W sprawie naszego bytu - feministki początku XX wieku

Kolekcja "W sprawie naszego bytu - feministki początku XX wieku" to zbiór tekstów napisanych przez działaczki i aktywistki walczące o prawa kobiet na przełomie XIX i XX wieku. Zawiera teksty dotyczące różnych aspektów równouprawnienia - m.in. społecznego, politycznego i ekonomicznego - napisane przez Justynę Budzińską-Tylicką, Paulinę Kuczalską-Reinschmit, Kazimierę Bujwidową ,Elizę Orzeszkową i inne reprezentantki ruchu kobiecego.
Niektóre kwestie omawiane przez autorki po dziś dzień nie straciły na aktualności, a odwołania do postaw czy cytatów działaczek początku XX wieku wciąż funkcjonują w dyskusji o prawach kobiet. Artykuły, odczyty, poradniki polskich feministek są także bezcennym źródłem wiedzy o sytuacji kobiet przed laty.

Publikacja 12 tekstów z kolekcji "W sprawie naszego bytu — feministki początku XX wieku" została sfinansowana ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

Sortuj: