Motyw: Podróż

Twórczość

powieść psychologiczna powieść fantastyczna Starożytność Średniowiecze Renesans Barok Oświecenie Romantyzm Pozytywizm Modernizm Dwudziestolecie międzywojenne Współczesność Aforyzm Dante Alighieri Edmondo de Amicis Hans Christian Andersen Jerzy Andrzejewski Sz. An-ski Olympe Audouard Krzysztof Kamil Baczyński Bajka Ballada Honoré de Balzac Baśń Charles Baudelaire Tadeusz Borowski Tadeusz Boy-Żeleński Charlotte Brontë Władysław Bukowiński George Gordon Byron Miguel de Cervantes Saavedra Joseph Conrad Józef Czechowicz Gusta Dawidsohn-Draengerowa René Descartes (Kartezjusz) Dialog Charles Dickens Denis Diderot Antonina Domańska Arthur Conan Doyle Dramat Dramat romantyczny Dramat szekspirowski Dramat wierszowany Dramat współczesny Adolf Dygasiński Epika Epos Esej Felieton Fraszka Gawęda Zuzanna Ginczanka Zygmunt Gloger Johann Wolfgang von Goethe Stefan Grabiński Kenneth Grahame Jacob i Wilhelm Grimm Artur Gruszecki Paul Heyse E. T. A. Hoffmann Homer Alexander von Humboldt Bruno Jasieński Alter Kacyzne Jan Kasprowicz Rudyard Kipling Egon Erwin Kisch Jędrzej Kitowicz Jan Kochanowski Komedia Maria Konopnicka Janusz Korczak Julian Kornhauser Wincenty Korotyński Michał Dymitr Krajewski Ignacy Krasicki Zygmunt Krasiński Józef Ignacy Kraszewski Władysław Łoziński Legenda Jeanne-Marie Leprince Bolesław Leśmian Jerzy Liebert Liryka List Karol Maliszewski Stéphane Mallarmé Marek Aureliusz Jan Masoński Prosper Mérimée Bolesław Miciński Adam Mickiewicz Helena Mniszkówna Mendele Mojcher-Sforim Michel de Montaigne Charles de Montesquieu (Monteskiusz) Zuzanna Morawska Jean Moréas Alfred de Musset Friedrich Nietzsche Autor nieznany Cyprian Kamil Norwid Nowela Opowiadanie Eliza Orzeszkowa Bronisława Ostrowska Pamiętnik Joanna Papuzińska Jan Chryzostom Pasek Pieśń Pietro Aretino Edgar Allan Poe Poemat Poemat alegoryczny Poemat dygresyjny Poemat prozą Pogadanka Wacław Potocki Powiastka filozoficzna Powieść powieść dla dzieci i młodzieży powieść dworna Powieść epistolarna powieść historyczna powieść kryminalna powieść obyczajowa Marcel Proust Proza poetycka Bolesław Prus Przypowieść Publicystyka Maria Ratuld-Rakowska Edward Redliński Mikołaj Rej Reportaż Reportaż podróżniczy Władysław Stanisław Reymont Rainer Maria Rilke Różne Edmond Rostand Rozprawa Rozprawa polityczna Antoine de Saint-Exupéry Satyra Bruno Schulz William Shakespeare (Szekspir) Józef Siemiradzki Henryk Sienkiewicz Wacław Sieroszewski Juliusz Słowacki Sonet Stanisław Staszic Stendhal Władysław Syrokomla Mikołaj Sęp Szarzyński Ziemowit Szczerek Władysław Szlengel Stefan Szolc-Rogoziński Rabindranath Tagore Tragedia Traktat Teodor Tripplin Mark Twain Zbigniew Uniłowski Voltaire (Wolter) Herbert George Wells Wergiliusz Wiersz Bogdan Wojdowski Stefan Żeromski Jerzy Żuławski

Motyw: Podróż

Podróż najczęściej służy poznaniu innych krajów, społeczeństw, zwyczajów, potraw, czy innych rzeczywistości. Dantejska podróż na dno piekieł prowadzi do poznania moralnego porządku świata. Podróż Mikołaja Doświadczyńskiego z powieści Krasickiego służy zdobyciu wiedzy o możliwości istnienia innego i bardziej sprawiedliwego niż znany nam porządku społecznego. Podróżujemy przede wszystkim, aby poznać innych, ale też aby utwierdzić się w przekonaniu o wyższości tego, co swojskie (tak pisał np. Mikołaj Rej w Żywocie człowieka poczciwego). Podróż może sprzyjać samopoznaniu. Wtedy niekoniecznie musi być podróżą w przestrzeni, ale prowadzić może wędrowca w głąb jego własnej psychiki, czy też: duszy. Jeśli w podróży zatracimy kierunek i cel, zamieni się ona w błądzenie. Jeśli dojdziemy do wniosku, że całe nasze istnienie jest ukierunkowanym dążeniem do pewnego kresu, ujrzymy życie jako wędrówkę.