Spis treści

   Maria Cyranowiczdokument 0.8

   1

   o bok o krocze około wyznaczam wokół mnie brzucha

   wątroby żołądka macicy planetarium ciała

   zupełnie inny gest niż gest

   często to robię w milczeniu robię to czasem

   5

   się śmieję szczebiotam nucę kołysankę skaczę

   wyznaczam poligon dookoła jestem nie poruszając obiektem

   przestępuję jedynie z jawnego eksponatu na widoczny rekwizyt

   w znikaniu egzemplarzy wszystkiego do niczego

   zatrzymuję się w konspiracji tajemnicy sekretu ich zwodzę

   10

   o gram a także z dystansem w procedurę ślinienia języka

   w sytuacji na zewnątrz słońca

   ale wewnątrz siebie nie wkroczę do

   Close
   Please wait...