Wolne Lektury potrzebują pomocy...

Wspólnie budujemy najpopularniejszą bibliotekę internetową w Polsce.

Dzięki Twojej wpłacie uwolnimy kolejną książkę. Przeczytają ją tysiące dzieciaków!


Dorzucisz się?

Jasne, dorzucam się!
Tym razem nie, chcę przejść do biblioteki
Oferta dla Przyjaciół

Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do specjalnych publikacji wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur. Kliknij, by przejść do strony płatności!

x

5612 free readings you have right to

Language Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes | translator's footnotes

By qualifier: all | angielski, angielskie | dawne | francuski | grecki | historia, historyczny | łacina, łacińskie | liczba mnoga | mitologia grecka | niemiecki | rosyjski | staropolskie | ukraiński | włoski

By language: all | polski


396 footnotes found

in opprobrium (łac.) — w pośmiewisko. [przypis redakcyjny]

in opptigneratione (łac.) — w zastaw. [przypis redakcyjny]

in ordine equestri (łac.) — w kole rycerskim; tj. w izbie poselskiej. [przypis redakcyjny]

in ordine equestri (łac.) — w stanie rycerskim. [przypis redakcyjny]

in partem (łac.) — na część. [przypis redakcyjny]

in partem (łac.) — na stronę. [przypis redakcyjny]

in partes (łac.) — na strony. [przypis redakcyjny]

in partibus infidelium (łac.) — w krajach niewiernych; określenie używane wobec biskupów, których władza jest tylko tytularna; tu ma charakteryzować stosunek komunisty do państwa burżuazyjnego. [przypis redakcyjny]

in perpetuum silentium (łac.) — na wieczne milczenie. [przypis redakcyjny]

in persona (łac.) — dosł. w osobie; jako przedstawiciel. [przypis redakcyjny]

in persona (łac.) — dosł. w osobie; jako przedstwiciel. [przypis redakcyjny]

in persona (łac.) — w osobie. [przypis redakcyjny]

in persona (łac.) — w swojej osobie. [przypis redakcyjny]

in persona (łac.) — w własnej osobie. [przypis redakcyjny]

in personam (łac.) — na osobę. [przypis redakcyjny]

in persona sua (łac.) — we własnej osobie. [przypis redakcyjny]

in plano (łac.) — na równinie. [przypis redakcyjny]

in plano (łac.) — zgoła. [przypis redakcyjny]

in plurali (łac.) — w liczbie mnogiej. [przypis redakcyjny]

in posterum (łac.) — w przyszłości. [przypis redakcyjny]

in postscripto in haec verba (łac.) — w dopisku w te słowa. [przypis redakcyjny]

in praedam (łac.) — jako łup. [przypis redakcyjny]

in praesentia (łac.) — w przytomności. [przypis redakcyjny]

in praesenti termino (łac.) — w teraźniejszych okolicznościach. [przypis redakcyjny]

in principis virtutes regnatrices corde (łac.) — w sercu panującego cnotami rządzącymi. [przypis redakcyjny]

in procinctu (łac.) — w gotowości. [przypis redakcyjny]

in promotione (łac.) — w popieraniu. [przypis redakcyjny]

in proprio posuit sua sidera coelo (łac.) — gwiazdy swoje na własnym niebie umieścił. [przypis redakcyjny]

in prospectu (łac.) — w obliczu. [przypis redakcyjny]

in publico foro (łac.) — na publicznym placu. [przypis redakcyjny]

in publicum (łac.) — na jaw. [przypis redakcyjny]

in pugna (łac.) — w bitwie. [przypis redakcyjny]

in pugna stataria (łac.) — we wstępnym boju. [przypis redakcyjny]

in quantum (łac.) — o ile. [przypis redakcyjny]

in quantum (z łac.) — jeśli, o ile. [przypis redakcyjny]

in quo gradu (łac.) — na jakim stopniu. [przypis redakcyjny]

in quorum manibus arma sunt, in eorum potestate est conservare et perdere Rempublicam (łac.) — w czyich rękach jest oręż, w tych mocy i ocalić, i zgubić Rzeczpospolitą. [przypis redakcyjny]

in rebus angustis (łac.) — w trudnym położeniu. [przypis redakcyjny]

in recenti (łac.) — na świeżo. [przypis redakcyjny]

