Chcemy, aby każde dziecko w Polsce miało wygodny i bezpłatny dostęp do lektur szkolnych - zróbmy to razem! Wspieraj Wolne Lektury stałą wpłatą

Dorzucam się!
Tym razem nie pomogę
Pracuj dla Wolnych Lektur

Pracuj dla Wolnych Lektur! Szukamy fundraiserek i fundraiserów >>>

x

5730 darmowych utworów do których masz prawo

Język Język

Przypisy

Pierwsza litera: wszystkie | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Według typu: wszystkie | przypisy autorskie | przypisy redaktorów Wolnych Lektur | przypisy redakcji źródła | przypisy tłumacza

Według kwalifikatora: wszystkie | angielski, angielskie | białoruski | dawne | francuski | grecki | gwara, gwarowe | holenderski | łacina, łacińskie | liczba mnoga | mitologia grecka | niemiecki | potocznie | rosyjski | staropolskie | turecki | ukraiński | węgierski | włoski

Według języka: wszystkie | polski


Znaleziono 254 przypisy.

conscientia mille testes (łac.) — sumienie to tysiąc świadków. [przypis redakcyjny]

conscii (łac.) — poczuwający się do winy. [przypis redakcyjny]

consecro (łac.) — poświęcam. [przypis redakcyjny]

consentire (łac.) — przystać. [przypis redakcyjny]

consequentia (łac.) — konieczny wniosek. [przypis redakcyjny]

consequi (łac.) — nastąpić. [przypis redakcyjny]

conservare (łac.) — zachować. [przypis redakcyjny]

conservatio (łac.) — uratowanie. [przypis redakcyjny]

conservationem (łac.) — o zachowanie. [przypis redakcyjny]

consilia (łac.) — narady. [przypis redakcyjny]

consiliariorum subiecta (łac.) — osoby doradców. [przypis redakcyjny]

consilii generalis (łac.) — walnej rady. [przypis redakcyjny]

consiliis (łac.) — radom. [przypis redakcyjny]

consilio (łac.) — radą. [przypis redakcyjny]

consilium bellicum (łac.) — narada wojenna. [przypis redakcyjny]

consilium (łac.) — poradę. [przypis redakcyjny]

consilium (łac.) — rady. [przypis redakcyjny]

consilium malum consultori pessimum (łac.) — zła rada dla doradcy najgorsza. [przypis redakcyjny]

consilium salubre (łac.) — rada zbawienna. [przypis redakcyjny]

Consolatio servitutis (łac.) — pociecha niewoli. [przypis redakcyjny]

conspirationes (łac.) — spiski. [przypis redakcyjny]

constantiam (łac.) — stałość. [przypis redakcyjny]

constantissime negare crimen (łac.) — upornie zaprzeczać występku tego. [przypis redakcyjny]

constantissimum propositum (łac.) — nieodmienne postanowienie. [przypis redakcyjny]

consternati (łac.) — potrwożeni. [przypis redakcyjny]

consternatus (łac.) — zmartwiony. [przypis redakcyjny]

constituemus (łac.) — postanowimy. [przypis redakcyjny]

constituere (łac.) — postanowić. [przypis redakcyjny]

constitutum (łac.) — postanowione. [przypis redakcyjny]

consuetudo altera natura (łac.) — przywzyczajenie jest drugą naturą. [przypis redakcyjny]

consuetudo altera natura (łac.) — przyzwyczajenie jest drugą naturą. [przypis redakcyjny]

Consuetudo altera natura (łac.) — przyzwyczajenie jest drugą naturą. [przypis redakcyjny]

consulere (łac.) — obmyślić. [przypis redakcyjny]

consultor (łac.) — doradca (tu: Prażmowski). [przypis redakcyjny]

consuluit (łac.) — poradził. [przypis redakcyjny]

consummatum est (łac.) — spełniło się. [przypis redakcyjny]

consurgunt (łac.) — powstają. [przypis redakcyjny]

contemnebat (łac.) — lekceważyła sobie. [przypis redakcyjny]

contemptor mortis (łac.) — pogardzający śmiercią. [przypis redakcyjny]

contemptum (łac.) — obelgi. [przypis redakcyjny]

conticuere omnes intentique ora tenebant, versando annulum in digitis (łac.) — zamilkli wszyscy i z wielką uwagą usta zamknięte mieli, obracając pierścień w palcach. [przypis redakcyjny]

continuationem operis (łac.) — dalszy ciąg czynności. [przypis redakcyjny]

continue (łac.) — ciągle. [przypis redakcyjny]

continue (łac.) — ustawicznie, stale, ciągle. [przypis redakcyjny]

contra absentem (łac.) — przeciw nieobecnemu. [przypis redakcyjny]

contra calumniatores (łac.) — na potwarców. [przypis redakcyjny]

contra constitutum (łac.) — wbrew postanowieniu. [przypis redakcyjny]

contra coronatum caput (łac.) — przeciw głowie ukoronowanej. [przypis redakcyjny]

contradictio in adiecto (łac.) — połączenie dwóch pojęć, które wzajemnie się wyłączają. [przypis redakcyjny]

