Motyw: Serce

Twórczość

powieść psychologiczna powieść fantastyczna Starożytność Średniowiecze Renesans Barok Oświecenie Romantyzm Pozytywizm Modernizm Dwudziestolecie międzywojenne Współczesność Aforyzm Dante Alighieri Hans Christian Andersen Krzysztof Kamil Baczyński Bajka ludowa Baśń Charles Baudelaire Władysław Bełza Wacław Berent August Bielowski Giovanni Boccaccio Tadeusz Boy-Żeleński Stanisław Brzozowski George Gordon Byron Miguel de Cervantes Saavedra Joseph Conrad Uriel Waldo Cutler Maria Cyranowicz Józef Czechowicz Dialog Bartosz Dłubała Dramat Dramat poetycki Dramat romantyczny Dramat szekspirowski Dramat wierszowany Dziennik Epika Epos Erotyk Esej Felieton Fraszka Gawęda Johann Wolfgang von Goethe Jacob i Wilhelm Grimm Fryderyk Hebbel Paul Heyse Hymn Bruno Jasieński Alter Kacyzne Zygmunt Kaczkowski Eleonora Kalkowska Franciszek Karpiński Jan Kasprowicz Aleksandra Kasprzak Kazanie Rudyard Kipling Heinrich von Kleist Komedia Krystyna Krahelska Ignacy Krasicki Zygmunt Krasiński Józef Ignacy Kraszewski Mira Król Zofia Kucharczyk Selma Lagerlöf Legenda Bolesław Leśmian Gotthold Ephraim Lessing Edward Leszczyński Jerzy Liebert Liryka List Antoni Malczewski Tadeusz Miciński Adam Mickiewicz Molière (Molier) Alfred de Musset Daniel Naborowski nie dotyczy Friedrich Nietzsche Autor nieznany Cyprian Kamil Norwid Raban Nowakowskie Nowela Opowiadanie Eliza Orzeszkowa Ferdynand Ossendowski Icchok Lejb Perec Pieśń Pietro Aretino Platon Edgar Allan Poe Poemat Poemat alegoryczny Poemat dygresyjny Poemat heroikomiczny Poemat prozą Wincenty Pol Ludwik Ksawery Pomian-Łubiński Powiastka filozoficzna Powieść powieść dla dzieci i młodzieży powieść dworna Powieść epistolarna powieść historyczna Powieść poetycka Marcel Proust Bolesław Prus Kazimierz Przerwa-Tetmajer Stanisław Przybyszewski Jean Baptiste Racine Władysław Stanisław Reymont Edmond Rostand Rozprawa Safona Antoine de Saint-Exupéry Saint-Pol-Roux Lula Sarnia Satyra William Shakespeare (Szekspir) Sielanka Henryk Sienkiewicz Piotr Skarga Juliusz Słowacki Barbara Sroczyńska Władysław Syrokomla Mikołaj Sęp Szarzyński Torquato Tasso Tragedia Traktat Teodor Tripplin François Villon Wiersz Oscar Wilde Bogdan Wojdowski Stanisław Wyspiański Marian Zdziechowski

Motyw: Serce

Motywem tym szczególnie chętnie posługiwano się w literaturze okresu preromantyzmu (por. Cierpienia młodego Wertera Goethego) i romantyzmu, kiedy to serce przeciwstawiano rozumowi. Pod nazwą serce kryje się czasem intuicja, umiejętność współodczuwania z innymi, zdolność do miłości i miłosierdzia, wrażliwość, pozaracjonalna mądrość, czy wiedza, a wreszcie — dusza.