)

Obraz świata (5)

Obrzędy (1)

Obyczaje (43)

Obywatel (23)

Odrodzenie (2)

Odwaga (1)

Okręt (1)

Opieka (3)

P

Pan (1)

Państwo (23)

Pieniądz (9)

Pies (1)

Piękno (1)

Podstęp (1)

Polityka (16)

Polowanie (3)

Polska (15)

Poświęcenie (5)

Pozory (1)

Pozycja społeczna (20)

Praca (33)

Praca u podstaw (1)

Prawda (2)

Prawnik (1)

Prawo (61)

Przemiana (10)

Przemoc (1)

Przyjaźń (2)

R

Religia (10)

Rewolucja (4)

Robotnik (6)

Rodzina (4)

Rozstanie (1)

Rozum (4)

Rycerz (3)

S

Samobójstwo (1)

Samolubstwo (1)

Sąd (2)

Seks (7)

Sędzia (1)

Sierota (1)

Siła (5)

Słowo (2)

Sługa (1)

Sprawiedliwość (1)

Syn (3)

Szaleniec (1)

Szczęście (1)

Szkoła (10)

Ś

Śmierć (1)

U

Ucieczka (1)

Upadek (2)

Uroda (1)

Urzędnik (1)

W

Walka (24)

Walka klas (2)

Wdowa (1)

Wiedza (3)

Wieś (1)

Wina (1)

Władza (16)

Własność (5)

Wojna (7)

Wolność (26)

Współpraca (4)

Z

Zabobony (6)

Zbrodnia (1)

Zbrodniarz (1)

Zdrowie (1)

Zemsta (1)

Zło (1)

Ż

Żebrak (1)

Żołnierz (5)

Żona (8)

Gatunek: Artykuł

Brak opisu.
Zamknij

* Ładowanie