contra fidem (łac.) — przeciw wierze. [przypis redakcyjny]

contrahentes, etiam obligatorii (łac.) — dzierżawcy nawet zastawni. [przypis redakcyjny]

contra hostem patriae procedemus (łac.) — przeciwko nieprzyjacielowi ojczyzny wystąpimy. [przypis redakcyjny]

contra inra gentium (łac.) — wbrew prawu narodów. [przypis redakcyjny]

contra iura gentium, contra regulam iustitiae (łac.) — wbrew prawu narodów, wbrew zasadzie sprawiedliwości. [przypis redakcyjny]

contra (łac.) — przeciwnie. [przypis redakcyjny]

contra Maiestatem et matrem oboedientiam (łac.) — przeciw Majestatowi i matce uległości. [przypis redakcyjny]

contra modernas inventiones oppugnationum (łac.) — wobec teraźniejszych nowych sposobów zdobywania. [przypis redakcyjny]

contra ordinem (…) equestrem (łac.) — przeciw stanowi rycerskiemu. [przypis redakcyjny]

contra patriam (łac.) — przeciw ojczyźnie. [przypis redakcyjny]

contra rationem (łac.) — przeciwko rozumowi. [przypis redakcyjny]

contra Rempublicam (łac.) — przeciwko Rzeczypospolitej. [przypis redakcyjny]

contrarii (łac.) — przeciwnicy. [przypis redakcyjny]

contrarii (łac.) — przeciwni. [przypis redakcyjny]

contrarium (łac.) — przeciwnie. [przypis redakcyjny]

contra tot Varos (łac.) — na tylu Warusów. [przypis redakcyjny]

contraxit (łac.) — kontrakt zawarł. [przypis redakcyjny]

contribuendi (łac.) — zebrania pieniędzy. [przypis redakcyjny]

Contumelia Harpagi consumpsit coronam Astyagis. Contumelia Narsetis inundavit sanguine Italiam (łac.) — Zniewaga Harpaga pozbawiła Astiagesa korony. Zniewaga Narsesa krwią zalała Italię; Harpagos — wódz Astiagesa, króla medyjskiego, ściągnął na siebie gniew króla przez to, że młodego Cyrusa sam nie zabił, tylko zdał to na pasterza, który rozkazu nie wykonał. Astiages z zemsty kazał zabić syna Harpaga i podać mu go w potrawie na stół. Mszcząc się tej zniewagi, Harpagos przy pomocy ocalonego Cyrusa pozbawił Astiagesa tronu; Narses (zm. 567 r.) — sławny wódz Justyniana I, z zemsty za odebranie mu godności wielkorządcy Italii sprowadził Langobardów. [przypis redakcyjny]

contumeliam et deminutionem (łac.) — zniewagę i ujmę. [przypis redakcyjny]

contumeliam (łac.) — zniewagę. [przypis redakcyjny]

convalescentia (łac.) — wyzdrowienie. [przypis redakcyjny]

convalescere (łac.) — przychodzić do zdrowia. [przypis redakcyjny]

convaluit (łac.) — ozdrowiał. [przypis redakcyjny]

convicia (łac.) — obelgi. [przypis redakcyjny]

convincere (łac.) — przekonać. [przypis redakcyjny]

cooperabatur (łac.) — współdziałała. [przypis redakcyjny]

coram in patriam (łac.) — otwarcie do ojczyzny. [przypis redakcyjny]

cor, cordis (łac.) — serce; tu B. lm corda: serca. [przypis redakcyjny]

cor, cordis (łac.) — serce; tu B. lm corda: serca. [przypis redakcyjny]

cor, cordis (łac.) — serce; tu B. lm corda: serca. [przypis redakcyjny]

cor, cordis (łac.) — serce, tu: lm, serca. [przypis redakcyjny]

corpus (z łac.) — szyk środkowy wojska, centrum. [przypis redakcyjny]

correspondere (łac.) — znosić się. [przypis redakcyjny]

credat Judaeus Appelia (łac.) — cytat z satyry Horacego, znaczy: „w to niech sobie wierzy Żyd Icek” (Apella, nazwisko żydowskiej rodziny wyzwoleńców). [przypis redakcyjny]

crescere disordo (łac.) — wzrastać nieporządek. [przypis redakcyjny]

Crescite et multiplicamini (łac.) — rośnijcie i rozmnażajcie się. [przypis redakcyjny]

crimen, atro carbone notandum (łac.) — zbrodnia, którą czarnym węglem naznaczyć (zapisać) należy. [przypis redakcyjny]

crimen laesae Maiestatis (łac.) — zbrodnia obrazy majestatu. [przypis redakcyjny]

crispum… docta movere latus (łac.) — która umie żywo poruszać się w tańcu. (Pseudo-Wergiliusz, Copa, w. 2). [przypis redakcyjny]

Crotonianus Milo (łac.) — Milon z Krotonu, sławny atleta i szermierz grecki, żył w VI w. p.n.e. [przypis redakcyjny]

Zamknij

* Ładowanie