Spis treści

   Maria Cyranowiczdokument 0.5

   1

   wiadomości napisz nową przychodzące

   udało się zakręcić wodę uruchomić mieszkanie strasznie

   duchotą czuć i stęchlizną na parapetach książki bez śladu

   jakiegokolwiek zmysłu na marginesach detali

   5

   wiadomości napisz nową przychodzące odpowiedz

   wybacz mi nieobecność skoncentrowaną na sobie podczas

   manewrów ciała w luce ubytku absencji opuszczeniu się w dół ku

   wiadomości elementy wysłane

   nigdy mi się nie uda stąd odtąd na zawsze na pewno

   10

   na końcu tego menu

   Close
   Please wait...