Motyw: Zaświaty

Twórczość

Starożytność Średniowiecze Renesans Barok Oświecenie Romantyzm Pozytywizm Modernizm Dwudziestolecie międzywojenne Współczesność Aforyzm Dante Alighieri Hans Christian Andersen Jerzy Andrzejewski Arystofanes Krzysztof Kamil Baczyński Bajka ludowa Ballada Baśń Charles Baudelaire Wacław Berent Rudolf G. Binding Giovanni Boccaccio Stanisław Brzozowski Stefania Buda Frances Hodgson Burnett Ignacy Dąbrowski Julien Offray de La Mettrie Dialog Charles Dickens Dramat Dramat poetycki Dramat romantyczny Dramat szekspirowski Dramat wierszowany Dramat współczesny Dziennik Epika Epos Esej Józef Flawiusz Anatole France Fraszka Tadeusz Gajcy Johann Wolfgang von Goethe Stefan Grabiński Fryderyk Hebbel Homer Karol Irzykowski Zygmunt Kaczkowski Jan Kasprowicz Andrzej Kijowski Jan Kochanowski Komedia Wincenty Korab-Brzozowski Zygmunt Krasiński Józef Ignacy Kraszewski Bolesław Leśmian Liryka Karol Maliszewski Marek Aureliusz Gustav Meyrink Bolesław Miciński Adam Mickiewicz Helena Mniszkówna Michel de Montaigne Charles de Montesquieu (Monteskiusz) nie dotyczy Friedrich Nietzsche Nowela Opowiadanie Eliza Orzeszkowa Icchok Lejb Perec Pieśń August von Platen Platon Edgar Allan Poe Poemat Poemat alegoryczny Powieść powieść dla dzieci i młodzieży Powieść epistolarna powieść historyczna Powieść poetycka Praca naukowa Bolesław Prus Psalm Publicystyka Edward Redliński Władysław Stanisław Reymont Rainer Maria Rilke Różne Edmond Rostand Rozprawa William Shakespeare (Szekspir) Percy Bysshe Shelley Henryk Sienkiewicz Juliusz Słowacki Sofokles Sonet Władysław Syrokomla Mikołaj Sęp Szarzyński Taras Szewczenko Torquato Tasso Tragedia Traktat Stanisław Trembecki Otto Weininger Wergiliusz Wiersz Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy) Stanisław Wyspiański Stefan Żeromski Kazimiera Zawistowska Marian Zdziechowski
Żaby

Arystofanes

Żaby

HERAKLES

O! To długa podróż.
Albowiem naprzód przyjdziesz nad sine jezioro,
Olbrzymie, niezgłębione.

DIONIZOS

Lecz...
Czytaj więcej

Motyw: Zaświaty

Poza rajem, czyśćcem i piekłem oraz obrazem mitologicznego Hadesu bywają także inne wyobrażenia na temat życia pośmiertnego, choćby w Mistrzu i Małgorzacie Bułhakowa. Wszystkie zbieramy pod tym tytułem.