Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

5557 free readings you have right to

Language

Motif: Niewola

  • Niewola X
  1. Jerzy Andrzejewski, Miazga

  2. Jerzy Andrzejewski, Miazga

Motif: Niewola

Motyw ten wykorzystujemy, żeby wskazać fragmenty definiujące, czym jest niewola (duchowa, fizyczna, polityczna) oraz opisujące doświadczenie życia w niewoli, a także jego konsekwencje (często trwające długo po odzyskaniu wolności).

Close

* Loading