Spis treści

   Maria Cyranowiczdokument 0.17

   1

   pod słońcem zamieranie wydaje się łatwiejsze

   i w szerokiej perspektywie można wrócić znowu

   ponieważ w pewnych sytuacjach znacznie lepiej niż gorzej

   silne więzienie to poczucie obowiązku

   5

   a prawo głodu natury wyzwala humor

   w którym fantazja rewolucji staje się ideą dojrzałości

   w bezmyślności od bezczynnego działania uraja się nieruchomość

   gdy cały pozytyw spoczywa w nastawieniu różnicy

   dezorganizacja narkozy powoduje urodzaj

   10

   informacji za granicami propagandy zamaskowanej uciskaniem

   ale interpretacja nie kończy na początku

   ofiary według zasady jeśli raniona to niezwykła

   własności są niczyją ziemią

   Close
   Please wait...