Motyw: Brat

Twórczość

Starożytność Średniowiecze Renesans Barok Oświecenie Romantyzm Pozytywizm Modernizm Dwudziestolecie międzywojenne Współczesność Aforyzm Ajschylos Louisa May Alcott Hans Christian Andersen Ballada Honoré de Balzac Baśń Wacław Berent Teresa Bogusławska Tadeusz Borowski Miguel de Cervantes Saavedra Uriel Waldo Cutler Ignacy Dąbrowski Kazimierz Deczyński Dramat Dramat antyczny Dramat romantyczny Dramat szekspirowski Elżbieta Drużbacka Epika Epos Esej Aleksander Fredro Johann Wolfgang von Goethe Stefan Grabiński Jacob i Wilhelm Grimm Czesław Halicz (właśc. Czesława Endelmanowa-Rosenblattowa) Fryderyk Hebbel Paul Heyse E. T. A. Hoffmann Homer Hymn Karol Irzykowski Bruno Jasieński Zygmunt Kaczkowski Jan Kasprowicz Kazanie Komedia Maria Konopnicka Janusz Korczak Zygmunt Krasiński Józef Ignacy Kraszewski Ksenofont Legenda Bolesław Leśmian Gotthold Ephraim Lessing Liryka Prosper Mérimée Adam Mickiewicz Helena Mniszkówna Michel de Montaigne Alfred de Musset Edith Nesbit Autor nieznany Nowela Opowiadanie Artur Oppman Eliza Orzeszkowa Pamiętnik Jan Chryzostom Pasek Edgar Allan Poe Poemat Powiastka filozoficzna Powieść powieść dla dzieci i młodzieży powieść dworna Powieść epistolarna powieść historyczna Bolesław Prus Władysław Stanisław Reymont Różne Rozprawa Rozprawa polityczna Fryderyk Schiller William Shakespeare (Szekspir) Henryk Sienkiewicz Piotr Skarga Juliusz Słowacki Sofokles Stanisław Staszic Tragedia Tragifarsa Voltaire (Wolter) Wergiliusz Wiersz Stefan Żeromski Gabriela Zapolska Marian Zdziechowski

Motyw: Brat

Zaznaczaliśmy w ten sposób nie tylko fragmenty mówiące o różnych postaciach braci w utworach (te wskazujemy wówczas tylko, kiedy mamy do czynienia z postacią w jakiś sposób symptomatyczną, jak np. w Antygonie), ale i dla zwrócenia uwagi na wypowiedzi, w których wyrażone zostały przeświadczenia na temat tego, kim brat powinien, a kim nie powinien być, jakich oczekuje się po nim zachowań wobec tych, którzy nazywają go tym mianem.