TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

  1. Kondycja ludzka: 1
  2. Los: 1
  3. Ofiara: 1
  4. Strach: 1
  5. Szczęście: 1 2
  6. Wróg: 1

  Fryderyk SchillerPierścień Polikratesa[1]tłum. Walenty Chłędowski

  1

  SzczęścieStał na wzniesieniu swych gmachów wysokiem

  Pan wyspy Samos i radosnym okiem

  Mierzył rozległe jej niwy.

  „Tym wszystkim — rzecze do Egiptu króla —

  5

  Zarządza moja samowładna wola.

  Wyznaj, że jestem szczęśliwy!”

  „Szczodrze bogowie łask ci udzielili!

  WrógCi, którzy przedtem równi tobie byli,

  Ulegli twej władzy z trwogą;

  10

  Lecz jeden jeszcze pomstę w piersiach kryje,

  Usta więc moje, póki wróg ten żyje,

  Szczęśliwym zwać cię nie mogą”.

  I zanim jeszcze król tych słów domawia,

  Goniec z Miletu[2] wysłany się stawia,

  15

  Wchodzi w podwoje tyrana:

  „Każ, panie, bogom ofiarne wznieść wonie,

  Wesoły wawrzyn niech wieńczy twe skronie,

  Stanowcza bitwa wygrana!

  Twój nieprzyjaciel legł od włóczni w boju;

  20

  Nic niech już twego nie miesza pokoju,

  To ci przeze mnie wódz głosi”.

  I wtem pomyślną poświadczając mowę,

  Z czarnej miednicy, dobrze znaną głowę

  Z przestrachem wszystkich podnosi.

  25

  Król się odwraca na ten widok krwawy,

  I rzecze, wzrokiem rzucając obawy:

  „Szczęściu nie ufaj za wiele!

  Zważ, na żywiołu niesfornego grzbiecie

  Los floty twojej; burza ją rozmiecie,

  30

  Pochłoną morskie topiele”.

  I zanim jeszcze wymówił te słowa,

  Już od przystani grzmi wiadomość nowa,

  Radośny okrzyk się wzbija:

  Ładowny cudzych owocem zabiegów,

  35

  Z licznymi skarby[3], do ojczyzny brzegów

  Gęsty las żagli zawija.

  „Dziś, widzę, dobrze twe szczęście ci służy —

  Rzekł król zdumiony — lecz nie wierz mu dłużej.

  Często uśmiecha się zdradnie.

  40

  Śmiały Kreteńczyk zebrał hufce zbrojne,

  Zgubną zza morza przynosi ci wojnę,

  Wnet piękne Samos napadnie”.

  I zanim jeszcze król tych słów domawia,

  Okrzyk radośny z okrętów się wznawia

  45

  I tysiąc głosów wykrzykło:

  „Zwycięstwo z nami! Wojna ukończona,

  Kreteńska flota przez burze zniszczona,

  Niebezpieczeństwo już znikło!”

  Gość z przerażeniem słucha tych odgłosów:

  50

  Kondycja ludzkaKtóż by szczęśliwych nie przyznał ci losów?

  Jednak o ciebie drżę cały;

  Zawiści bogów lękać się potrzeba!

  Szczęścia bez zmiany nigdy jeszcze nieba

  Śmiertelnym doznać nie dały.

  55

  I mnie niebiosa sprzyjają łaskawe:

  Lud rządy moje, świat podziwia sławę,

  W dostatkach szczęśliwy żyłem;

  Lecz życia mego nadzieja jedyna

  Zgasła w mych oczach: postradałem syna.

  60

  Tak szczęściu dług mój spłaciłem.

  Jeśli więc chcesz się uchronić od zguby,

  Błagaj przedwiecznych, pokorne czyń śluby,

  Niech w szczęście smutek wmieszają.

  Nikt jeszcze życia nie skończył spokojnie,

  65

  Na kogo zawsze dłonie niebios hojnie

  Zdrój szczodrej łaski zlewają.

  A gdy ci tego nie użyczą bogi,

  OfiaraChciej przyjaciela posłuchać przestrogi:

  Sam sprowadź smutek na siebie,

  70

  Przejdź szczerą myślą skarby twoje mnogie,

  Co z nich najwięcej sercu twemu drogie,

  Niechaj to morze zagrzebie!

  A on, przejęty trwogą, odpowiada:

  „Ze wszystkich skarbów, co Samos posiada,

  75

  Ten pierścień skarb mój jedyny.

  Chcę go więc bogom-mścicielom przeznaczyć,

  Może mi raczą me szczęście przebaczyć”.

  I rzuca klejnot w głębiny.

  I ledwie dzionek zaświta,

  80

  Nieznany rybak o księcia się pyta;

  Radośny przed księciem staje:

  „Panie! Tę rybę wczora w sieć dostałem,

  Pierwszy[4] to połów w moim życiu całem,

  Tobie ją w hołdzie oddaję”.

  85

  Los, Szczęście, StrachI gdy kuchenny rzadką rybę sprawia,

  Zmieszany dziwem, jakie mu się zjawia,

  Wpada na pańskie pokoje:

  „Patrz, panie! Pierścień, któryś w morze rzucił,

  W wnętrznościach ryby do ciebie powrócił.

  90

  Bez granic jest szczęście twoje”.

  Gość na ten widok zrywa się z przestrachem:

  „Pod jednym z tobą nie mogę być dachem

  Ni przyjaciela mieć w tobie.

  Zgubny sąd bogów nie może cię minąć,

  95

  Uchodzę śpiesznie, nie chcę z tobą ginąć”.

  Rzekł i odpłynął w tej dobie[5].

  Przypisy

  [1]

  Polikrates (VI w. p.n.e.) — tyran Samos, górzystej wyspy gr. u brzegów Azji Mniejszej. [przypis redakcyjny]

  [2]

  Milet (staroż.) — bogate gr. miasto handlowe na wybrzeżu Azji Mniejszej. [przypis redakcyjny]

  [3]

  skarby — dziś popr. forma N.lm: skarbami. [przypis edytorski]

  [4]

  pierwszy — tu: najlepszy. [przypis edytorski]

  [5]

  w tej dobie (daw.) — w tym momencie. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...