Motyw: Krzywda

Twórczość

powieść grozy Starożytność Średniowiecze Renesans Barok Oświecenie Romantyzm Pozytywizm Modernizm Dwudziestolecie międzywojenne Współczesność Aforyzm Ajschylos Louisa May Alcott Dante Alighieri Artykuł Bajka Honoré de Balzac Pedro Calderon de la Barca Baśń Tadeusz Boy-Żeleński Stanisław Brzozowski Kazimiera Bujwidowa Joseph Conrad Jan Niecisław Baudouin de Courtenay Zofia Daszyńska-Golińska Gusta Dawidsohn-Draengerowa Kazimierz Deczyński Wojciech Dembołęcki Benedykt de Spinoza Dialog Charles Dickens Antonina Domańska Arthur Conan Doyle Dramat Dramat antyczny Dramat romantyczny Dramat szekspirowski Dramat wierszowany Dziennik Epika Epos Esej Felieton Anatole France Fraszka Aleksander Fredro Gawęda Gawęda szlachecka Wiktor Teofil Gomulicki Seweryn Goszczyński Stefan Grabiński Jan Grabowski Jacob i Wilhelm Grimm Czesław Halicz (właśc. Czesława Endelmanowa-Rosenblattowa) Halina Górska Fryderyk Hebbel Paul Heyse E. T. A. Hoffmann Homer Karol Irzykowski Jan Słomka Jaś Kapela Jan Kasprowicz Kazanie Andrzej Kijowski Jan Kiliński Rudyard Kipling Jędrzej Kitowicz Jan Kochanowski Komedia Maria Konopnicka Janusz Korczak Halina Krahelska Ignacy Krasicki Zygmunt Krasiński Legenda Bolesław Leśmian Liryka Niccolo Machiavelli Manifest Marek Aureliusz Molière (Molier) Charles de Montesquieu (Monteskiusz) Friedrich Nietzsche Autor nieznany Nowela Opowiadanie Eliza Orzeszkowa Ferdynand Ossendowski Pamiętnik Pieśń Pietro Aretino Platon Poemat Poemat alegoryczny Wincenty Pol Powieść powieść dla dzieci i młodzieży powieść historyczna powieść kryminalna powieść obyczajowa Powieść poetycka Bolesław Prus Przypowieść Publicystyka Mikołaj Rej Reportaż Władysław Stanisław Reymont Jean-Jacques Rousseau Rozprawa Rozprawa polityczna Henryk Rzewuski William Shakespeare (Szekspir) Percy Bysshe Shelley Henryk Sienkiewicz Piotr Skarga Antoni Sobański Stanisław Staszic Zdzisław Stroiński Władysław Syrokomla William Makepeace Thackeray Tragedia Tragifarsa Traktat Mark Twain Cecylia Walewska Wiersz Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy) Kazimierz Wyka Stanisław Wyspiański Stefan Żeromski Gabriela Zapolska Emil Zola

Motyw: Krzywda

Uwzględniliśmy ten temat na naszej liście, ponieważ teksty literackie często pomyślane są tak, aby zwracać uwagę czytelników na krzywdę jednostek i grup ludzi, wskazywać jej źródła i — ewentualnie — sposoby służące zaradzeniu takiej sytuacji. Celem może być tu interwencja lub tylko zwiększenie wrażliwości na los bliźnich. Przy tym krzywda bywa różnie definiowana, ponieważ postrzegana jest z rozmaitych perspektyw. Otwiera to możliwość głębszej interpretacji światopoglądu wpisanego w tekst. Wśród utworów, w których motyw ten się pojawia, wymienić można np. Chłopów Reymonta.