Przypisy

Pierwsza litera: wszystkie | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Według typu: wszystkie | przypisy redaktorów Wolnych Lektur | przypisy źródła | przypisy tłumacza

Według kwalifikatora: wszystkie

Według języka: wszystkie | English | Deutsch | lietuvių | polski


Znaleziono 19 przypisów.

ėjo liūdnyn — darėsi vis liūdnesnis. [przypis edytorski]

ėmti — dabar: imti. [przypis edytorski]

eiti į zaletas — mergintis. [przypis edytorski]

emancipacija (iš lot.) — išsiliuosavimas; emancipuotomis moterimis vadinamos tos, kurios nori netik išsiliuosuoti iš vyro globos, bet ir naudotis vyrų teisėmis. [przypis edytorski]

emeritūra — alga išsitarnavusių valdininkų. [przypis edytorski]

era — epocha. [przypis edytorski]

esmi — den. Forma nuo esu. [przypis edytorski]

esmi — sen. forma. ž. esu. [przypis edytorski]

esmu — sena forma ž. esu. [przypis edytorski]

esmu — sen. form. esu. [przypis edytorski]

et haec facienda et illa nori omittenda — Ir šitą prider padaryti ir ano nereik apleisti. [przypis edytorski]

ežia — rėžio ar lauko riba. [przypis edytorski]

ežia — rėžio ar lauko riba, siena. [przypis edytorski]