Motyw: Moda

Twórczość

powieść fantastyczna Renesans Barok Oświecenie Romantyzm Pozytywizm Modernizm Dwudziestolecie międzywojenne Współczesność Aforyzm Louisa May Alcott Artykuł Artykuł naukowy Olympe Audouard Michał Bałucki Honoré de Balzac Wojciech Bogusławski Tadeusz Boy-Żeleński Kazimiera Bujwidowa George Gordon Byron Karel Čapek Giacomo Giovanni Casanova Dialog Tadeusz Dołęga-Mostowicz Dramat Dramat szekspirowski Elżbieta Drużbacka Epika Epos Esej Felieton Agnieszka Frączek Johann Wolfgang von Goethe Czesław Halicz (właśc. Czesława Endelmanowa-Rosenblattowa) Humoreska Karol Irzykowski Jan Słomka Zygmunt Kaczkowski Egon Erwin Kisch Jędrzej Kitowicz Komedia Janusz Korczak Wincenty Korotyński Michał Dymitr Krajewski Liryka Adam Mickiewicz Helena Mniszkówna Michel de Montaigne Charles de Montesquieu (Monteskiusz) Alfred de Musset Julian Ursyn Niemcewicz Friedrich Nietzsche Cyprian Kamil Norwid Nowela Opowiadanie Eliza Orzeszkowa Pamiętnik Jan Chryzostom Pasek Poemat Poemat dygresyjny Wacław Potocki Powieść Powieść epistolarna powieść historyczna powieść obyczajowa Praca naukowa Marcel Proust Bolesław Prus Stanisław Przybyszewski Publicystyka Maria Ratuld-Rakowska Mikołaj Rej Reportaż Reportaż podróżniczy Różne Edmond Rostand Józef Roth Rozprawa William Shakespeare (Szekspir) Henryk Sienkiewicz Juliusz Słowacki Tragedia Traktat Zofia Urbanowska Jan Vaihinger Wiersz Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy) Gerard Witowski Władysław Witwicki Kazimierz Wyka

Motyw: Moda

Moda łączy się nie tyle z kwestią stroju (jak dziś to pojęcie bywa przede wszystkim rozumiane), ale z pewną postawą wobec świata (zostało to pokazane m.in. w Żonie modnej Krasickiego, czy Lalce Prusa).