5523 darmowe utwory do których masz prawo

Język

Deklaracja praw dziecka to dokument upowszechniający ideę ochrony praw dziecka, a jej uchwalenie należy do najważniejszych wydarzeń kilkunastoletniego okresu po zakończeniu II wojny światowej. Prace nad nim rozpoczęły się już w 1946 r. z inicjatywy Polski.

  Zobacz też:

  Informacje o utworze

  Autor: Zgromadzenie Ogólne ONZ

  Źródłowy plik XML
  Miksuj treść utworu
  Zamknij

  * Ładowanie