E-kolekcja lektur szkolnych i klasyki dostępna dla uczniów z niepełnosprawnościami

Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizujemy projekt, który pozwala sprawniej i taniej przygotowywać i udostępniać e-książki dla uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wynikającymi z dysfunkcji czytania.

W ramach podjętych działań przygotowaliśmy 50 audiobooków formacie DAISY oraz Epub 3 MO. Jest to klasyka literatury polskiej i światowej, przede wszystkim lektury szkolne.
Projekt sfinansował też rozwój oprogramowania: przygotowanie pierwszej wersji konwerterów plików mp3 do formatów DAISY i Epub 3 MO.

Zachęcamy biblioteki szkolne i publiczne do pobrania i udostępniania audiobooków przygotowanych przez Wolne Lektury. Wszystkie audiobooki udostępniamy na wolnej licencji, co oznacza, że można je swobodnie wykorzystywać, m.in. pobrać na własne urządzenie, przegrać na urządzenie uczennicy bądź ucznia, udostępniać na stronie biblioteki i szkoły jako link, do słuchania online lub do pobrania. Więcej informacji na temat sposobów udostępniania e-książek Wolnych Lektur znajduje się na załączonej infografice.

Katalog audiobooków Wolnych Lektur
Katalog audiobooków w formacie DAISYPobierz infografikę w formacie PDF

Projekt "E-kolekcja lektur szkolnych i klasyki dostępna dla uczniów z niepełnosprawnościami" realizowany jest od 01.01.2022 do 31.03.2023. Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Wartość dofinansowania: 113 658,45 zł
Całkowita wartość zadania: 146 058,45 zł

Wszystkie audiobooki przygotowane w ramach projektu można pobrać ze stron książek (lista poniżej) lub klikając: pobierz wszystkie DAISY lub pobierz wszystkie EPUB-MO.