Akt prawny

Sortuj:

O gatunku

Akt prawny

Dokument wydawany przez kompetentny organ prawodawczy, mający doniosłość prawną i rodzący skutki prawne. Może być indywidualny (skierowany do konkretnego podmiotu) lub generalny (adresowany do pewnej grupy odbiorców). W Polsce generalne akty prawne może W Polsce generalne akty prawne publikowane są wyłącznie dziennikach urzędowych.

  • autorka: Ilona Kalamon