Johann Wolfgang von Goethe, Lata nauki Wilhelma Meistra

Pobieranie e-booka

Wybierz wersję dla siebie:

.pdf

Jeśli planujesz wydruk albo lekturę na urządzeniu mobilnym bez dodatkowych aplikacji.

.epub

Uniwersalny format e-booków, obsługiwany przez większość czytników sprzętowych i aplikacji na urządzenia mobilne.

.mobi

Natywny format dla czytnika Amazon Kindle.

Lata nauki Wilhelma Meistra (oryg. Wilhelm Meisters Lehrjahre) to najobszerniejsza i najważniejsza powieść Johanna Wolfganga Goethego, która stała się wzorcem utworów typu Bildungsroman, przedstawiających proces formowania się osobowości głównego bohatera, jego dorastania psychologicznego, moralnego i społecznego.

Dzięki sławie Cierpień młodego Wertera, swojej pierwszej powieści, 26-letni Goethe został zaproszony na dwór książęcy w Weimarze, gdzie spędził resztę życia. Pełnił rolę głównego doradcy młodego księcia, był kuratorem biblioteki książęcej, później sprawował urząd komisarza odpowiedzialnego za przemysł, drogi, wojskowość, zarządzał też finansami państwa. Liczne obowiązki urzędowe nie przeszkodziły mu w kontynuowaniu pracy literackiej. Dwa lata po przybyciu do Weimaru zaczął pisać pierwszą wersję swojej kolejnej powieści, opatrzoną tytułem Posłannictwo teatralne Wilhelma Meistra. Dzieło, liczące sześć ksiąg, pozostało w rękopisie. Dopiero dzięki zachętom i krytyce poety Friedricha Schillera, swego bliskiego przyjaciela i współpracownika, Goethe poszerzył książkę o kolejne księgi, opracował na nowo i nadał jej ostateczny kształt. Osadzona w środowisku teatralnym powieść, której bohater staje się artystą scenicznym, zmieniła się w historię o poszukiwaniu drogi życiowej, dorastaniu i rozczarowaniach młodzieńca z pragmatycznej, mieszczańskiej rodziny, początkowo biernego, romantycznego marzyciela, oddającego się rozmyślaniom i oderwanego od praktycznych spraw rzeczywistego świata.

Tytułowy bohater wywodzi się z rodziny kupieckiej, jednak powodowany wewnętrznym imperatywem, wykracza poza swoją kondycję społeczną, wybiera odmienny od zwyczajowo przyjętych w jego sferze scenariusz życiowy. Od pierwszego zetknięcia z teatrem w dzieciństwie Wilhelm Meister pozostaje pod przemożnym wpływem sztuki, która uruchamia w nim pragnienie duchowego rozwoju, dążenia wzwyż, doskonalenia się. Rodzi się w nim idea sztuki jako mającej moc nie tyle i nie tylko odzwierciedlania rzeczywistości, ale też popychania jej ku ideałowi, przekształcania świata. W przekonaniu, że jego powołaniem jest zostać aktorem, dołącza do wędrownej trupy teatralnej i wyrusza na spotkanie swego losu, by poznać miłość, mechanizmy rządzące społeczeństwem, doznać wielu rozczarowań, ale też zyskać bezcenne, bo własne rozpoznanie w świecie.

Powieść ukazała się drukiem w latach 1795–1796 i od początku zebrała mieszane opinie. Goethe zawarł w niej swoje zgromadzone przez lata przemyślenia na temat człowieka, życia, sztuki, społeczeństwa, polityki. Skupiona na przedstawieniu charakterów, myśli i uczuć postaci, fabularnie powieść zdaje się niezgrabna. Niekiedy przez cały rozdział nie dzieje się nic, to znów istotne, niecodzienne zdarzenia następują jedne po drugich.

Lata nauki Wilhelma Meistra wywarły pewien wpływ na kulturę europejską, jednak w Polsce przeszły niemal bez echa. Do wyjątków należy Znasz-li ten kraj w tłumaczeniu Adama Mickiewicza — przeróbka pieśni śpiewanej przez Mignon na początku trzeciej księgi powieści.

Dalsze losy bohatera przedstawił Goethe w powieści Lata wędrówki Wilhelma Meistra (oryg. Wilhelm Meisters Wanderjahre) opublikowanej po ćwierćwieczu, w 1821 roku.

Książka Lata nauki Wilhelma Meistra Johanna Wolfganga Goethego dostępna jest jako e-book (EPUB i Mobi dla Kindle) oraz plik PDF. Tekst utworu udostępniamy po uwspółcześnieniach językowych w XIX-wiecznym tłumaczeniu Piotra Chmielowskiego, jednym z dwóch istniejących przekładów powieści na język polski.

