Wesprzyj Wolne Lektury 1,5% podatku — to nic nie kosztuje! Wpisz KRS 00000 70056 i nazwę fundacji Wolne Lektury do deklaracji podatkowej. Masz czas tylko do końca kwietnia :)

Szacowany czas do końca: -
Fryderyk Schiller, Pierścień Polikratesa

Spis treści

  1. Kondycja ludzka: 1
  2. Los: 1
  3. Ofiara: 1
  4. Strach: 1
  5. Szczęście: 1 2
  6. Wróg: 1

  Fryderyk SchillerPierścień Polikratesa[1]tłum. Walenty Chłędowski

  1
  SzczęścieStał na wzniesieniu swych gmachów wysokiem
  Pan wyspy Samos i radosnym okiem
  Mierzył rozległe jej niwy.
  „Tym wszystkim — rzecze do Egiptu króla —
  5
  Zarządza moja samowładna wola.
  Wyznaj, że jestem szczęśliwy!”
  „Szczodrze bogowie łask ci udzielili!
  WrógCi, którzy przedtem równi tobie byli,
  Ulegli twej władzy z trwogą;
  10
  Lecz jeden jeszcze pomstę w piersiach kryje,
  Usta więc moje, póki wróg ten żyje,
  Szczęśliwym zwać cię nie mogą”.
  I zanim jeszcze król tych słów domawia,
  Goniec z Miletu[2] wysłany się stawia,
  15
  Wchodzi w podwoje tyrana:
  „Każ, panie, bogom ofiarne wznieść wonie,
  Wesoły wawrzyn niech wieńczy twe skronie,
  Stanowcza bitwa wygrana!
  Twój nieprzyjaciel legł od włóczni w boju;
  20
  Nic niech już twego nie miesza pokoju,
  To ci przeze mnie wódz głosi”.
  I wtem pomyślną poświadczając mowę,
  Z czarnej miednicy, dobrze znaną głowę
  Z przestrachem wszystkich podnosi.
  25
  Król się odwraca na ten widok krwawy,
  I rzecze, wzrokiem rzucając obawy:
  „Szczęściu nie ufaj za wiele!
  Zważ, na żywiołu niesfornego grzbiecie
  Los floty twojej; burza ją rozmiecie,
  30
  Pochłoną morskie topiele”.
  I zanim jeszcze wymówił te słowa,
  Już od przystani grzmi wiadomość nowa,
  Radośny okrzyk się wzbija:
  Ładowny cudzych owocem zabiegów,
  35
  Z licznymi skarby[3], do ojczyzny brzegów
  Gęsty las żagli zawija.
  „Dziś, widzę, dobrze twe szczęście ci służy —
  Rzekł król zdumiony — lecz nie wierz mu dłużej.
  Często uśmiecha się zdradnie.
  40
  Śmiały Kreteńczyk zebrał hufce zbrojne,
  Zgubną zza morza przynosi ci wojnę,
  Wnet piękne Samos napadnie”.
  I zanim jeszcze król tych słów domawia,
  Okrzyk radośny z okrętów się wznawia
  45
  I tysiąc głosów wykrzykło:
  „Zwycięstwo z nami! Wojna ukończona,
  Kreteńska flota przez burze zniszczona,
  Niebezpieczeństwo już znikło!”
  Gość z przerażeniem słucha tych odgłosów:
  50
  Kondycja ludzkaKtóż by szczęśliwych nie przyznał ci losów?
  Jednak o ciebie drżę cały;
  Zawiści bogów lękać się potrzeba!
  Szczęścia bez zmiany nigdy jeszcze nieba
  Śmiertelnym doznać nie dały.
  55
  I mnie niebiosa sprzyjają łaskawe:
  Lud rządy moje, świat podziwia sławę,
  W dostatkach szczęśliwy żyłem;
  Lecz życia mego nadzieja jedyna
  Zgasła w mych oczach: postradałem syna.
  60
  Tak szczęściu dług mój spłaciłem.
  Jeśli więc chcesz się uchronić od zguby,
  Błagaj przedwiecznych, pokorne czyń śluby,
  Niech w szczęście smutek wmieszają.
  Nikt jeszcze życia nie skończył spokojnie,
  65
  Na kogo zawsze dłonie niebios hojnie
  Zdrój szczodrej łaski zlewają.
  A gdy ci tego nie użyczą bogi,
  OfiaraChciej przyjaciela posłuchać przestrogi:
  Sam sprowadź smutek na siebie,
  70
  Przejdź szczerą myślą skarby twoje mnogie,
  Co z nich najwięcej sercu twemu drogie,
  Niechaj to morze zagrzebie!
  A on, przejęty trwogą, odpowiada:
  „Ze wszystkich skarbów, co Samos posiada,
  75
  Ten pierścień skarb mój jedyny.
  Chcę go więc bogom-mścicielom przeznaczyć,
  Może mi raczą me szczęście przebaczyć”.
  I rzuca klejnot w głębiny.
  I ledwie dzionek zaświta,
  80
  Nieznany rybak o księcia się pyta;
  Radośny przed księciem staje:
  „Panie! Tę rybę wczora w sieć dostałem,
  Pierwszy[4] to połów w moim życiu całem,
  Tobie ją w hołdzie oddaję”.
  85
  Los, Szczęście, StrachI gdy kuchenny rzadką rybę sprawia,
  Zmieszany dziwem, jakie mu się zjawia,
  Wpada na pańskie pokoje:
  „Patrz, panie! Pierścień, któryś w morze rzucił,
  W wnętrznościach ryby do ciebie powrócił.
  90
  Bez granic jest szczęście twoje”.
  Gość na ten widok zrywa się z przestrachem:
  „Pod jednym z tobą nie mogę być dachem
  Ni przyjaciela mieć w tobie.
  Zgubny sąd bogów nie może cię minąć,
  95
  Uchodzę śpiesznie, nie chcę z tobą ginąć”.
  Rzekł i odpłynął w tej dobie[5].

  Przypisy

  [1]

  Polikrates (VI w. p.n.e.) — tyran Samos, górzystej wyspy gr. u brzegów Azji Mniejszej. [przypis redakcyjny]

  [2]

  Milet (staroż.) — bogate gr. miasto handlowe na wybrzeżu Azji Mniejszej. [przypis redakcyjny]

  [3]

  skarby — dziś popr. forma N.lm: skarbami. [przypis edytorski]

  [4]

  pierwszy — tu: najlepszy. [przypis edytorski]

  [5]

  w tej dobie (daw.) — w tym momencie. [przypis edytorski]

  x