Spis treści

  1. Rozstanie: 1

  Tadeusz MicińskiBądź zdrowa!…

  1

  RozstanieBądź zdrowa! (jak dziwnie brzmi dzwon!)

  Bądź zdrowa! (lecą liście z drzewa…)

  Bądź zdrowa! (miłość jest jak zgon…)

  Bądź zdrowa! (wiatr złowrogi śpiewa…)

  5

  Już nigdy!

  Rwie serce Twój płacz!

  Wydarł się z piersi niespodzianie,

  żegnam Cię — trzeba — i Ty Boże racz —

  Litości!… — —

  10

  W konie!… Chryste Panie!…

  Zamknij
  Proszę czekać…