TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

  1. Dziecko: 1
  2. Dziedzictwo: 1
  3. Marzenie: 1
  4. Melancholia: 1
  5. Nadzieja: 1
  6. Praca: 1
  7. Syn: 1
  8. Szaleństwo: 1
  9. Zwątpienie: 1

  Fleksja:

  * samem –> samym

  Pisownia łączna i rozdzielna:

  * Zato –> Za to

  * Niema –> Nie ma

  * Napół płacz, napół cichość –> Na pół płacz, na pół cichość

  * naprzykład –> na przykład

  * z pod –> spod

  * Niemasz –> Nie masz

  Pisownia udźwięcznień/ubezdźwięcznień:

  * rzeźki –> rześki

  Jerzy LiebertVIMoses Krumholc

  1

  Na rumuńskiej granicy,

  W samym sercu Wyżnicy[1],

  PracaMoses Krumholc po dziadkach

  Ma dom własny i tartak.

  5

  Za dnia kłód tartych zgrzyty,

  Bierwionowe[2] skowyty,

  W szlochu tracza[3] zajadłym

  Desek spazm i drzew skamły[4].

  Za to w wieczór świąteczny

  10

  Słychać w rynku szum rzeczny

  I do okien Krumholca

  Wpada światło miesiąca[5].

  Ruski smęt kalinowy…

  Ruś wyrusza na łowy,

  15

  Goni szumki i dumki…

  Mosesowe frasunki[6]

  Melancholia, DziedzictwoBo choć Moses rachuje,

  Drzewem dobrze handluje,

  Deski w lejach[7] pienięży[8]:

  20

  Nie ma rady na księżyc!

  W duszy ciemno i śpiewno…

  Jakże zmóc taką rzewność?

  I dylemat odwieczny:

  Mój to smęt, czy szum rzeczny?

  25

  A i także po dziadkach —

  Mosesowa zagadka:

  Zwątpienie, SzaleństwoNa pół płacz, na pół cichość —

  Cetno w sercu czy licho[9]?

  Niby jasne — noc ruska,

  30

  Czeremoszski[10] nurt pluska,

  Chłodek rześki w ulicy:

  Mieszka Moses w Wyżnicy.

  Niby tak… tak… jest pewny,

  Że ma tutaj skład drzewny,

  35

  Lecz najtrudniej jest właśnie

  Rzecz tę sobie wyjaśnić.

  Rzecz tę w sobie rozwikłać —

  Bo to w Kutach[11] na przykład,

  Też jest tartak jak tutaj,

  40

  A to przecież jest w Kutach…

  Też jak tutaj o zmierzchu

  Rude rogi na wierzchu,

  Szumy rzeczne pod traczem…

  Coś to tak… coś inaczej…

  45

  Ta uparta wątpliwość,

  Wrogi, przemożny żywioł,

  Mosesowy niepokój —

  Czyha złe na obłoku…

  Syn, Nadzieja, Marzenie, DzieckoGdyby Dawid już dorósł,

  50

  Zmógłby licho wieczoru,

  Moses mógłby odetchnąć…

  Dawid — pejsate cetno[12]!

  Zmógłby czary czerwieńskie

  I słabości niemęskie —

  55

  Smęt ruskiego miesiąca,

  Smęt Mosesa Krumholca…

  Spływa błogość spod powiek…

  Co to będzie za człowiek,

  Byleby się uchował.

  60

  O, nadziejo kwietniowa!

  Śpiewno w duszy i rzewno —

  Jakże zmóc taką pewność?

  Krąży głowa zawrotnie…

  Nie masz sił… Lament w oknie…

  Przypisy

  [1]

  Wyżnica — miasteczko w płd.-zach. części Ukrainy, położone nad Czeremoszem, blisko granicy z Rumunią; do 1939 r. na granicy polsko-rumuńskiej. [przypis edytorski]

  [2]

  bierwionowy — przym. utworzony od rzecz. bierwiono (ociosany i okorowany pień drzewa). [przypis edytorski]

  [3]

  tracz — robotnik z ręczną piłą lub maszyna w tartaku do wstępnego cięcia kłód drzewa (tu raczej: maszyna). [przypis edytorski]

  [4]

  skamły — skamlenia, jęki. [przypis edytorski]

  [5]

  miesiąc (daw.) — księżyc. [przypis edytorski]

  [6]

  frasunek (daw.) — zmartwienie. [przypis edytorski]

  [7]

  lej (rum. leu) — waluta Rumunii. [przypis edytorski]

  [8]

  spieniężyć — sprzedać, zamienić na gotówkę; pienięży — dziś popr.: spienięża. [przypis edytorski]

  [9]

  Cetno w sercu czy licho — nawiązanie do daw. gry w której losuje się cyfry parzyste (cetno) i nieparzyste (licho); przy czym cetno oznacza wygraną, a licho przegraną. [przypis edytorski]

  [10]

  Czeremoszski — przym. utworzony od nazwy rzeki Czeremosz, która w latach 1919–1939 stanowiła granicę między Polską a Rumunią. [przypis edytorski]

  [11]

  Kuty — miasteczko w płd.-zach. części Ukrainy, położone nad Czeremoszem, blisko granicy z Rumunią; w latach 1919–1939 w granicach Polski. [przypis edytorski]

  [12]

  cetno — wygrana; tu: nagroda, pomyślny los. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...