Artykuł

Sortuj:

artykuły

Modernizm Dwudziestolecie międzywojenne Justyna Budzińska-Tylicka Kazimiera Bujwidowa Zofia Daszyńska-Golińska Epika Janusz Korczak Paulina Kuczalska-Reinschmit Cecylia Walewska Bieda Brud Chłop Choroba Chrystus Ciało Cierpienie Cnota Córka Czarownica Czary Czas Czyn Dama Dom Dorosłość Drzewo Dzieciństwo Dziecko Dziedzictwo Dziewictwo Egoizm Emigrant Erotyzm Fałsz Filozof Głód Gość Gospodyni Grzech Grzeczność Hańba Handel Historia Idealista Interes Jedzenie Kara Kłamstwo Kobieta Kobieta demoniczna Kobieta "upadła" Kochanek Kochanek romantyczny Kondycja ludzka Konflikt Konflikt wewnętrzny Koniec świata Korzyść Król Krzywda Ksiądz Książka Lekarz Lud Mądrość Mąż Małżeństwo Maszyna Matka Mędrzec Mężczyzna Miasto Mieszczanin Miłość Miłość spełniona Milczenie Mizoginia Moda Nacjonalizm Naród Narodziny Natura Nauczyciel Nauczycielka Nauka Niewola Obcy Obowiązek Obraz świata Obrzędy Obyczaje Obywatel Odrodzenie Odwaga Okręt Opieka Pan Państwo Piękno Pieniądz Pies Podstęp Polityka Polowanie Polska Poświęcenie Pozory Pozycja społeczna Praca Praca u podstaw Prawda Prawnik Prawo Przemiana Przemoc Przyjaźń Religia Rewolucja Robotnik Rodzina Rozstanie Rozum Rycerz Śmierć Sąd Samobójstwo Samolubstwo Sędzia Seks Sierota Siła Słowo Sługa Sprawiedliwość Syn Szaleniec Szczęście Szkoła Ucieczka Upadek Uroda Urzędnik Walka Walka klas Wdowa Wiedza Wieś Wina Władza Własność Wojna Wolność Współpraca Żebrak Żołnierz Żona Zabobony Zbrodnia Zbrodniarz Zdrowie Zemsta Zło

O gatunku

Artykuł

Najważniejsi twórcy
J. Korczak, J. Budzińska-Tylicka, K. Bujwidowa, Z. Daszyńska-Golińska, P. Kuczalska-Reinschmit, C. Walewska

Krótki tekst publicystyczny opublikowany w prasie lub innych środkach masowego przekazu, poruszający jakiś problem społeczny lub artystyczny. Cechuje go zwięzła budowa; artykuł składa się z tytułu (mającego na celu przyciągnąć uwagę czytelników), krótkiego wprowadzenia (streszczającego główny problem omawiany w tekście) oraz logiczny wywód argumentacyjny.