Motyw: Błądzenie

Twórczość

powieść psychologiczna Starożytność Średniowiecze Renesans Barok Oświecenie Romantyzm Pozytywizm Modernizm Dwudziestolecie międzywojenne Współczesność Aforyzm Dante Alighieri Jerzy Andrzejewski Ballada Charles Baudelaire Wacław Berent Pola Braun Władysław Bukowiński François-René de Chateaubriand Joseph Conrad Julien Offray de La Mettrie Benedykt de Spinoza Charles Dickens Antonina Domańska Dramat Dramat niesceniczny Dramat poetycki Dramat romantyczny Dramat szekspirowski Dziennik Epika Epos Esej Tadeusz Gajcy Gawęda Zuzanna Ginczanka Stefan Grabiński Gerhart Hauptmann Fryderyk Hebbel Bruno Jasieński Zygmunt Kaczkowski Jan Kasprowicz Kazanie Andrzej Kijowski Wespazjan Hieronim Kochowski Komedia Maria Konopnicka Michał Dymitr Krajewski Zygmunt Krasiński Józef Ignacy Kraszewski Antoni Lange Bolesław Leśmian Gotthold Ephraim Lessing Liryka Antoni Malczewski Karol Maliszewski Marek Aureliusz Tadeusz Miciński Adam Mickiewicz John Stuart Mill Izabela Moszczeńska-Rzepecka Friedrich Nietzsche Cyprian Kamil Norwid Nowela Opowiadanie Władysław Orkan Eliza Orzeszkowa Icchok Lejb Perec Pieśń August von Platen Platon Poemat Poemat alegoryczny Poradnik Wacław Potocki Powiastka filozoficzna Powieść powieść dla dzieci i młodzieży powieść historyczna powieść obyczajowa Powieść poetycka powieść przygodowa Bolesław Prus Psalm Edward Redliński Mikołaj Rej Różne Rozprawa Antoine de Saint-Exupéry Bruno Schulz William Shakespeare (Szekspir) Henryk Sienkiewicz Piotr Skarga Juliusz Słowacki Sofokles Sonet Władysław Syrokomla Mikołaj Sęp Szarzyński Taras Szewczenko Tragedia Traktat Jules Gabriel Verne Otto Weininger Jerzy Kamil Weintraub-Krzyżanowski Wergiliusz Wiersz Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy) Władysław Witwicki Stanisław Wyspiański Stefan Żeromski

Motyw: Błądzenie

Motyw ten odwołuje się po części do naznaczonej niepewnością kondycji ludzkiej, po części natomiast do postaci miejskiego flaneura. Tym motywem oznaczać będziemy błądzenie Wokulskiego w labiryncie, jakim staje się dla niego Paryż. Wokulski także odkrywa Warszawę i ,,doświadcza" jej, gdy schodzi w dół ulicą Karową i błądzi po Powiślu. Jednocześnie w polskich realiach częściej błądzić będziemy nie w labiryntach miejskich, lecz po bezdrożach i pustkowiach (dla uzupełnienia obrazu polecamy tu z naszej listy cytaty zgromadzone pod hasłem błoto). Błądzenie rozumiane w sensie etycznym wiąże się z grzechem i upadkiem. Może ono jednak dotyczyć błąkania się ,,fizycznego" lub też duchowego: poszukiwania swojego miejsca w życiu, zmierzania być może ku jakiemuś celowi przez pozornie przypadkowe miejsca; może w końcu odnosić się do życia wewnętrznego (czy psychicznego) — np. poszukiwania własnej tożsamości.