Spis treści

   Maria KonopnickaDamnataBraciom Czechom

   1

   Wielkim jest naród ten, w pośród którego

   Duch wiecznie żywy przebywa,

   A ziemia, którą synowie jej strzegą

   Nazwana będzie szczęśliwa.

   5

   Wy ducha tego zbudzili, Czechowie,

   Gdy w sen zapadał głęboki,

   Wy byt narodu oparli na słowie,

   Jako na zrębie opoki.

   Gdy blasków słońca zabrakło tej ziemi,

   10

   Co was zrodziła w boleści,

   Wy ją ogrzali piersiami własnemi,

   Wy ją wrócili do cześci!

   Więc Was pozdrawiam, ja, dziecię krainy,

   Która nam równie jest drogą,

   15

   Choć jej w niedoli, i córki i syny

   Nic dziś, prócz łez, dać nie mogą.

   Był czas, nim słońce nad nami zagasło,

   Że w całej naszej ziemicy

   Rwały się orły do lotu, na hasło

   20

   Bogarodzicy Dziewicy.

   Od was my mieli tę pieśń uskrzydloną,

   Której potęga i siła,

   Nad naszą Litwą, nad naszą Koroną,

   Sztandar zwycięztwa nosiła.

   25

   Więc przez to hasło, co chrobrych rycerzy

   Krzepiło w chłodzie i głodzie,

   Przez tę moc ducha, co ufa i mierzy,

   Bądź pozdrowiony, Narodzie!

   Idzie czas, w którym nie ramię olbrzyma,

   30

   Lecz żywych duchów potęga

   Będzie tą siłą, co ludy utrzyma,

   Bratne plemiona posprzęga.

   Idzie czas, w którym wśród burz i zawiei,

   Nim świt zwycięży noc mroczną,

   35

   Po jednej wierze, i jednej nadziei

   Ludy poznawać się poczną.

   Dziś, kiedy dłonie z gorącem uściskiem,

   Jak bracia podajem sobie,

   Gdy nam tak wiele jest wspólnem i bliskiem,

   40

   W miłości, w pracy, w żałobie, —

   Przed trybunałem najwyższym stuleci,

   Genjusze obu narodów

   Zanoszą skargę, co w błękit gdzieś leci,

   Do nowych świtów i wschodów.

   45

   Krwią my związani braterstwa i ducha,

   W wspólnej nadziei i wierze,

   Jako ogniwa jednego łańcucha,

   Zawrzyjmy z sobą przymierze.

   I pójdźmy razem, gdzie czeka nas droga,

   50

   Na której ludy przyszłości,

   Nic nie żądają od dziejów i Boga,

   Prócz jednej — sprawiedliwości.

   Zamknij
   Proszę czekać…