Spis treści:

  Wstęp tłumacza
  1. I
  2. II
 1. Lata nauki Wilhelma Meistra
 2. Księga I
  1. Rozdział pierwszy
  2. Rozdział drugi
  3. Rozdział trzeci
  4. Rozdział czwarty
  5. Rozdział piąty
  6. Rozdział szósty
  7. Rozdział siódmy
  8. Rozdział ósmy
  9. Rozdział dziewiąty
  10. Rozdział dziesiąty
  11. Rozdział jedenasty
  12. Rozdział dwunasty
  13. Rozdział trzynasty
  14. Rozdział czternasty
  15. Rozdział piętnasty
  16. Rozdział szesnasty
  17. Rozdział siedemnasty
 3. Księga II
  1. Rozdział pierwszy
  2. Rozdział drugi
  3. Rozdział trzeci
  4. Rozdział czwarty
  5. Rozdział piąty
  6. Rozdział szósty
  7. Rozdział siódmy
  8. Rozdział ósmy
  9. Rozdział dziewiąty
  10. Rozdział dziesiąty
  11. Rozdział jedenasty
  12. Rozdział dwunasty
  13. Rozdział trzynasty
  14. Rozdział czternasty
 4. Księga III
  1. Rozdział pierwszy
  2. Rozdział drugi
  3. Rozdział trzeci
  4. Rozdział czwarty
  5. Rozdział piąty
  6. Rozdział szósty
  7. Rozdział siódmy
  8. Rozdział ósmy
  9. Rozdział dziewiąty
  10. Rozdział dziesiąty
  11. Rozdział jedenasty
  12. Rozdział dwunasty
 5. Księga IV
  1. Rozdział pierwszy
  2. Rozdział drugi
  3. Rozdział trzeci
  4. Rozdział czwarty
  5. Rozdział piąty
  6. Rozdział szósty
  7. Rozdział siódmy
  8. Rozdział ósmy
  9. Rozdział dziewiąty
  10. Rozdział dziesiąty
  11. Rozdział jedenasty
  12. Rozdział dwunasty
  13. Rozdział trzynasty
  14. Rozdział czternasty
  15. Rozdział piętnasty
  16. Rozdział szesnasty
  17. Rozdział siedemnasty
  18. Rozdział osiemnasty
  19. Rozdział dziewiętnasty
  20. Rozdział dwudziesty
 6. Księga V
  1. Rozdział pierwszy
  2. Rozdział drugi
  3. Rozdział trzeci
  4. Rozdział czwarty
  5. Rozdział piąty
  6. Rozdział szósty
  7. Rozdział siódmy
  8. Rozdział ósmy
  9. Rozdział dziewiąty
  10. Rozdział dziesiąty
  11. Rozdział jedenasty
  12. Rozdział dwunasty
  13. Rozdział trzynasty
  14. Rozdział czternasty
  15. Rozdział piętnasty
  16. Rozdział szesnasty
 7. Księga VI
  1. Zwierzenia pięknej duszy
 8. Księga VII
  1. Rozdział pierwszy
  2. Rozdział drugi
  3. Rozdział trzeci
  4. Rozdział czwarty
  5. Rozdział piąty
  6. Rozdział szósty
  7. Rozdział siódmy
  8. Rozdział ósmy
  9. Rozdział dziewiąty
 9. Księga VIII
  1. Rozdział pierwszy
  2. Rozdział drugi
  3. Rozdział trzeci
  4. Rozdział czwarty
  5. Rozdział piąty
  6. Rozdział szósty
  7. Rozdział siódmy
  8. Rozdział ósmy
  9. Rozdział dziewiąty
  10. Rozdział dziesiąty

Ta książka jest dostępna dla tysięcy dzieciaków dzięki darowiznom od osób takich jak Ty!

Dorzuć się!

O autorze

Johann Wolfgang von Goethe
il. Goethe w Kampanii Rzymskiej, Johann Heinrich Wilhelm Tischbein (1751–1829), domena publiczna

Johann Wolfgang von Goethe

Ur.
28 sierpnia 1749 r. we Frankfurcie
Zm.
22 marca 1832 r. w Weimarze
Najważniejsze dzieła:
Cierpienia młodego Wertera (1774); Goetz von Berlichingen (1773), Król olch (1782), Herman i Dorota (1798), Lis Przechera (1794), Lata nauki Wilhelma Meistra (1796), Faust (cz.I 1808, cz.II 1831), Powinowactwo z wyboru (1809), Lata wędrówki Wilhelma Meistra (1821); Z mojego życia. Zmyślenie i prawda (1811-1833)

Najwybitniejszy poeta niemiecki czasu „burzy i naporu". Dał kulturze europejskiej nowy typ romantycznego bohatera, ale nie uważał się za romantyka, pozostając wierny klasycyzmowi. Pochodził z zamożnej rodziny mieszczańskiej. Już w młodości czuł uwielbienie dla sztuki, miał też w tej dziedzinie gruntowne wykształcenie, dlatego porzucił adwokaturę dla poezji. Jego zainteresowania literackie (Homerem i Biblią jako zapisem „dzieciństwa ludzkości", Shakespearem, pieśniami ludowymi) ukierunkował J.G. Herder. W 1775 r. Goethe przeniósł się do Weimaru, gdzie założył szkołę dla młodych artystów. Przyjaźnił się z F. Schillerem. Żywił szczególną sympatię do Polaków, gościł u siebie m.in. A. Mickiewicza, którego kazał sportretować.

 • autor: Magdalena Szmigielska