Poradnik

Sortuj:

O gatunku

Poradnik

Najważniejsi twórcy
J. Korczak, I. Moszczeńska-Rzepecka

Tekst użytkowy zawierający zbiór wskazówek bądź rad na temat tego, jak należy zachować się w danych okolicznościach. Początków tej formy można szukać już w średniowieczu – w pierwszych książkach kucharskich lub zbiorach porad gospodarskich. Autor poradnika jest zazwyczaj postrzegany jako ekspert w danej dziedzinie, chociaż może – ze względu na czytelnika – wchodzić w rolę nauczyciela lub przyjaciela, oferującego życzliwe wsparcie. Język, którym się on posługuje powinien być prosty i komunikatywny, poszczególne części poradników mogą przybierać kształt odpowiedzi na zadane w tytułach ich rozdziału pytanie rozpoczynające się od ,,jak". Dominuje tutaj perswazyjna funkcja językowa. Często treści omawiane w poradnikach bywają uzupełniane schematycznymi rysunkami, wykresami, tabelami bądź ćwiczeniami, które mają na celu sprawdzić wiedzę czytelnika.

Inne formy pokrewne poradnikowi to: podręcznik, instrukcja, przewodnik turystyczny.