Wacław Sieroszewski, Wrażenia z Anglii

Pobieranie e-booka

Wybierz wersję dla siebie:

.pdf

Jeśli planujesz wydruk albo lekturę na urządzeniu mobilnym bez dodatkowych aplikacji.

.epub

Uniwersalny format e-booków, obsługiwany przez większość czytników sprzętowych i aplikacji na urządzenia mobilne.

.mobi

Natywny format dla czytnika Amazon Kindle.

W roku 1927 Wacław Sieroszewski został zaproszony do Londynu, jako przedstawiciel polskich pisarzy, na cykliczne uroczyste spotkanie w międzynarodowej centrali Pen Clubów. Jednak w książeczce opublikowanej w serii Biblioteczki Historyczno-Geograficznej wydawnictwa „Rój” autor opisuje nie tylko przebieg oficjalnego bankietu oraz wrażenia ze spotkań towarzyskich.

Sieroszewski należał do „najpierwszych założycieli ruchu socjalistycznego w Polsce”, nic więc dziwnego, że podczas parotygodniowego pobytu w Anglii szczególnie interesowały go warunki życia i pracy robotników angielskich. W serii krótkich szkiców przedstawia swoją wizytę w londyńskiej dzielnicy robotniczej, podziwia tanie publiczne baseny i pralnie oraz dofinansowywane przez rząd, szeroko zakrojone budownictwo mieszkaniowe. Odwiedza ochronkę dla dzieci, zakład dla dzieci ułomnych i biuro wspierające bezrobotnych w uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych. Z Londynu jedzie na północ, do hrabstwa Yorkshire, gdzie zwiedza kopalnie węgla, zaznajamia się z warunkami pracy i domowego życia górników. Reportaż Sieroszewskiego, nie tylko pisarza, ale dawnego zesłańca, legionisty i działacza społecznego, jest bowiem przede wszystkim obrazem Europy u szczytu „jasnego” dziesięciolecia międzywojnia.

Wrażenia z Anglii Sieroszewskiego uzupełnione zostały dlatego wrażeniami z Europy kontynentalnej. Tomik zamykają dwa krótkie teksty autora z wizyt w Niemczech: w roku 1927 oraz w dniu wyborów do Reichstagu w roku 1930, wyrażające jego zaniepokojenie narastającymi nastrojami wojennymi w tym kraju.

Ta książka jest dostępna dla tysięcy dzieciaków dzięki darowiznom od osób takich jak Ty!

Dorzuć się!

O autorze

Wacław Sieroszewski

Ur.
24 sierpnia 1858 w Wólka Kozłowska
Zm.
20 kwietnia 1945 w Piaseczno
Najważniejsze dzieła:
Na kresach lasów, Dwanaście lat w kraju Jakutów, Na daleki Wschód, Droga do wolności

Polski pisarz, działacz polityczny i niepodległościowy, zesłaniec, podróżnik i etnograf, autor książek obrazujących kultury Syberii i Dalekiego Wschodu.
W młodości związany z ruchem socjalistycznym, zakładał robotnicze kółka oporu. W roku 1878 został aresztowany i osadzony w Cytadeli warszawskiej. W 1879 roku za udział w buncie więźniów zesłano go na Syberię, gdzie ożenił się z Jakutką i rozpoczął pracę literacką. Tworzył nowele, publikowane w warszawskim ,,Głosie”, i spisywał relacje etnograficzne, które stały się podstawą dla monografii Dwanaście lat w kraju Jakutów. Po zakończeniu zesłania, w roku 1892, osiadł w Irkucku, a dwa lata później przeniósł się do Petersburga. Od roku 1898 mieszkał w Warszawie. Dzięki poparciu rosyjskiego cesarskiego Towarzystwa Geograficznego odbył w latach 1903--1904 podróż naukową do Japonii i Chin, która zaowocowała książką Na Daleki Wschód.
Po powrocie do kraju uczestniczył w rewolucji roku 1905, był więziony w X Pawilonie Cytadeli. Od roku 1910 mieszkał w Paryżu, po wybuchu pierwszej wojny światowej wstąpił do Legionów Polskich. W roku 1918 został ministrem informacji i propagandy w lubelskim rządzie Ignacego Daszyńskiego. W latach 1927–1930 pełnił funkcję prezesa Związku Zawodowego Literatów Polskich, był pierwszym prezesem powstałej w roku 1933 Polskiej Akademii Literatury.