Spis treści

   Maria Cyranowiczdokument 0.7

   1

   termin pochodzi równa się wywodzi z kolei

   od równa się przebijać do

   równa się następstwo obnażenia obrażenia

   powstałego w wyniku równa się działanie z zewnątrz

   5

   oraz skutki dla znieważenia równa się po twarzy

   przyjmując równa się przenosić na płaszczyznę jego elementy

   równa się szok zerwania konsekwencji dla

   mgła paraliżuje ruch pod niebem

   można nazwać granicą równa się zawiesić

   10

   tkwić w niejednym równa się rozpłynąć

   gdyż wyzwala siłę odrzucania równa się

   odcięcie od tego co zagraża zaraża

   równa się przeciwnie uświadamia ciągłą

   równa się w obecności widzianej dostrzegać

   15

   pod niebem ruch paraliżuje mgła

   z chwilą równa się dźwięk ujmowany brzmieniem

   stanowi bezpośrednią wartość równa się dla tego

   jak słuchacza równa się zyskuje więc naturę sprzeczną

   równa się neutralizacja równa się możliwe tylko przez wymianę

   20

   dopełniających się wartości równa się sprowadza

   przeżycie do społecznego ruchu warg na ustach

   pod niebem mgła paraliżuje odruch

   słowo nie równa się nieczyste ale materialne

   akt nie równa się spowiedź o chropawej fakturze

   25

   w cieniu nie zawsze okrzyk wydobyty choć

   nie całkiem niema równa się widoma

   Close
   Please wait...