in recenti (łac.) — za świeża. [przypis redakcyjny]

in recompensam (łac.) — dla odwdzięczenia. [przypis redakcyjny]

in regno Galliae (łac.) — w królestwie francuskim. [przypis redakcyjny]

in rem (łac.) — na korzyść. [przypis redakcyjny]

in rem (łac.) — w rzeczy; dla sprawy. [przypis redakcyjny]

in reprobum sensum (łac.) — pod naganę. [przypis redakcyjny]

in Republica meretur (łac.) — w Rzeczpospolitej zasługuje. [przypis redakcyjny]

inscriptionem (łac.) — napis. [przypis redakcyjny]

in scripto, in quantum by (łac.) — na piśmie, o ile. [przypis redakcyjny]

in servitio (łac.) — w służbie. [przypis redakcyjny]

insignia (łac.) — klejnoty. [przypis redakcyjny]

in signis zodiac (łac.) — pomiędzy znakami Zodiaku. [przypis redakcyjny]

in sinum (łac.) — na łono, pośród. [przypis redakcyjny]

insolescit (łac.) — rozzuchwala się, wykracza. [przypis redakcyjny]

in spe (łac.) — w nadziei. [przypis redakcyjny]

instabunt (łac.) — nastawać będą. [przypis redakcyjny]

instantanee (łac.) — nagle, obcesowo. [przypis redakcyjny]

in statera iudicii (łac.) — na szali rozsądku. [przypis redakcyjny]

in statu moderno (łac.) — w obecnym stanie. [przypis redakcyjny]

instructiones militares (łac.) — pouczenia dotyczące spraw wojskowych. [przypis redakcyjny]

instrumenta (łac., forma lm) — narzędzia. [przypis redakcyjny]

insuavis est poenitendae rei recordatio (łac.) — niemiłym jest przypomnienie rzeczy, której żałować musimy. [przypis redakcyjny]

insultować (łac.) — znieważać, źle traktować. [przypis redakcyjny]

insultum (łac.) — zniewaga; tu B. lm insulta: zniewagi. [przypis redakcyjny]

insultum populi (łac.) — napaść, niechęć ludu. [przypis redakcyjny]

insumere (łac.) — użyć, poświęcić. [przypis redakcyjny]

in superlativo publicissime (łac.) — w najwyższym stopniu publicznie. [przypis redakcyjny]

in suum caput (łac.) — na własną głowę. [przypis redakcyjny]

intaminata fides (łac.) — nieskalana wiara. [przypis redakcyjny]

in tanto Reipublicae passu (łac.) — w tak smutnym położeniu Rzeczypospolitej. [przypis redakcyjny]

integritas conscientiae (łac.) — czyste sumienie. [przypis redakcyjny]

intendebant (łac.) — zamierzali. [przypis redakcyjny]

intendebat animo (łac.) — zamierzał w duchu. [przypis redakcyjny]

intendis (łac.) — zamyślasz. [przypis redakcyjny]

intendit (łac.) — zamierzył. [przypis redakcyjny]

intendo (łac.) — zamierzam. [przypis redakcyjny]

intendo (łac.) — zamyślam. [przypis redakcyjny]

intentionaliter (łac.) — w myśli. [przypis redakcyjny]

intentio pro facto (łac.) — chęć za uczynek. [przypis redakcyjny]

Inter caetera (łac.) — między innymi. [przypis redakcyjny]

inter confinia (łac.) — w pogranicze. [przypis redakcyjny]

Intercyza (z łac.) — umowa na piśmie zawierana przed ślubem; dotyczyła przede wszystkim spraw majątkowych, również jakichś szczególnych warunków i obowiązków współmałżonków. [przypis redakcyjny]

inter domesticos parietes (łac.) — w domowych ścianach. [przypis redakcyjny]

interes status (łac.) — interes państwa, racja stanu. [przypis redakcyjny]

inter gentes (łac.) — między [obu] narodami. [przypis redakcyjny]

interim consilia (łac.) — tymczasem obrady. [przypis redakcyjny]

interim (łac.) — tymczasem [przypis redakcyjny]

inter incudem et malleum (łac.) — między młotem i kowadłem. [przypis redakcyjny]

interlokutor (z łac.) — rozmówca. [przypis redakcyjny]

inter moenia (łac.) — w murach. [przypis redakcyjny]

Close

* Loading