Motyw: Polak

Twórczość

powieść grozy Średniowiecze Renesans Barok Oświecenie Romantyzm Pozytywizm Modernizm Dwudziestolecie międzywojenne Współczesność Jerzy Andrzejewski Artykuł Artykuł naukowy Michał Bałucki Władysław Bełza Wacław Berent Tadeusz Borowski Tadeusz Boy-Żeleński Stanisław Brzozowski Jan Niecisław Baudouin de Courtenay Józef Czechowicz Gusta Dawidsohn-Draengerowa Casimir Delavigne Wojciech Dembołęcki Dialog Tadeusz Dołęga-Mostowicz Dramat Dramat poetycki Dramat romantyczny Dramat współczesny Adolf Dygasiński Dzierżek Epika Epos Esej Felieton Aleksander Fredro Gall Anonim Gawęda szlachecka Agaton Giller Seweryn Goszczyński Halina Górska E. T. A. Hoffmann Tadeusz Hollender Humoreska Karol Irzykowski Jasełka Cezary Jellenta Alter Kacyzne Zygmunt Kaczkowski Jaś Kapela Andrzej Kijowski Jędrzej Kitowicz Komedia Maria Konopnicka Janusz Korczak Halina Krahelska Ignacy Krasicki Zygmunt Krasiński Józef Ignacy Kraszewski Kronika Władysław Łoziński Legenda Liryka List Karol Maliszewski Tadeusz Miciński Adam Mickiewicz Zuzanna Morawska Autor nieznany Cyprian Kamil Norwid Nowela Odezwa Opowiadanie Artur Oppman Eliza Orzeszkowa Ferdynand Ossendowski Pamiętnik Jan Chryzostom Pasek Pieśń Witold Pilecki Poemat Poemat dygresyjny Wincenty Pol Wacław Potocki Powieść powieść dla dzieci i młodzieży powieść historyczna powieść obyczajowa Powieść poetycka Bolesław Prus Ksawery Pruszyński Stanisław Przybyszewski Maria Ratuld-Rakowska Mikołaj Rej Reportaż Reportaż podróżniczy Władysław Stanisław Reymont Różne Maria Rodziewiczówna Wacław Rolicz-Lieder Jean-Jacques Rousseau Rozprawa Rozprawa polityczna Lucjan Rydel Henryk Rzewuski Satyra Henryk Sienkiewicz Juliusz Słowacki Antoni Sobański Stanisław Staszic Rajnold Suchodolski Władysław Syrokomla Noemi Szac-Wajnkranc Ziemowit Szczerek Władysław Szlengel Tragedia Traktat Zofia Urbanowska Maria Więckowska Wiersz Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy) Stefan Witwicki Bogdan Wojdowski Józef Wybicki Kazimierz Wyka Stanisław Wyspiański Stefan Żeromski Narcyza Żmichowska Zofia Żurakowska Marian Zdziechowski

Motyw: Polak

Dość często pojawiają się w naszej literaturze wypowiedzi na temat charakteru Polaków, ich specyficznych cnót i przywar. W ten sposób (szczególnie od czasów renesansu) kształtowały się wszystkie stereotypy dotyczące różnych narodowości. Jednakże w związku z sytuacją Polaków pod zaborami — sytuacją narodu bez państwa — w literaturze romantycznej i postromantycznej nasiliła się częstotliwość prób zdefiniowania polskości oraz wynikających stąd obowiązków. Chodziło przede wszystkim o obowiązki patriotyczne i obyczajowe, wiążące się z zachowaniem tradycji oraz podtrzymaniem pamięci o wspólnej historii. Jednakże próby ujednolicenia i ujednoznacznienia standardów i wzorców mających określać tożsamość wielomilionowej społeczności żyjącej w obrębie trzech różnych państw (o odmiennych systemach prawno-politycznych i w związku z tym realiach życia) – musiały budzić kontrowersje (szczególnie, że większość definicji było formułowanych z perspektywy emigrantów). W związku z tym kwestia polskości zaczęła często wiązać się z pojęciem (rozmaicie definiowanej) zdrady. Należy też pamiętać, że tożsamość Polaków kształtowała się w przeciwstawieniu do narodowości ościennych — głównie Rosjan i Niemców oraz innych obcych (jako takich zaczęto szczególnie ostro postrzegać Żydów). Te trudności, spory i antagonizmy znajdą odzwierciedlenie w zaznaczanych przez nas fragmentach.