TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj opowiadanie Pawła Sołtysa napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

   Eliza OrzeszkowaZ myśli wieczornychZmiłuj się nad nami!

   1

   Jako woda uciekająca — życie nasze,

   jako wątłe skorupy kruche — łodzie nasze,

   jako kwiaty więdnące — serca nasze,

   jako ptaki więzione — dusze nasze.

   5

   Jako światełka, które we mgłach obłędnych Światła szukają — myśli nasze,

   jako rany, które, tęsknością łaknące, wargi ku dosytowi rozwierają — kochania nasze,

   jako trzciny, któremi nad wezbraniem wód biegnących

   wichry miotają — wole nasze,

   jako gołębie, które pod niebiosami pościg jastrzębi za sobą mają — cnoty nasze.

   10

   Tyś, Panie! dla wód w wieczność uciekających — ujściem,

   dla żeglarzy z fal na fale spienione rzucanych — przystanią,

   dla serc od tęskności we wnętrzu swem omdlałych — winem,

   dla skrzydeł od bicia w ściany klatek rozbolałych — nadzieją.

   Zmiłuj się nad nami!

   15

   Tyś pochodnią — szukającym,

   lekarzem tym — co chorzy,

   siłą — w sobie zachwianych,

   ratunkiem — ściganych.

   Zmiłuj się nad nami!

   20

   My prochy liche i przed Wielkością Twoją największy z nas — pyłek maleńki, my ślepcy błądzący i przed Mądrością Twoją najmędrszy z nas krótkowidz jednooki,

   my z jadem w żyłach urodzeni i przed Dobrocią Twoją najsłodszy z nas — piołun gorzki,

   my niedolą na sercach piętnowani i przed Szczęśliwością Twoją najszczęśniejszy z nas — nędzarz spłakany.

   Zmiłuj się nad nami!

   Tyś Światłem — bez cienia,

   25

   Kochaniem — bez cierpienia,

   Potęgą — bez zachwiania,

   Dobrem — bez skazy.

   Zmiłuj się nad nami!

   Wielkość Twa, za krańce stworzonych wszechprzestrzeni — sięga,

   30

   Mądrość Twa, zmazy do stóp Twych kornie przypadające — przekreśla,

   Dobroć Twa serca, błagalnie rany swe Tobie ukazujące — ukaja,

   Litość Twa, nad brzemiona swe po drogach twardych niosącymi — pochylona.

   Zmiłuj się nad nami!

   Idziemy, idziemy ku Tobie po falach wód w wieczność biegnących — chwiejący się i niedowidzący,

   35

   płyniemy; płyniemy ku Tobie na łodziach wątłych, kruchych — błądzący i powracający,

   wołamy, wołamy ku Tobie z serc zranionych i skrzydeł zmęczonych — łzy i krew roniący,

   lecimy, lecimy ku Tobie przed wichrami złymi i pościgami jastrzębimi — strwożeni i uciekający.

   Zmiłuj się nad nami!

   Close
   Please wait...